Vyznání účastníka 27. ročníku MR Alfreda Hery

Vyznání účastníka 27. ročníku MR Alfreda Hery

15 září, 2020

Prof. MVDr. Alfred Hera, ředitel Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno, je dalším finalistou 27. ročníku soutěže MANŽER ROKU. Představujeme vám názory tohoto oborníka a vysokoškolského pedagoga na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže.

Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
Ředitel
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

 

Krédo: Život není to, co chceme, ale to, co máme.

Profesor veterinární farmakologie, výživy a dietetiky. ČR zastupoval v mezinárodních institucích, např. Evropské lékové agentuře či výboru při Evropské komisi. Působil v řadě institucí a na různých funkcích jako prorektor na FVU Brno, přednosta Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biochemie. Dlouho pracoval v odboru kontroly léčiv ÚSKVBL Brno. Angažuje se v lékové legislativě. Publikoval více než 330 prací. Obdržel řadu vyznamenání. Profesionálně se věnoval jazzové hudbě.

Manažerský počin: Ustavení politiky pro používání antimikrobik u zvířat.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Ustavení antibiotické politiky pro používání antimikrobik (antibiotik) u potravinových i společenských zvířat. Ve spolupráci s Národní antibiotickou komisí ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství jsme se zaměřili na celosvětově stanovenou antibiotickou politiku, která zásadně vyžaduje snížení rezistence mikrobů vůči požívaným antibiotikům u lidí i u zvířat; celkově došlo k omezení používání antibiotik především u potravinových zvířat, kde riziko přenosu příp. reziduí těchto látek je mimořádně významné; postupně bylo omezeno používání antibiotik především u lékové formy medikovaných krmiv, kde je zajištění správného dávkování velmi náročné. Dále bylo u těchto zvířat omezeno používání některých významných antibiotik pro člověka jako např. colistin, makrolidová antibiotika. Také bylo zavedeno tzv. indikační omezení pro antibiotika u zvířat, když je možno používat vybraná humánní antibiotika pouze výjimečně v případech nemožnosti použití jiného léčivého přípravku. V současné době je EK stanoven úkol snížit spotřebu antibiotik u zvířat celkem o 50 procent v příštích pěti letech.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

V současné době došlo k restrukturalizaci ústavu na základní široká čtyři oddělení, které budou pokrývat zásadní problematiku infekčních i neinfekčních chorob zvířat s tím došlo k cílenému zaměření všech pracovišť především na problematiku agrárního sektoru a veterinární medicíny. Také bude řešena problematika tzv. minoritních druhů zvířat (včely, ryby aj.) i s ohledem na potřeby zdravé výživy lidí.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Obecně a zásadně je požadováno potřebné základní počítačové vzdělání již při výběru a přijímání odborných pracovníků. Naprostá většina používaných metod je založena na počítačovém hodnocení výsledků prakticky ve všech vědeckých oblastech (kapalinová a plynová chromatografie, hmotnostní spektrofotometrie, biologické metody atd.). Proto je zásadní při zavádění nových moderních metod počítačová gramotnost na potřebném stupni. Současně jsou pracovníci školení průběžně i s ohledem na velmi významnou ochranu dat. V letošním roce jsme kupříkladu úspěšně odolali hackerskému útoku zvenčí a ochránili potřebné údaje. Také např. v rámci charty EK(HRS4R) aktualizujeme vnitřní předpisy jako etický kodex, karierní řád.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje vaše instituce?

Náš ústav se významně podílí na řešení úkolů ve většině ekologických problém. Zabýváme se dopady produkce potravinových zvířat na vodu, ovzduší a půdu. Při řešení koronavirové krize spolupracujeme nejen se Státním zdravotním ústavem, ale i např. s VUT Brno a s Prefou Brno kompozita při vývoji nových metod pro sledování přítomnosti Covidu 19 v odpadních vodách atd. Obdobná spolupráce probíhá s ČZPI, FNUSA Brno a s dalšími institucemi. Přímo se podílíme a též ve spolupráci např. s Jihočeskou univerzitou na vývoji a příp. ověřování nově vyvíjených vakcín vůči tomuto koronaviru. Zvláštní pozornost je věnována zlepšování životní pohody zvířat, emisím skleníkových plynů a také problematice biodiverzity, když naši odborní pracovníci řeší celou řadu projektů. Např. naše aktivní účast v platformě pro biocirkulární ekonomiku je zaměřena na využití odpadů v zemědělství a v rybolovu.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Tuto otázku je těžké zodpovědět bez subjektivního ovlivnění, resp. hodnocení, spravedlivě asi vzhledem k celoživotní činnosti především v oblasti legislativy zavádění, používání a hodnocení veterinárních léčiv.