Jiří Appeltauer I Bühler CZ s.r.o.

Jiří Appeltauer I Bühler CZ s.r.o.

15 října, 2021

Svou kariéru začal jako strojírenský dělník a konstruktér, až se vypracoval na pozici generálního ředitele a jednatele firmy Bühler. Ta se zaměřuje na výrobu robotů pro textilní linky, navíjejících zařízení pro umělá vlákna a převodovek či pohonných mechanismů. V roce 2015 zřídila firma své učňovské středisko v rámci duálního vzdělávání ve spolupráci se Střední školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku.

Životní krédo: Vyznávám umění zhmotnit myšlenku. Nesedět a nemluvit, ale jít a něco udělat, něco vytvořit. A tím se řídím celý život.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Proč aspiruji na ocenění Manažer roku 2020? Mám k tomu tři hlavní důvody; první je osobní, druhý firemní a třetí marketingový.

Osobní důvod:

Abych byl upřímný, do soutěže mě přihlásili nejbližší lidé z mého pracovního okolí, a tak trochu mě překvapili. Mohu říct, že za mě hovoří prokazatelné výsledky nejen za poslední 3 roky, ale za téměř 30 let mé manažerské práce v této firmě, kde jsem se s úspěchem vypořádal 2x se změnou vlastníka, 4x se změnou výrobního programu, a to za plného provozu a téměř vždy s pozitivním ekonomickým výsledkem.

Já osobně bych to vnímal jako nevyšší vyznamenání za celoživotní dílo a potvrzení mých osobních kvalit i to, že jsem tuto práci vykonával dobře. Mým celoživotním snem je, aby na úpatí Orlických hor byla zdravá, krásná, moderní a prosperující firma, kam slušní lidé do práce chodí rádi. Jsem pyšný na náš vyladěný tým.

Firemní důvod:

Ziskem titulu Manažer roku by stoupla výrazně moje autorita ve firmě a zejména v rámci koncernu Bühler (33 závodů), což by usnadnilo urychlení nových zakázek.

Marketingový důvod:

V regionu by došlo k posílení prestiže a firma by se stala větším lákadlem pro nové kvalifikované pracovníky.

 

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Naše firma zareagovala na pandemii covidu-19 hned v začátku, jakmile pandemie propukla. Nakoupili jsme roušky, respirátory, dezinfekce, ochranné rukavice a teploměry. Každý zaměstnanec dostal dezinfekci i domů a roušky a respirátory dostávají pravidelně každý týden. Vyrábíme jedinečné čističky vzduchu proti Covid-19 s unikátním filtrem ULPA15, které jsme nainstalovali do všech kanceláří. Na dílnách jsme zřídili zvlhčování vzduchu pomocí suché mlhy, které významně chrání zdraví spolupracovníků i mimo covidové období. Nastartovali jsme pravidelné antigenní testování všech našich spolupracovníků, abychom přecházeli šíření onemocnění. Každých 14 dnů dezinfikujeme šatny zaměstnanců. V jídelně jsme zavedli mnoho opatření, např. každý zaměstnanec sedí u stolu sám, stoly jsou od sebe vzdáleny na 2 metry, příbory jsou balené pro každého zvlášť, všude je dezinfekce, jsou tam rozmístěny naše čističky vzduchu a také je tam zvlhčování suchou mlhou. Jako prevenci zdravého životního stylu a posilování imunity jsme vyhlásili motivační únor, kdy lidé nachodili a naběhali pro dobrou věc téměř 8 000 kilometrů. Za každý kilometr věnovala firma 10,-Kč, a touto částkou jsme pak přispěli na dobrou věc. Pro léčebný ústav Albertinum v Žamberku jsme zakoupili přístroj – analyzátor frakčně exhalovaného oxidu dusnatého pro vyhodnocení zánětu dýchacích cest, který si sami vybrali.

 

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Česko v příštích letech bude pokračovat v dynamickém vývoji, protože využije svůj potenciál. Patříme mezi nejprůmyslovější země Evropy a máme dobře nakročeno s velmi vyspělými technologiemi a ve spojení s projekty Průmysl 4.0 bude schopno urychlit etapy vývoje a zkrátit dodací lhůty nových výrobků na trh.

Myslím si, že Česká republika na tom bude dobře.