Kateřina Kadlecová I CEO společnosti USSPA

Kateřina Kadlecová I CEO společnosti USSPA

14 září, 2021

Kateřina Kadlecová, CEO společnosti USSPA, která vyrábí luxusní domácí vířivky a bazény. V České republice je první a největší společností v tomto oboru. Díky své velikosti udává světové trendy z hlediska designu a inovací. Koronavirová krize se podle Kateřiny Kadlecové na firmě nijak negativně neprojevila. Zvýšily se mzdy i počet zaměstnanců, aby byli všichni společně motivováni do dalších výzev.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Pro mimořádné výsledky v loňském roce a další skokový růst v roce letošním, pro několikaletou systematickou práci na komplexní transformaci firmy od převzetí jejího vedení, a to v celé její šíři od vývoje a výroby po export a servis. Hlavně ale kvůli mému týmu, který si zaslouží uznání za velký kus práce, naplňování společných hodnot a také ohromný osobní posun, kterým všichni v souvislosti s růstem firmy prošli. Titul by pro mě znamenal formální uznání smysluplnosti našeho snažení zejména dovnitř firmy a povzbuzení v nových výzvách.

Osobně jsem přesvědčená o tom, že za loňský bezprecedentní rok by si ale ocenění zasloužil každý, kdo náročné období se svou firmou ustál a svým lidem dokázal zajistit práci a bezpečné pracovní prostředí.

 

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili

Využili jsme naplno nové příležitosti a výrazně vyrostli, urychlili transformaci firmy a podpořili rozvoj budoucího potenciálu – zapojili jsme nové techniky a nové nástroje v prodeji a komunikaci, zainvestovali do nových technologií a strojů, rozšíření výrobních prostor a navýšení výrobních kapacit.

Letos o čtvrtinu narostl i počet zaměstnanců, přestože trh práce je zablokovaný, navýšili jsme mzdy, změnili systém odměňování ve výrobě pro větší jistotu na straně zaměstnanců a zároveň motivaci k produktivitě a kvalitě. Hlavně jsme v těch nejtěžších chvílích prokázali, jak silný tým jsme, semkli jsme se a dokázali rychle reagovat a flexibilně se přizpůsobovat nejrůznějším změnám, které přicházely jak na horské dráze… dokázali jsme také pomoci jiným a toho si cením nejvíce.

 

3. de vidíte Česko v příštích několika letech?

To bude hodně záležet na tom, jaká politická reprezentace usedne do vlády po podzimních volbách a zda se konečně posuneme od východních vlivů a stylu vedení země. Potřebujeme změnu a reprezentaci, která dokáže formulovat jasnou vizi a koncepci rozvoje na úrovni státu.

Česko má podle mě velký potenciál stále více se prosazovat a rozvíjet v oblastech s vyšší přidanou hodnotou, ať už ve výrobě nebo službách. Ráda bych viděla naši zemi pevně ukotvenou na Západě a propojenou s tamními trhy, nikoliv jen jako subdodavatele, ale jako skutečného partnera.