Názory účastníka 27. ročníku MR – Leoše Jiřeleho

Leoš Jiřele, předseda SOLEA výrobní družstvo se přihlásil do 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Představujeme vám jeho názory na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže.

Leoš Jiřele
Předseda představenstva
SOLEA CZ výrobní družstvo

 

Krédo: Za úspěchem s lidskou tváří.

V rodinném výrobním družstvu – chráněné firmě prošel mnoha funkcemi, od operátora a řidiče až po plánování a vedení výroby. V roce 2008 převzal vedení družstva, které začínalo se třemi zaměstnanci, nyní je jich 140. V rámci ČR je družstvo unikátní, tým tvoří ze 75 % lidé s hendikepem, zároveň dodává 90 % zakázek do automotive. Více než 10 let jde cestou budování lidské firmy. Působí v poradním týmu vlády ohledně osob se zdravotním postižením, člen výkonné rady asociace AZZP.

Manažerský počin: Proměna firmy na stabilní a lidskou.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Budování lidské firmy, která je prospěšná lidem ve firmě i širšímu okolí. Proměnu firmy před bankrotem na stabilní firmu s velmi nízkým zadlužením, které se každoročně snižuje a bude tomu tak i ve 2020. Mám také velkou radost ze změny týmu. V roce 2008 byla ve firmě nadprůměrná fluktuace a většinová nespokojenost. V posledních letech je fluktuace téměř nulová a většina týmu táhne za provaz správným směrem a u nejednoho člověka se projevují principy spolupodnikatelství.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení.

Firma budoucnosti by měla být lidská, prospěšná všem lidem ve firmě i širšímu okolí. Z toho vyplývají dovednosti jako lidskost, empatie, kritické myšlení, růstové myšlení.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Sledujeme trendy, a ty prospěšné pro SOLEA, zavádíme do firmy. Nicméně snažíme se také vnímat rovnováhu mezi systémy a atmosférou. Tyto oblasti se navzájem často oslabují, ve družstvě invalidů to platí dvojnásob.

 

  1. Hlavní rizika naší planety (se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše družstvo?

To, jakým způsobem se chováme k planetě mě občas děsí, ale snažím se spíš konkrétními kroky postupovat v duchu Gándhího „Buď tou změnou, kterou chceš vidět ve světě“ nejen v osobní a rodinné úrovni, ale i v rámci firmy. Chceme se stát součástí cirkulární ekonomiky.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Skrze důvěru v člověka, který mě nominoval.