Evžen Zámek I Magistrát města Jihlavy

Evžen Zámek I Magistrát města Jihlavy

16 srpna, 2021

Evžen Zámek během své kariéry úspěšně pracoval ve veřejném i soukromém sektoru. Má proto velké zkušenosti s rozdílnými formami práce, které v posledních letech uplatňuje na pozici tajemníka Magistrátu města Jihlavy. Řídí se heslem: „Nejlepší úspěch je ten, který si člověk poctivě odpracuje.“

 

Osobní vyznání:

1. Proč myslíte, že byste se měl/a stát Manažerem roku 2020 a co by pro vás tento titul znamenal?

Titul Manažer roku by pro mě především znamenal uznání náročnosti a významu práce manažerů ve veřejné správě; zejména tajemníků. Jsou to pozice velmi náročné (díky mé praxi v obchodních společnostech si to mohu dovolit tvrdit i ve srovnání s podnikatelskou sférou). Manažerem roku se stát nemusím, ale pokud by k tomu došlo, viděl bych to jako velký přínos a motivaci pro lidi ve vedoucích funkcích na městských úřadech a magistrátech.

2. Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Tak jako v mnoha jiných organizacích jsme se naučili více využívat distanční metody komunikace. Rozšířili jsme rozsah práce z domova, dovybavili se příslušnou technikou a naučili se větší bezpečnosti, jak při práci s prostředky elektronické komunikace, tak při osobním jednání s klienty (které musí, v řadě oblastí naší práce, zůstat zachováno). Nejvýznamnější mi však přijde, a cením si toho, že jsme pandemii zvládli lidsky – udrželi jsme kolektivy a vztahy na úřadě na víceméně stejně vysoké kvalitě a vnitřní komunikaci na stabilní, velmi slušné úrovni.

3. Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Předpokládám návrat k demokratičtějším postupům v řízení státu a k lepšímu manažerskému přístupu při řízení veřejné správy. Stabilnější fungování veřejné správy by mělo vést k poklesu nákladů na její provoz. Vidím tedy jako pravděpodobný a nevyhnutelný růst produktivity jak v privátním, tak i ve veřejném sektoru. V obou oblastech by k tomu také měla přispět vyšší míra elektronizace.