Roman Hrnčíř I Severochema, družstvo pro chemickou výrobu

Působí jako ředitel družstva pro chemickou výrobu Severochema. To se specializuje na výrobu podpalovačů, nátěrových barev a laků. Zároveň produkuje mýdla a jiné čistící prostředky nebo toaletní parfémy. Zásadní podíl má Roman Hrnčíř na vytváření standardů (např. norma DIN EN 1860) či upravování legislativy EU pro grilování, grily samotné, atd. Aktivně se také zapojuje do propagace zdravých způsobů grilování.

Životní krédo: Pracovitost a úcta k práci druhého, vytrvalost, dobrý tým, inovace, otevřenost a důvěra.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Nominaci do soutěže považuji za ocenění jak sebe, tak zejména mých spolupracovníků a vlastně všech zaměstnanců družstva. Výsledky družstva jsou výsledkem práce celého týmu, kdy každý z týmu je stejně důležitý. Právě proto jsem nominaci za sebe i všechny mé spolupracovníky přijal.

Věřím, že každé ocenění, každá pochvala týmu mu pomáhá v jeho další práci a motivaci pro ni.

 

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Co se týče nouzového stavu, družstvo se s ním muselo vyrovnat doslova za běhu. Na jedné straně muselo urychleně nastavit opatření pro zamezení přenosu viru. Mezi nejdůležitější opatření patřila častá dezinfekce, nošení roušek, omezení kontaktů mezi zaměstnanci včetně práce z domova, změna organizace obědů, vybavení zaměstnanců dezinfekcí pro vlastní potřebu. Meetingy probíhali dlouhou dobu pouze přes elektronická media. Většinou jsme v opatřeních předbíhali nařízení státu (např. stravování, zajištění prostředků pro ochranu, testování zaměstnanců), což někdy vyžadovalo více vysvětlování, ale přineslo lepší ochranu zaměstnanců na pracovišti.

Zaměstnanci se velmi aktivně zapojili do všech opatření, v laboratoři jsme vyrobili dezinfekci pro zaměstnance a návštěvy, sami zaměstnanci si šili pro sebe i pro druhé roušky. Část materiálů a filtrů do roušek byla přímo zajištěna z University v Liberci, které jsme naopak začali ihned dodávat rozpouštědla pro výrobu nano roušek.

Reagovali jsme na urgentní prosbu na výrobu dezinfekce od Krajského úřadu. Během velmi krátké doby (2 dní) si odvezli hasiči první vyrobenou paletu dezinfekce. Naše dezinfekce byla distribuována do obcí, zdravotních zařízení, domovů důchodců a dál dle určení kraje. Družstvo se zapojilo do výroby dezinfekce s názvem AntiCovid a nyní pokračuje s výrobou a prodejem dezinfekce pod svojí značkou.

V letošním roce se, pokud to pravidla dovolují, se snažíme o posilování sociálních kontaktů mezi zaměstnanci, které pandemie narušila. Otevřenou a přímou komunikaci a péči o vztahy mezi zaměstnanci považuji za jednu z nejdůležitějších věcí, která je potřebná pro dosahování dobrých výsledků družstva a pro jeho udržitelný rozvoj.

Ze zlepšení či změn lze uvést např. lepší využití elektronických prostředků pro komunikaci, zefektivnění zejména operativní komunikace kombinací osobních setkání a elektronickou komunikaci, lepší využití času zejména u zaměstnanců, kteří kombinují operativní činnost a samostatné koncepční úkoly, apod.

 

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Odpověď na tuto otázku má více poloh. Cítím obavy o další vývoj v naší zemi, a to zejména z pohledu dalšího chování politické reprezentace a jejím důsledku i mnoha dalších občanů. Obavy plynou např. z rostoucího a zbytečného zadlužování země (populistické kampaně, rozvírání nůžek a vytváření zbytečných konfliktů mezi výrobní a nevýrobní sférou), z nedodržování morálních principů (nedodržování těchto principů se stává vzorem chování některých politiků, ale nejen jich), z nesystematickému přístupu k životnímu prostředí (řeší se jen některé jevy, a to bez ohledu na jiné), v podřizování celospolečenských zájmů zájmům osobním, ad.

Přesto zůstávám optimista a věřím, že se společně dokážeme postupně s těmito jevy vypořádávat.

Samozřejmě vidím Česko mezi rozvinutými zeměmi EU, s rostoucím podílem vývojové práce. Česko, kde se bude postupně měnit přístup k životnímu prostředí, k technologiím používaným v zemědělství, k vodě a k ovzduší.