Martin Kubů I Ethanol Energy a.s.

Martin Kubů je generálním ředitelem společnosti Ethanol Energy. Dlouhodobě se věnuje chemii a rafinérskému průmyslu, v poslední době i obnovitelným zdrojům energie. Firma se pod jeho vedením dokázala v minulém roce přetvořit z komoditně zaměřené firmy na firmu dodávající tolik potřebnou dezinfekci nebo suroviny pro její výrobu.

Vystudoval Fakultu strojní Vysoké školy strojní a textilní v Liberci, dnešní Technickou univerzitu Liberec. V roce 2018 na VŠCHT v Praze obhájil titul Ph.D.. Dlouhodobě se věnuje chemii a rafinérskému průmyslu, v poslední době i obnovitelným zdrojům energie. Prošel několika firmami z těchto oblastí, nyní je generálním ředitelem společnosti Ethanol Energy. Firma se pod jeho vedením dokázala v minulém roce přetvořit z komoditně zaměřené firmy na firmu dodávající tolik potřebnou dezinfekci nebo suroviny pro její výrobu.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

V tomto roce jsme naši firmu, společně s kolegyněmi a kolegy skoro ze dne na den, přetvořili z komoditně zaměřené firmy na firmu dodávající tolik potřebnou dezinfekci nebo suroviny pro její výrobu. Všechno se nakonec podařilo v krátké době zrealizovat. Hlavní roli sehrála rychlá jednání a zápal pro realizaci nového projektu. Titul by pro mě znamenal uznání pro celý firemní kolektiv a jeho veřejnou odměnu za tuto flexibilitu. Pro mě osobně by se jednalo o dosažení vrcholu mé profesionální kariéry.

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Jednoduše jsme změnili celou firmu a najednou jsme vyráběli to, co všichni ze dne na den nečekaně potřebovali. Na jinou a novou, ale nezbytnou úroveň jsme povýšili řízení kvality. Podstatně jsme změnili logistiku a naučili se chápat úplně jiný zákaznický sektor. Byla to velká škola pro celý firemní kolektiv.

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Česko vidím v horizontu roku 2030 jako úspěšnou ekonomiku, které se bude dařit díky svojí podnikatelské agilitě a flexibilitě. To ovšem za podmínky, že se bude dařit i celé Evropě, což už si tak jist bohužel nejsem.