Jan Matoušek I Česká asociace pojišťoven

Jan Matoušek I Česká asociace pojišťoven

16 srpna, 2021

Jan Matoušek je výkonným ředitelem České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů. Ve své pozici dokázal, že i nezisková střešní organizace se může řídit profesionálně, efektivně a výkonně. V posledních letech zorganizoval velmi známou kampaň pro bezpečnost silničního provozu s názvem „Agresivita zabijí“.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Pravděpodobně by to bylo poprvé, co by titul manažera roku dostal vedoucí manažer oborového sdružení, jako jsou různé asociace a svazy. Považoval bych za mimořádně dobré, kdyby takové ocenění ukázalo, že se asociace dají řídit profesionálně, moderně, výkonně. Že mohou sloužit nejen jako debatní kluby, ale jako moderní konzultační firmy s jasnou strategií, vizí do budoucna, vysokou odbornou úrovní zaměstnanců a měřitelných výsledků pro členy. Ocenění by bylo pro mne cenné i proto, že naše asociace je velmi aktivní v CSR oblasti, realizujeme velké a viditelné kampaně v oblasti bezpečnosti silničního provozu („Agresivita zabíjí“ www.agresivitazabiji.cz , aktuálně kampaň „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“ www.13minut.cz), a to vše díky finanční podpoře našich členů. Díky tomu, že chápou, že naší misí není jen rozvoj jejich businessu, ale i reputace celého sektoru a nekomerční snaha o pomoc se společenskými tématy. A nakonec, ocenění by pro mne hodně znamenalo i proto, že by potvrdilo, že lobbing se dá dělat transparentně, prediktabilně, společensky odpovědně. Že se nemusíme schovávat za lobbingové agentury, ale podpořit etiku prosazování zájmů pravdivým stáním si za argumenty s vlastní tváří a reputací.

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Pro skupinu ČAP/ČKP bylo přizpůsobení se podmínkám pandemie velmi snadné. Díky plné digitalizaci interních agend byl přechod na fungování na home-office snadný a bezproblémový. Soustředili jsme se tak především na situaci klientů pojišťoven, pro které jsme s pojišťovnami dohodli vydávání zelené karty v digitální podobě, tak aby nemuseli na poštu či na pobočku. Dohodli jsme také s Ministerstvem dopravy k rychlé realizaci změnu způsobu uložení značek do depositu formou elektronické komunikace tak, aby nemuseli klienti v době pandemie do fronty na městském úřadu. Velkou agendu ČKP tvoří vymáhání pohledávek. I zde jsme se snažili ulehčit situaci klientům, kdy jsme prodloužili splatnosti všech upomínek a především jsme zastavili podávání nových návrhů k soudům a zastavili nové exekuce.

Z pohledu fungování ČAP/ČKP jsme se především snažili neztratit spolu kontakt, zavedli jsme častější týmové porady po videokonferencích, posílili jsme interní komunikaci. To vše s cílem limitovat pocit odloučení o týmu a posílit přenos zkušeností mezi členy jednotlivých týmů. Paradoxně nemožnost stálé konzultace s nadřízeným a kolegy vedla u mnoha zaměstnanců k posílení pocitu odpovědnosti za vlastní práci a zlepšila schopnost samostatného rozhodování. Zaměstnanci na náš režim fungování reagovali v interních průzkumech velmi pozitivně, a proto nepochybně i po skončení této výjimečné situace zachováme výrazně větší flexibilitu přítomnosti na pracovišti nebo práce z domova.

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Poslední roky jsou z pohledu potřebných reforem a vývoje společnosti v jistém smyslu bezčasím. Dobou stagnace, ať již z ekonomického pohledu, nebo z pohledu hledání směru a vývoje republiky. Jako kdybychom nevěděli, kam jdeme a kým v kontextu Evropy jako národ chceme být. Zmizel étos odpovědnosti za vlastní budoucnost, optimismus očekávání smysluplnosti našeho bytí. Zahleděni do starých sporů, reprezentováni stále stejnou generací politiků jako kdybychom se objímali s tou horší částí národní povahy. Jsem přesvědčen, že společnost, a tedy Česko, se chce pohnout dopředu. Věřím, že to dobré v nás jen čeká na probuzení a příležitost. Že vytvoříme znovu ve společnosti pocit, že snaha má smysl, že existuje spravedlnost, že se na povrch znova prodere to lepší v nás. Jsem si jistý, že Česko nastoupí cestu pozitivní změny a modernizace a že po nich existuje ve společnosti velká poptávka. Máme konkurenceschopnou ekonomiku, které v příštích letech pomůže důraz na digitalizaci a vzdělání.