Daniel Morys I Dopravní podnik Ostrava a.s.

Daniel Morys I Dopravní podnik Ostrava a.s.

26 září, 2021

Daniel Morys je generálním ředitelem a předsedou představenstva Dopravního podniku Ostrava. Ten se pod jeho vedením stal celorepublikovým tahounem inovací a trendů v hromadné dopravě. Za posledních 5 let zavedl bezkontaktní placení jízdného a pořídil nízkopodlažní autobusy a trolejbusy. V polovině roku 2023 navíc zahájí provoz nízkoemisní autobusy na vodík.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Ocenění Manager roku bych vnímal jako ocenění týmové práce, protože byť je manažerem leader, který vede tým, tak bez spolupracovníků by nedokázal dosáhnout stanovených cílů. A Dopravnímu podniku Ostrava se za posledních pět let podařilo dosáhnout opravdu „neuvěřitelných“ cílů, ať už je to bezkontaktní placení jízdného („bez papíru“), dosažení nízkoemisní nebo bezemisní výpravy („bez dieselu“) nebo skokové dosažení nízkopodlažní výpravy autobusů a trolejbusů („bez schodů“).
A máme nachystány další inovace, kterými, věřím, budeme opět určovat trendy ve veřejné dopravě nejen v ČR. Tento náš přístup symbolizuje nejen styl vedení a vytváření firemní kultury v instituci, která se zabývá poskytováním veřejné služby, ale může i inspirovat ostatní města. No a v té inspiraci ostatních já vidím významný přínos, protože příběhy vždy inspirují a motivují. A jestli má naše inspirace pomoct zlepšit živit ostatním lidem i v jiných městech, tak to je pro mě ta zásadní satisfakce.

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

V rámci Covidu jsme si uvědomili, jak důležitá je nastoupená cesta digitalizace, kterou jsme naštěstí intenzivně nastoupili již před Covidem. Díky tomu jsme se po vypuknutí pandemie dokázali poměrně rychle zformovat a celou společnost řídit i „po síti“ s využíváním spousty již dříve implementovaných a úspěšně osvojených nástrojů a systémů, jako je elektronický oběh dokumentů, provozní a finanční reporting pomocí MS Power BI nebo systémů pro videokonference a digitální přenos dat.  V rámci covidové krize jsme pak tyto systémy jen vylepšili a nastavili cíle pro další rozvoj digitalizace firmy.

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Já bych si přál, aby Česko mělo stabilní politickou situaci, což bude znamenat stabilní situaci pro podnikání, a když bude stabilní situace pro  podnikání, zvýší se důvěra investorů, která pak započne další společensko-ekonomický růst v České republice. Naši zemi vidím určitě jako jednu z nejkonkurenceschopnějších v Evropě, a to především proto, že podmínky pro rozvoj průmyslu, expertních systémů a služeb jsou zde na vynikající úrovni. Abych byl konkrétní, tak je to i země, kde se dobře žije a pracuje. Je zde potenciál pro rozvoj turismu, což ukázalo i období pandemie, ve kterém jsme si dokázali užít dovolenou i v českých a moravských zemích. V Česku dnes dokážeme lépe využít naší strategické polohy, která je objektivně naší hlavní konkurenční výhodou. Svou pozici pak posílíme tím, že se dostaví důležité infrastrukturní stavby, jako je dokončení dálnice D35 a dostavba vysokorychlostní železniční tratě. Důležité je také, aby se posílila role dalších, regionálních měst, aby dynamičtěji dále rostlo především Brno, Ostrava, České Budějovice a další města.