Richard Vereš I městský obvod Slezská Ostrava

Richard Vereš I městský obvod Slezská Ostrava

17 října, 2021

V minulosti pracoval pro advokátní kancelář HAVEL&PARTNERS s.r.o.. Věnoval se také poradenství v oblasti dotačního a projektového managementu, zpracování žádostí o dotace územních samosprávných celků a legislativy. Nyní je starostou městského obvodu Slezská Ostrava. Za tři roky ve funkci se mu podařilo zmodernizovat úřad, vytvořit tam stabilní profesionální tým a vtáhnout do rozhodování o budoucnosti obvodu občany. Během pandemie koronaviru nastartoval pilotně projekt robotické automatizace procesů.

Životní krédo: Život se nepíše, život se žije.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Za tři roky ve vedení městského obvodu Slezská Ostrava se mi podařilo zmodernizovat náš úřad, vytvořit zde stabilní a profesionální tým nebo vtáhnout do rozhodování o budoucnosti obvodu občany. Jsem přesvědčen o tom, že zatímco řada obcí v roce 2020 spíše stagnovala či se zabývala téměř výhradně pandemií covid-19, Slezská Ostrava zvládla nejen plnit svěřené úkoly, ale realizovat i řadu významných rozvojových projektů. Titul Manažer roku 2020 bych tedy vnímal především jako ocenění přístupu mého i celého týmu úřadu k řízení našeho obvodu. Soutěž Manažer roku je pak i možností získat zpětnou vazbu na svou práci a načerpat inspiraci od manažerů napříč nejrůznějšími odvětvími.

 

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Náš úřad reagoval na výzvy spojené s pandemií covidu-19 velmi pružně a přijal opatření, která zajistila efektivní výkon všech svěřených agend. Postupně došlo k digitalizaci a elektronizaci jednání orgánů samosprávy, byl zaveden elektronický oběh dokumentů a pilotně se rozběhl také projekt robotické automatizace procesů. Současně bylo zabezpečeno krizové řízení, informovanost občanů v souvislosti s pandemií a úřad poskytoval také řadu nových služeb – od nákupů pro zranitelné skupiny obyvatel po distribuci ochranných roušek. Díky investičnímu úvěru, který se nám podařilo vysoutěžit za velmi výhodných podmínek, pak jsme schopni realizovat investiční akce, a to i přes pokles příjmů samospráv v souvislostí s pandemií.

 

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Budoucnost Česka vidím zejména v nezbytné digitální transformaci, která se zatím naší zemi zdánlivě vyhýbá. Digitalizace je přitom podstatná i pro další klíčové oblasti, na něž se musíme zaměřit – posilování ekonomiky, vzdělávání nebo adaptaci na změnu klimatu.