Názory účastníka 27. ročníku MR Josefa Klímy

Názory účastníka 27. ročníku MR Josefa Klímy

31 srpna, 2020

Ing. Josef Klíma, předseda družstva ELAP výrobní družstvo je dalším z účastníků 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2019. Představujeme vám jeho názory na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže.

Ing. Josef Klíma
Předseda družstva
ELAP výrobní družstvo

 

Krédo: Předpoklad úspěchu je zvládnutí neúspěchu.

Se sedmi spolupracovníky založil v roce 1990 družstvo ELAP (elektronické aplikace), kde využil své znalosti absolventa VUT Brno v oboru elektronických počítačů. Od roku 1995 je předsedou družstva a tuto funkci zastává do dnešní doby. Současně zastává funkci realizátora a zajišťovatele obchodních činností. O automatizaci přednáší na ČVUT, ve firmách a institucích. Získal několik ocenění za přínos automatizace ve slévárenství a za vytvoření automatických linek.

Manažerský počin: Vytvoření silného tvůrčího a realizačního kolektivu.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

            Vytvoření silného tvůrčího a realizačního kolektivu, který zvládl jak velké prohry, tak velké výzvy.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

            Umět jednat a spolupracovat s mladými managery v technických vedoucích pozicích potencionálních zákazníků. Přizpůsobit se chybějícímu základnímu technickému vzdělání, praxi z provozu a střízlivý nadhled.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Obtížně. Důvěra v bezpečnosti uložení technického řešení do digitálního světa je nízká. Firemní elektronické sdílení dokumentů v nabídkové a realizační činnosti, průběžná práce s emaily, je velký cíl.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje vaše společnost?

Ve všech našich technických řešeních se zaměřujeme na co nejnižší spotřebu energie. V maximální možné míře omezujeme spotřebu tlakového vzduchu a chladící vody. Omezujeme/rušíme používání hydraulických prvků a hydraulického hospodářství. Preferujeme, aby se energie spotřebovávala jen v okamžiku, kdy ji skutečně potřebujeme. Těmi kroky snižujeme generování zbytkového tepla a nutnost jeho chlazení. Bohužel většina zařízení s nízkou spotřebou je dražší, jak zařízení běžná, kde se na spotřebu nepřihlíží. Při výběrových řízeních je v drtivé většině výběr limitován cenou a spotřebou se často nikdo nezabývá.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Pocit nezklamat lidi, kteří mne nominovali a možnost získat „malý“ důkaz svých schopností a dovedností.