Ročník 2019

27. ROČNÍK SOUTĚŽE MANAŽER ROKU

Připojte se k úspěšným manažerským osobnostem
Přihlašte se do soutěže o nejlepšího manažera/ku za rok 2019

 

Soutěž MANAŽER ROKU České manažerské asociace a partnerů je určena řídícím pracovníkům – manažerům, podnikatelům, lídrům. Vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší osobnosti v České republice. Zviditelňuje vítěze, ale i všechny finalisty, kteří postoupili do užšího výběru.

Soutěž MANAŽER ROKU má za sebou 26 let prezentace výsledků práce manažerů a jejich moderních, úspěšných metod řízení. Za tu dobu získalo titul Manažer roku a Manažerka roku 61 osobností, do finále postoupilo na 1600 úspěšných manažerů. Letošní 27. ročník akcentuje nástup digitálních technologií a moderní trendy v managementu a nabízí nové kategorie.

 

Přínosy pro účastníky soutěže

 • Srovnání s nejlepšími manažery v České republice
 • Benchmarking odborníků
 • Propagace, zviditelnění vítězů i všech finalistů
 • Networking
 • Účast na slavnostním galavečeru vyhlášení vítězů

 

Harmonogram

 • Nominace a přihlášky: září 2019 – únor 2020
 • Hodnotící proces: prosinec 2019 – březen 2020
 • Slavnostní vyhlášení výsledků: 29. dubna 2020

 

Kdo se může soutěže zúčastnit

 1. Manažer/manažerka působící v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.
 2. Manažer nemusí být občanem České republiky.
 3. Manažer, který funkci vykonává v České republice nejméně po 3 roky. Výjimkou jsou kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), Vizionář, Manažer malé a střední firmy, Manažer digitálního věku, kde účastníkovi soutěže stačí 2 roky působení v manažerské funkci.

 

Další předpoklad přihlášení do soutěže

Přihláška obsahuje závazek k uhrazení vložného 15.000,- Kč s DPH. Výjimku tvoří kategorie Mladý manažerský talent (do 35 let), kde je vložné 5000,- Kč s DPH.

 

K čemu slouží vložné:

 • ke vstupu manažera a partnera na slavnostní galavečer vyhlášení výsledků soutěže;
 • k vytvoření benchmarkingu od odborníků;
 • k propagaci vítězů a finalistů soutěže, jejich firem a organizací, vč. tištěné barevné brožury s uvedením všech finalistů soutěže;

 

Jak se do soutěže přihlásit

 1. Vyplněním přihlášky na manazerroku.cz a odevzdáním/zasláním do kanceláře ČMA na adrese: Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1 nebo na e-mail: gajdos@cma.cz
 2. Prostřednictvím nominace

Manažera mohou do soutěže nominovat právnické i fyzické osoby, a to prostřednictvím nominačního listu na www.manazerroku.cz nebo doručením nominačního listu do kanceláře ČMA na adresu: Václavské nám. 21/831, 113 60 Praha 1 nebo e-mailem na: gajdos@cma.cz; Důležité je sdělení, že nominaci s kandidátem osobně projednal a že nominovaný s tím souhlasí. Projektová kancelář ČMA zkontroluje správnost údajů, zkontaktuje nominovaného manažera, ověří jeho souhlas s nominací. Poté mu zašle přihlášku.

 

Oceňované kategorie

 1. Manažer digitálního věku
 2. Vizionář
 3. Manažer malého a středního podniku
 4. Zahraniční manažer
 5. Mladý manažerský talent (do 35 let)
 6. Průmysl a návazné obory (doprava, stavebnictví)
 7. Zemědělství
 8. Služby
 9. Nezisková sféra (včetně kultury, sportu, zdravotnictví)
 10. Veřejná správa (státní správa a samospráva)

 

Kdo získá ocenění

 • Manažer roku a Manažerka roku
 • TOP10 manažerů
 • Vítězové jednotlivých kategorií
 • Vítězové speciální kategorie – Inovace pro udržitelný rozvoj
 • Vítěz zvláštní Ceny mediálních partnerů

Odborným garantem a vyhlašovatelem kategorie inovace je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), sesterská organizace České manažerské asociace. U kategorie ceny mediálních partnerů jsou to spolupracující mediální partneři 27. ročníku MR.

 

Systém hodnocení finalistů

Probíhá na základě 4 kvadrantů metody Hoshin Kanri, kombinované s kriterii dle EFQM a je uveden v přihlášce.

 

Způsob hodnocení účastníků soutěže

 • Garantem hodnocení je odborná Hodnotitelská komise složená z odborníků (přehled na www.manazerroku.cz)
 • O konečném pořadí spolurozhoduje Národní komise složená z vyhlašovatelů soutěže, odborníků, partnerů (přehled na www.manazerroku.cz)
 • TOP 15 finalistů, kteří od Hodnotitelské komise obdrží nejvyšší počet bodů, budou pozváni k osobní prezentaci. Každý z navržených TOP 15 manažerů odprezentuje svůj manažerský příběh. Poté proběhne diskuze k prezentacím.
 • Hodnotitelská a Národní komise následně zvolí tajným hlasováním vítěze soutěže.

Kontaktní údaje

Ing. Ivo Gajdoš
kontakt pro přihlášky, nominace a partnery
mobil:  602 446 699
e-mail: gajdos@cma.cz

Karel Kahoun
projektový manažer
mobil:  605 322 434
e-mail: kahoun@cma.cz

PhDr. Milan Mostýn
kontakt pro média
mobil:  739 452 816
e-mail: mostyn@cma.cz