Jan Šťastný I Městský úřad Dobruška

Jan Šťastný I Městský úřad Dobruška

3 září, 2021

Jan Šťastný je tajemníkem Městského úřadu Dobruška. Ve Svazu měst a obcí zastává pozici specialisty projektu Efektivní správa. Digitalizace a efektivní řízení jsou jeho doménou. Stojí u zrodu platformy Akcelerátor veřejné správy a projektu Generátor 106, který zajišťuje obcím transparentní vyřizování žádostí o informace.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Bylo by to ocenění dlouhodobé práce ve veřejné správě a hlavně nových online projektů usnadňujících a zrychlujících chod úřadů, které jsem inicioval nebo se na nich podílím, jako online nástroj pro úřady k vyřizování žádostí o informace podle zákona 106 –  Generátor 106 nebo projekt Akcelerátor managementu veřejné správy, což jsou velmi dobře hodnocené a inovativní věci. Dále by to bylo ocenění účasti v projektech vzdělávání veřejné správy a koordinace postupů úřadů, které pozitivně hodnotí i kolegové ze Sdružení tajemníků, pokud je někde problém, často volají do Dobrušky. A v neposlední řadě by to bylo i ocenění pro všechna menší města, která nemají velký rozpočet ani velký aparát, musí ale zajišťovat veřejnou správu stále a naplno, řídit zaměstnance, sledovat neustálé změny předpisů, pracovat pružně i improvizovat, to vše se značným rizikem pro šéfa úřadu při jakékoli chybě.

 

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Jsem rád, že jsme včas a pružně reagovali na hrozící rizika a že jsme hned přešli na režim města a úřadu v krizi, s vlastním řešením a postupy a okamžitě, protože pomoc státu se loni nedala očekávat a opravdu nebyla ani v materiální ani v informační podpoře. Velmi jsme zintenzivnili spolupráci s ostatními tajemníky v našem kraji a pomáhali si navzájem. Přešli jsme na nové věci, jako online platby QR kódy, zajistili bezpečný kontakt s klienty a udrželi chod úřadu během všech lockdownů a omezení a značné promoření v našem okrese. Sami jsme si sehnali ochranné prostředky, testování zaměstnanců a pomáhali celé spádové oblasti. I konzervativní kolegové začali chápat, že bez digitalizace se nepohneme.  Naštěstí jsme také již dříve zrušili úplně pevné linky a máme všichni mobilní telefony, takže jsme byli dostupní, i když jsme museli kvůli vládě zavřít mimo pondělí  a středu, oproti některým ministerstvům, kam jste se nedovolali skoro půl roku.

 

2. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Pokud se nepromarní některé výhody, které – kromě problémů – Covid-19 přinesl, jako nutnost odhodlat se k větší pružnost zaměstnavatelů i zaměstnanců, oboustranné vstřícnosti a zlepšení digitalizace veřejné správy, dočkáme se pozitivního posunu v oblasti úřadů i vztahu zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Pro náš sektor veřejné správy je bohužel větší digitalizace veřejné správy často jen ve slovech a dokonce i naše nadřízené orgány ani nevyužívají naplno datové schránky a nechtějí opustit papírové spisy a propagované online nástroje státu jsou někdy buď nepraktické, nebo složité a proto nevyužívané občany. Celý eGovenrment jede od státu šnečím tempem a výsledky jsou zatím chabé – přestože už 20 let umí i  starosta v nejzapadlejší malé obci pracovat online, přes deset let používají datové schránky, dodnes nemají občané ani úřady od státu digitální Sbírku zákonů a závazná oficiální verze Sbírky je jen tištěná, na hromadě papírů nejhorší kvality. Stát nám neumožní znát aktuální znění zákona, neznalost  zákona přitom neomlouvá.

Princip by měl být nikoli ten, že občan musí vyřizovat denně všemožné úřední věci a změna bude jen v tom, že to dělá online v mobilní aplikaci, ale řešit jen to, co je opravdu potřeba  – snadno a srozumitelně – a zbytek ať si najde a doplní stát sám. Snad se změní i to, že kvůli jednomu papíru, který na úřadě nebo jiné instituci už někde mají, musí ze zákona poslat  klientovi  dopis s dodejkou zá téměř stovku  a další musí klient poslat zpět.

V posledních letech se toto konečně zlepšuje, a pokud se změní myšlení státu v tomto smyslu, bude to výhoda pro občany i úředníky.