Vyznání účastnice 27. ročníku MR Martiny Bacíkové

Vyznání účastnice 27. ročníku MR Martiny Bacíkové

30 září, 2020

Martina Bacíková, Founder & CEO – Institut ekonomického vzdělávání (INEV)  je finalistkou 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Řídí neziskovou organizaci INEV a jeho dlouhodobé směrování. Rozhoduje o nových projektech a dohlíží na průběh Ekonomické olympiády a další projekty.

Martina Bacíková
Founder & CEO
Institut ekonomického vzdělávání (INEV)

 

Krédo: If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go with others.

Řídí neziskovou organizaci INEV a jeho dlouhodobé směrování. Rozhoduje o nových projektech a dohlíží na průběh Ekonomické olympiády a další projekty. Právě olympiáda je nejvýznamnější projekt, INEV ji rozšířil do dalších evropských zemí. Manažerské schopnosti si ověřila jako co-founder start-upu Dáme zkoušku a Projekt Manager a poté jako Forex and Equity Trader v bance Roklen Fin. Je mentorkou, spustila a moderuje vlastní podcast Econ(y) dnešní doby.

Manažerský počin: Vybudování firmy, která může fungovat bez svého zakladatele.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Vybudování firmy, která může fungovat bez svého zakladatele. Velká část malých podnikatelů neřídí svou firmu, ale ta firma řídí je. Musí každý den dřít, jen aby ji udrželi nějak rozumně v chodu a získali nové klienty, aby udrželi růst. Omezuje je to v osobním životě a brání to firmě v růstu. Pokud je zároveň zakladatel schopen se z velké části odebrat z každodenního fungování firmy, její hodnota se zdesetinásobí..Takto závislých na svém zakladateli je překvapivě mnoho známých českých firem. Za svůj úspěch tedy považuji osvojení si umění transformace firmy tak, abychom obě fungovaly jako dvě relativně nezávislé entity.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

Posledni roky se významně upozadil autoritářský styl řízení a střídají ho styly s větším důrazem na shodu a spolupráci. Je to jinak zajímavá otázka na kolegy manažery, kteří řídí už nějaké to čtvrtstoletí.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Jako klíčovou vidím schopnost učit se a adaptovat se, na které klademe velký důraz už při samotném hiringu. Můžeme díky tomu nechat velkou část vzdělávání zaměstnanců sebeřízeně a zároveň být k dispozici s k tomu potřebnými zdroji. Pokud jde o vzdělání pro větší část firmy řešíme to krátkými školeními.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost/instituce?

Ochranu životního prostředí a klimatickou změnu považuji za jeden z nejpalčivějších problémů celého lidstva a prioritu nejen současnosti, ale mnoha příštích dekád. V rámci našich projektů k tomu děláme osvětu na středních školách a klimatická změna je tématem i naší mezinárodní ekonomické olympiády.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Nadchli jste mě na našem prvním setkání. 🙂

Avada Programmer

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

Hello! We are a group of skilled developers and programmers.

We have experience in working with different platforms, systems, and devices to create products that are compatible and accessible.