Josef Kolář I ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o.

Josef Kolář I ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o.

15 října, 2021

Od mládí vyrůstal v zemědělském prostředí, již při studiu se aktivně zapojoval do odborných činností zemědělské firmy ZEMSPOL DEŠNÁ, kam poté nastoupil na pozici agronoma. Dnes je ředitelem a majitelem celé skupiny Rhea Holding zabývající se převážně zemědělstvím, rybářstvím, lesnictvím a potravinářstvím. Zasazuje se o vyváženost rostlinné a živočišné produkce s cílem šetrného hospodaření v krajině a následném uvádění kvalitních českých potravin na trh.

Životní krédo: Řídím se selským rozumem a ohledy na trvalou udržitelnost.