Milada Měsícová I Zemědělské družstvo Unčovice

Milada Měsícová I Zemědělské družstvo Unčovice

15 října, 2021

Absolvovala Obchodně-podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v obor marketing a management, v roce 2003 jsem získala titul inženýr v tomto oboru. Po ukončení studia nastoupila do ZD Unčovice. Nyní je jeho předsedkyní představenstva. Pod jejím vedením se výrazně zlepšily ekonomické výsledky a zmodernizovala se výroba. Zvýšila se tak celková hodnota družstva, což se promítlo i do sociálního prostředí pro zaměstnance a celkové image.

Životní krédo: Všechny souboje v životě nás mají něčemu naučit. Dokonce i ty, které prohrajeme.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Můj podnik pod mým vedením výrazně zlepšil svoje ekonomické výsledky, zmodernizovala se výroba, proběhly značné investice do provozů, došlo k výraznému posunu ve vývoji nových technologii a procesů. Došlo k lepší efektivitě práce. Zlepšilo se nejen pracovní, ale i sociální prostředí pro zaměstnance. Celkově jsem zvýšila hodnotu podniku. Co je pro mě velmi důležité je to, že se zlepšila image mého podniku vůči veřejnosti a ostatním organizacím. Jsme vnímaní jako ekonomicky stabilní podnik s morálním kreditem a odpovědností vůči venkovu a krajině.

Titul by neznamenal ocenění jen mé osoby, ale především ocenění oboru zemědělství jako takového.  Zemědělství právoplatně patří na úroveň jiných oborů, přestože ho tak společnost nevnímá, bez znalosti věci.

 

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

V době pandemie covidu -19 se několikrát nejen u nás v ČR, ale v jiných zemích ukázalo, jak důležitá je soběstačnost alespoň základních potravin. A my jsme výrobci základních českých potravin, tudíž poptávka po našich výrobcích zůstala nezměněna. Co nás během pandemie limitovalo a způsobovalo problémy byla kompletní uzávěra poloviny podniku v části Litovelska. Kdy polovina podniku, kde je umístěn chov skotu a prasat, se v jednu chvíli ocitla téměř bez zaměstnanců. Zde se projevila neskonalá loajalita našich zaměstnanců vůči podniku. Dle nařízení karantény nemuseli do práce, ale přesto všichni přišli do práce, aby zachovali chod farem a zajistili jarní práce. Tento přístup vnímám jako odraz dlouhodobě dobré personální politiky podniku.

Určitě nás vzniklá pandemie posunula v oblasti IT, bylo nutno dovybavit zaměstnance technikou a softwarovou výbavou, tak aby mohli pracovat z domu a byli více flexibilnější. A ukázalo se, že nás stávající účetní systém je již překonaný a potřebujeme změnu. Tudíž přecházíme jako firma na komplexnější podnikový systém, který zastřeší všechny našeho úseky do jednoho a bude tak mnohem provázanější, operativnější a s mnohem lepším reportingem.

 

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Otázka sice zněla, jak vidím Česko v budoucnu.  Bohužel v Česku nevidím žádnou strategii  nebo cíle od politiků a většinu strategii určuje právě EU. Tudíž má odpověď bude spíše směřovaná na mé vnímaní strategie EU.

Nechci být přílišným pesimistou, ale mám obavy z cílů, které si klade Evropská unie, které budou mít značný vliv na Česko a českou ekonomiku. Snahou EU je snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990 a dosažení celkové klimatické neutrality do roku 2050. Určitě je chvályhodné a nutné se zabývat udržitelným životním prostředím. Ale je potřeba vnímat, co tyto velmi sebevědomé plány budou znamenat pro českou a evropskou ekonomiku.

V současné době EU produkuje 9,6 % CO2 z celkové produkce. EU mezi lety 1990 a 2016 snížila tuto produkci o 27,6 %, na rozdíl třeba od Číny, kde je nárůst o 350 % nebo Indie 280 %. Tyto čísla ukazují, že jako Evropa na snižování emisí pracujeme dlouhodobě a extrémistický plán současného vedeni EU může vést k přenosu škod na životním prostředí do jiných zemí. U zemědělství to bude znamenat zvýšení nákladů na zemědělskou produkci, zhoršení konkurenceschopnosti evropských a tudíž i českých zemědělců, zhoršení ekonomiky hospodaření a pro společnost celkové navýšení cen potravin. A dojde k nárůstu i cen energii apod. I přesto bych ráda viděla optimističtější budoucnost Česka a věřím, že ty cíle EU budou uplatňovány tak, aby co nejméně poškodily evropské podnikatele a obyvatele vůbec.