Martin Střasák I Zemědělské družstvo “Růžový palouček“

Již od střední školy prošel manuální zemědělské profese (dojič, traktorista, kombajnér, obsluha posklizňové linky, atd.). Dnes je ředitelem Zemědělského družstva „Růžový palouček“, aktivní funkcionář Agrární komory a Zemědělského svazu České republiky. Celý svůj profesní život se významně podílí na  koncipování a formování české zemědělské politiky.

Životní krédo: Štěstí přeje připraveným.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Řídím ekonomicky úspěšnou firmu, která zároveň stojí o to, aby byla výrobou kvalitních surovin pro české potraviny prospěšná svému okolí a celé společnosti. K zemědělství mám hluboký vztah a povolání se snažím vykonávat s velkou zodpovědností. Dobrý manažer se přece pozná podle toho, že se dokáže obklopit lepšími lidmi než je on sám a to se mě povedlo, tak proč bych se manažerem roku 2020 nemohl stát.

Titul by pro mě znamenal ocenění výsledků mé práce, ale především práce všech kolegů a spolupracovníků, bez jejichž úsilí a pracovního zapálení bych nebyl do této soutěže nikdy nominován. Těm všem patří velký dík, že mám tu příležitost řídit tento skvělý kolektiv a prezentovat výsledky naší společné práce. Titul by pro mě byl velký závazek a motivace do dalších let.

 

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

V podniku našeho zaměření, které tvoří zemědělská prvovýroba (rostlinná a živočišná výroba) je jen malý prostor pro přizpůsobení provozu s ohledem na covid – 19 jelikož vše má své termíny a práci není možné přesunout na termín jiný.  Provoz dál běžel bez omezení a nutno říct že se vše zvládlo jako by covid – 19 nebyl.  Ve vlastním provozu rostlinné a živočišné výroby toho moc změnit nešlo, největší změny byly provedeny v naší jídelně a na dalších místech mimo pracoviště kde dochází k větší koncentraci zaměstnanců z různých úseků firmy. Tam bylo nutno časově rozfázovat jejich příchod a odchod tak aby se co nejméně, nebo pokud možno vůbec nepotkali.

Dbalo se na dodržování doporučených opatření, což při náročnosti prací především v živočišné výrobě nebylo vždy snadné (nošení roušek, respirátorů). Vše se zvládlo a v současné době je již většina zaměstnanců plně naočkována proti výše zmíněné nemoci.

 

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Česká republika přes skutečnost že je malá země uprostřed Evropy má velký potenciál v mnoha oblastech výrobních tak kulturních. Jen je třeba toho správně využít, a vždy a v každé situaci se řídit zdravým rozumem a nepodléhat politickým náladám, které mnohdy nemají s realitou nic společného. Jsem optimista, takže si myslím, že vývoj všech zásadních oblastí naší země bude příznivý, zároveň si uvědomuji, že bez  poctivé práce a správné výchovy dalších generací se to neobejde.