Vyznání účastníka 27. ročníku MR Alfreda Hery

Prof. MVDr. Alfred Hera, ředitel Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno, je dalším finalistou 27. ročníku soutěže MANŽER ROKU. Představujeme vám názory tohoto oborníka a vysokoškolského pedagoga na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže.

Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
Ředitel
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

 

Krédo: Život není to, co chceme, ale to, co máme.

Profesor veterinární farmakologie, výživy a dietetiky. ČR zastupoval v mezinárodních institucích, např. Evropské lékové agentuře či výboru při Evropské komisi. Působil v řadě institucí a na různých funkcích jako prorektor na FVU Brno, přednosta Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biochemie. Dlouho pracoval v odboru kontroly léčiv ÚSKVBL Brno. Angažuje se v lékové legislativě. Publikoval více než 330 prací. Obdržel řadu vyznamenání. Profesionálně se věnoval jazzové hudbě.

Manažerský počin: Ustavení politiky pro používání antimikrobik u zvířat.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Ustavení antibiotické politiky pro používání antimikrobik (antibiotik) u potravinových i společenských zvířat. Ve spolupráci s Národní antibiotickou komisí ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství jsme se zaměřili na celosvětově stanovenou antibiotickou politiku, která zásadně vyžaduje snížení rezistence mikrobů vůči požívaným antibiotikům u lidí i u zvířat; celkově došlo k omezení používání antibiotik především u potravinových zvířat, kde riziko přenosu příp. reziduí těchto látek je mimořádně významné; postupně bylo omezeno používání antibiotik především u lékové formy medikovaných krmiv, kde je zajištění správného dávkování velmi náročné. Dále bylo u těchto zvířat omezeno používání některých významných antibiotik pro člověka jako např. colistin, makrolidová antibiotika. Také bylo zavedeno tzv. indikační omezení pro antibiotika u zvířat, když je možno používat vybraná humánní antibiotika pouze výjimečně v případech nemožnosti použití jiného léčivého přípravku. V současné době je EK stanoven úkol snížit spotřebu antibiotik u zvířat celkem o 50 procent v příštích pěti letech.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

V současné době došlo k restrukturalizaci ústavu na základní široká čtyři oddělení, které budou pokrývat zásadní problematiku infekčních i neinfekčních chorob zvířat s tím došlo k cílenému zaměření všech pracovišť především na problematiku agrárního sektoru a veterinární medicíny. Také bude řešena problematika tzv. minoritních druhů zvířat (včely, ryby aj.) i s ohledem na potřeby zdravé výživy lidí.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Obecně a zásadně je požadováno potřebné základní počítačové vzdělání již při výběru a přijímání odborných pracovníků. Naprostá většina používaných metod je založena na počítačovém hodnocení výsledků prakticky ve všech vědeckých oblastech (kapalinová a plynová chromatografie, hmotnostní spektrofotometrie, biologické metody atd.). Proto je zásadní při zavádění nových moderních metod počítačová gramotnost na potřebném stupni. Současně jsou pracovníci školení průběžně i s ohledem na velmi významnou ochranu dat. V letošním roce jsme kupříkladu úspěšně odolali hackerskému útoku zvenčí a ochránili potřebné údaje. Také např. v rámci charty EK(HRS4R) aktualizujeme vnitřní předpisy jako etický kodex, karierní řád.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje vaše instituce?

Náš ústav se významně podílí na řešení úkolů ve většině ekologických problém. Zabýváme se dopady produkce potravinových zvířat na vodu, ovzduší a půdu. Při řešení koronavirové krize spolupracujeme nejen se Státním zdravotním ústavem, ale i např. s VUT Brno a s Prefou Brno kompozita při vývoji nových metod pro sledování přítomnosti Covidu 19 v odpadních vodách atd. Obdobná spolupráce probíhá s ČZPI, FNUSA Brno a s dalšími institucemi. Přímo se podílíme a též ve spolupráci např. s Jihočeskou univerzitou na vývoji a příp. ověřování nově vyvíjených vakcín vůči tomuto koronaviru. Zvláštní pozornost je věnována zlepšování životní pohody zvířat, emisím skleníkových plynů a také problematice biodiverzity, když naši odborní pracovníci řeší celou řadu projektů. Např. naše aktivní účast v platformě pro biocirkulární ekonomiku je zaměřena na využití odpadů v zemědělství a v rybolovu.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Tuto otázku je těžké zodpovědět bez subjektivního ovlivnění, resp. hodnocení, spravedlivě asi vzhledem k celoživotní činnosti především v oblasti legislativy zavádění, používání a hodnocení veterinárních léčiv.