Jaroslav Ďuriš I předseda představenstva Wero Holding a.s.

Jaroslav Ďuriš I předseda představenstva Wero Holding a.s.

18 září, 2021

Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva akciové společnosti Wero Holding. Ve své funkci se podílí na nových strategiích vodního hospodářství. Provádí také osvětu technologických možností pro šetrnou výrobu a zajištění dodávek pitné vody. Jeho životním krédem je „Slušnost a selský rozum“.

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Je pro mě velkou ctí, že jsem byl nominován a že mě navrhla paní profesorka Syková, které si nesmírně vážím. To, jestli se mám stát manažerem roku, je již otázka na někoho jiného. Tento titul by pro mne znamenal potvrzení mého životního kréda, tedy chovej se slušně a používej selský rozum.

 

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Chytili jsme příležitost za pačesy. Přesto, že naším hlavním tématem je voda, využili jsme potenciálu polymerové dezinfekce, kterou jsme dlouhodobě používali k bezpečné bezchlórové dezinfekci převážně bazénových vod. Díky dlouhodobému dezinfekčnímu účinku polymerové chemie jsme rozšířili její využití v celé řadě oblastí běžného života. Dezinfikovali jsme školy, školky, domovy seniorů, hasičárny, potravinářské provozy a mnoho dalšího. Zejména v sociální oblasti jsme značnou část, v rámci boje proti šíření koronaviru, dělali zcela zdarma.

 

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Věřím, že se začne měnit vnímání důležitosti šetrného chování se k přírodě a ke krajině, a to včetně většího respektu k vodě a nakládání s ní.