Ročník 2020

28. ROČNÍK SOUTĚŽE MANAŽER ROKU

Připojte se k úspěšným manažerským osobnostem
Přihlašte se do soutěže o nejlepšího manažera/ku za rok 2020

Soutěž MANAŽER ROKU České manažerské asociace a partnerů je určena řídícím pracovníkům – manažerům, podnikatelům, lídrům. Vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší osobnosti v České republice. Zviditelňuje vítěze, ale i všechny finalisty, kteří postoupili do užšího výběru.
Soutěž MANAŽER ROKU má za sebou 27 let prezentace výsledků práce manažerů a jejich moderních, úspěšných metod řízení. Za tu dobu získalo titul Manažer roku a Manažerka roku 65 osobností, do finále postoupilo na 1600 úspěšných manažerů. Letošní 28. ročník akcentuje nástup digitálních technologií a moderní trendy v managementu a nabízí nové kategorie.

Přínosy pro účastníky soutěže

 • Srovnání s nejlepšími manažery v České republice
 • Benchmarking odborníků
 • Propagace, zviditelnění vítězů i všech finalistů
 • Networking
 • Účast na slavnostním galavečeru vyhlášení vítězů

Harmonogram

 • Nominace: do 31. srpna 2021
 • Přihlášky: do 16. září 2021
 • Hodnotící proces: prosinec 2020 – září 2021
 • Slavnostní vyhlášení výsledků: 19. října 2021
 • Termín osobních prezentací: 6. a 7. října 2021

Kdo se může soutěže zúčastnit

 1. Manažer/manažerka působící v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.
 2. Manažer nemusí být občanem České republiky.
 3. Manažer, který funkci vykonává v České republice nejméně po 3 roky. Výjimkou jsou kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), Vizionář, Manažer malé a střední firmy, Manažer digitálního věku, kde účastníkovi soutěže stačí 2 roky působení v manažerské funkci.

Další předpoklad přihlášení do soutěže

Přihláška obsahuje závazek k uhrazení vložného 15.000,- Kč s DPH. Výjimku tvoří kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), kde je vložné 5000,- Kč s DPH.
K čemu slouží vložné:

 • ke vstupu manažera a partnera na slavnostní galavečer vyhlášení výsledků soutěže;
 • k vytvoření benchmarkingu od odborníků;
 • k vytvoření video medailonků všech finalistů;
 • k propagaci vítězů a finalistů soutěže, jejich firem a organizací, vč. tištěné barevné brožury/magazínu s uvedením všech finalistů soutěže;
 • k propagaci finalistů na webech a sociálních sítích (FB, LI) a k natočení rozhovorů s vítězi kategorií a TOP 10 pro Studio ČMA (You Tube, Spotify);
 • k dlouhodobé spolupráci s mediálními partnery.

Jak se do soutěže přihlásit

 1. Vyplněním přihlášky na www.manazerroku.cz a odevzdáním/zasláním do kanceláře ČMA na adrese: Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1 nebo na e-mail: novakova@cma.cz či gajdos@cma.cz
 2. Prostřednictvím nominace

Manažera mohou do soutěže nominovat právnické i fyzické osoby, a to prostřednictvím nominačního listu na www.manazerroku.cz nebo doručením nominačního listu do kanceláře ČMA na adresu: Václavské nám. 21/831, 113 60 Praha 1 nebo e-mailem na: gajdos@cma.cz; Důležité je sdělení, že nominaci s kandidátem osobně projednal a že nominovaný s tím souhlasí.
Projektová kancelář ČMA zkontroluje správnost údajů, zkontaktuje nominovaného manažera, ověří jeho souhlas s nominací. Poté mu zašle přihlášku.

Oceňované kategorie

 1. Manažer digitálního věku
 2. Vizionář
 3. Manažer malého a středního podniku
 4. Zahraniční manažer
 5. Mladý manažerský talent (do 35 let)
 6. Průmysl a návazné obory (doprava, stavebnictví)
 7. Zemědělství
 8. Služby
 9. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)
 10. Veřejná správa (státní správa a samospráva)

Kdo získá ocenění

 • Manažer roku a Manažerka roku
 • TOP10 manažerů
 • Vítězové jednotlivých kategorií
 • Vítězové speciální kategorie – Inovace pro udržitelný rozvoj

Odborným garantem a vyhlašovatelem kategorie inovace je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), sesterská organizace České manažerské asociace.

Systém hodnocení finalistů

Probíhá na základě 4 kvadrantů metody Hoshin Kanri, kombinované s kriterii dle EFQM a je uveden v přihlášce.

Způsob hodnocení účastníků soutěže

 • Garantem hodnocení je odborná Hodnotitelská komise složená z odborníků (přehled na www.manazerroku.cz).
 • O konečném pořadí spolurozhoduje Národní komise složená z vyhlašovatelů soutěže, odborníků a partnerů.
 • TOP 15 finalistů, kteří od Hodnotitelské komise obdrží nejvyšší počet bodů, budou pozváni k osobní prezentaci. Každý z navržených TOP 15 manažerů odprezentuje svůj manažerský příběh. Poté proběhne diskuse k prezentacím.
 • Hodnotitelská a Národní komise následně zvolí tajným hlasováním vítěze soutěže.

 

Kontaktní údaje

Ing. Ivo Gajdoš
kontakt pro přihlášky, nominace a partnery
mobil: 602 446 699 e-mail: gajdos@cma.cz

Bc. Kateřina Nováková
projektová manažerka
mobil: 608 943 936
e-mail: novakova@cma.cz