Jaromír Repík I starosta města Vracov

Jaromír Repík I starosta města Vracov

26 září, 2021

Jaromír Repík je starostou města Vracov. Během jeho tří volebních období provedlo město velké investiční akce, včetně rekonstrukcí veškerých budov. Pandemii zvládlo také na výbornou. Od prvopočátku zásobovalo občany ochrannými prostředky a městský úřad zůstal v plném v provozu.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Jelikož jsem již třetí volební období starostou, mám dlouholeté zkušenosti s vedením města. Po celou dobu se městu daří provádět velké investiční akce včetně rekonstrukcí veškerých budov v majetku města, kde se tyto manažerské schopnosti dají zúročit. To je důvod proč bych se mohl stát manažerem roku 2020. Titul Manažer roku je pro mě ocenění dlouholeté práce ve prospěch občanů našeho města.

 

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Od prvopočátku město Vracov prostřednictvím svých zaměstnanců zásobovalo občany ušitými rouškami a jinými ochrannými prostředky. Zajišťovalo nákupy a jiné služby potřebným. Po celou dobu pandemie byl městský úřad v provozu, sloužil občanům a žádný z odborů nebyl uzavřen. Během pandemie jsme zdokonalili komunikaci s občany prostřednictvím elektronického provozu celého městského úřadu. Prostřednictvím Domu s pečovatelskou službou Vracov a ostatních složek jsme se snažili zlepšit sociální kontakt během pandemie včetně komunikace s občany.

 

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

V případě dobrého zvládnutí ekonomické krize prostřednictvím vedení státu a krajů, bude nutné přistoupit i v rámci samospráv k zodpovědnému nakládání s finančními prostředky a zajistit trvalý provoz všech organizací města. Pokud se tato situace zvládne, myslím, že lze rozvíjet města, obce i stát v dalších letech.