Vyznání účastníka 27. ročníku MR Michala Hrabí

Vyznání účastníka 27. ročníku MR Michala Hrabí

30 září, 2020

Mgr. Michal Hrabí, CEO Phonexia s.r.o., je finalistou 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Od roku 2016 je CEO společnosti, kde začal jako Product Manager a později jako COO.

Mgr. Michal Hrabí
CEO
Phonexia s.r.o.

 

Krédo: Děláme ze sci-fi dneška realitu zítřka.

Od roku 2016 je CEO společnosti, kde začal jako Product Manager a později jako COO. Dokázal rozšířit řečové technologie do nových segmentů, na trh uvedl jedinečnou technologii Deep Embeddings™. Má za sebou zkušenosti šéfredaktora časopisu CIO Magazine. Byl manažerem Microsoft Inovačního Centra a start-up programu JIC, kde založil první středoevropský startup akcelerát StarCube. Ročně mu prošlo rukama 250 podnikatelských záměrů. S JIC nadále spolupracuje.

 Manažerský počin: Transformace firmy organizačně i produktově.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Za svůj největší úspěch považuji transformaci firmy, a to jak z produktového, tak organizačního pohledu. Mým příchodem do role ředitele společnost zaznamenala velký růst, který se po pár letech ale na nějakou dobu zastavil a bylo nutné přistoupit k novým opatřením a změnám, abychom jako firma opět dokázali zažehnout jiskru růstu.

Abychom vylepšili naši pozici na trhu a z vendora se stali solution providerem (což není pro mnoho technologických firem možné), bylo nutností přistoupit k dalším změnám. Rozhodli jsme se tedy vylepšit a zjednodušit produktovou nabídku a zaměřit se výrazně na Customer-centric přístup. Z toho důvodu bylo nutné přistoupit ke změně uspořádání firmy a její reorganizaci. Velikost firmy nám umožnila relativně snadno přejít z klasického rozdělení týmů (sales, consulting, marketing, produkt, vývoj atd.) na tzv. business units, které jsou zaměřené na specifické produkty a tvořené zástupci všech těchto oddělení.

Tato strategie nám umožnila daleko rychleji dovyvinout nové produkty a briskně iterovat požadavky zákazníků, které jsme napřímo zapojili do rozhodování, jaké vlastnosti by produkty měly mít. Tímto se nám podařilo počet business příležitostí za posledních dvanáct měsíců zdvojnásobit.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

Zásadní je pro mě hodnota „why“, aby zaměstnanci a kolegové rozuměli nejen tomu, co mají dělat, ale i důvodům, proč to vlastně dělají a chápali vše v širším obraze.

Snažím se ponechat dostatek volného prostoru pro dosahování firemních cílů a na týmech nechávám i specifická rozhodnutí o tom, jak těchto cílů dosáhnout – mají moji plnou důvěru. Velký důraz kladu také na flexibilitu a schopnost přizpůsobit se změnám. Snažím se ve firmě vytvořit prostředí, které bere změnu jako samozřejmost a výzvu, a ne jako krizi či problém.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Jelikož jsme softwarová firma, která světu přináší špičkovou hlasovou biometrii a nejmodernější řečové technologie, digitalizace vždy byla nedílnou součástí našeho businessu. Vždy se snažíme jít digitalizaci naproti a adaptovat nejnovější technologie a nástroje tak, aby nás v souladu s naší „voice-first future“ vizí posouvaly co nejdále a tím správným směrem. Management je zvyklý sdílet s ostatními své osobní zkušenosti s novými technologiemi a proaktivně přicházet s nápady, jak pomocí těchto technologií a nástrojů řešit nejrůznější výzvy. Digitalizace je pro náš management přirozená a jsme na ni nadstandardně připraveni.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost/instituce?

Vzhledem k tomu, že jsme softwarová firma a naše technologie a řešení jsou ryze digitálního charakteru, snažíme se využívat digitalizaci v co největší míře, kde jen to je možné, a dbáme i na takové maličkosti, jakými je minimalizace tisku, či podpora zaměstnanců ve zdravém životním stylu jako je například jízda do práce na kole. V souladu s Corporate Social Responsibility (CSR) se snažím i s kolegy podporovat místní komunity především v oblastech, které se co nejvíce přibližují předmětu našeho podnikání – zvyšování znalostí, analytického myšlení a hledání souvislostí. Pomáháme tak například Nadaci partnerství, JIC a dalším organizacím formou aktivního zapojení našich zaměstnanců.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Hlavním důvodem mé účasti v soutěži je možnost networkingu a sdílení zkušeností. Rád se setkávám se zajímavými lidmi napříč různými odvětvími, se kterými se můžeme navzájem inspirovat. Velice rád získám nová know-how a inspiraci od ostatních nominovaných při příležitosti vyhlašování soutěže a zapojím se do zajímavých diskusí a zároveň budu mít i já možnost sdílet své osobní zkušenosti a osvěžit se nápady jiných šikovných lidí. Je to jedinečná příležitost poznat inspirativní lidi, se kterými bych jinak neměl příležitost se potkat. Navíc je to pro mě výzva, jak vystoupit ze své komfortní zóny a sociální bubliny.