Představení účastníka 27. ročníku MR Petra Paksiho

PaedDr. Petr Paksi, DBA, obchodní ředitel a většinový majitel firmy JAP FUTURE s.r.o. je finalistou 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU.

PaedDr. Petr Paksi, DBA
Obchodní ředitel a jednatele
JAP FUTURE s. r. o.

 

Krédo:  Život není o čekání až přejde bouřka, je to o tom naučit se tančit v dešti.

Charizmatická osobnost s mimořádným obchodním nadáním, včetně daru vstřícné komunikace s lidmi, jsou prvky, které mu pomohly vybudovat firmu globálního rozměru. V roce 2003 nastoupil do J.A.P. jako obchodní ředitel. V roce 208 se stal většinovým vlastníkem společnosti, která změnila název na JAP FUTURE . Obdržel několik ocenění, v roce 2017 získal cenu v soutěži Marketér roku.

Manažerský počin: Jsem spokojený, že dávám práci 200 lidem a občas můžu pomoct lidem, kteří to potřebují.

Krédo: Život není o čekání až přejde bouřka, je to o tom naučit se tančit v dešti.

 

1.   Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Určitě to neberu tak, že to jsou jen moje manažerské úspěchy, ale jsou to rozhodně úspěchy celé firmy. Vzhledem k tomu, že jsem v posledních letech dostal šanci řídit firmu bez nutnosti zásadních kompromisů, považoval bych za velký manažerský úspěch, že firma jede na sto procent a neustále zvyšuje svou produkci.

Nicméně za velký manažerský úspěch považuji skutečnost, že se následně reálně ukázalo, že změny, které jsem odstartoval a s pomocí nejbližších spolupracovníků zrealizoval, vedly k postupnému nárůstu firmy především co do kvality. Zásadní je, že si uvědomuji zodpovědnost za vše ve firmě i v jejím okolí, co chování firmy může ovlivnit.

 

2.   Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

Snažíme se k našim zaměstnancům, chovat tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k firmě. Aby byli loajální, měli pochopení pro potřeby firmy, aby s ní souzněli a spolu s námi ji dělali stále lepší. Aby pracovali nejen rukama, mozkem, ale také srdcem. Zaměstnávání mladých lidí nám rozhodně není cizí, věříme, že tato synergie funguje nejlépe. Oni udržují naši firmu mladou a přinášejí nové trendy a my je učíme vše, co ještě neznají, poskytujeme jim důležitá školení a tím firma nejen jde s dobou, ale snaží se být lídrem pro ty ostatní. Využívání sociálních sítí ve firmě je toho živým důkazem.

Usilujeme o to, aby naše firma vychovávala své zaměstnance nejen s přispěním odborných školení, ať už se jedná o fyzickou práci, i práci duševní, ale také prostřednictvím chování kolegů, šéfů a jejich svěřenců.  Není možné učit správnou komunikaci vůči zákazníkům a sami se chovat jinak. Nicméně je potřeba být zároveň realistou. Ve firmě potřebujeme i pracovníky zkušené. Víme, že je potřeba styl řízení přizpůsobit okolnostem a zejména osobnosti pracovníka, aby věci fungovaly, jak mají. Tudíž jako první předpoklad ke kvalitnímu řízení je schopnost poznání toho druhého, abychom mohli zvolit účinné metody řízení opravdu pro každého.

 

3.   Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Digitalizujeme se postupně už delší dobu, svět se mění neustále – pravdou je, že evidentně čím dál rychleji. Ale reagovat na změny jsme museli vždy a vždy budeme muset. Pokud máte ty správné osoby ve svém týmu, stačí je jen podpořit (nejen finančně – tudíž financováním kvalitních školení, ale i poskytnutím časového prostoru, osobní účastí a pochopením).

 

4.   Hlavní rizika naší planety (Světové ekonomické fórum, Davos 2020) se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost/instituce?

Soudržný a udržitelný svět. V současnosti velmi diskutované téma. Myslím, že všechny společnosti řeší témata spojená s politikou, geopolitikou, životním prostředím a inovacemi. Naše společnost samozřejmě není výjimkou. Ochrana životního prostředí nám rozhodně není cizí. Snažíme se otázky životního prostředí řešit nad rámec daný zákonem. Inspirujeme se přírodou, její dokonalostí a věříme, že témata spojená s životním prostředím v následujících létech daleko lépe promítneme do celé naší výroby.

 

5.   Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Je pro mne velkou ctí stát po boku nejlepších manažerů České republiky. My manažeři nesoutěžíme o ocenění, ale snažíme se každým rokem vytvářet lepší a lepší výsledky. Ty jsou ale velmi těžce měřitelné, vzhledem k tomu, že každá firma je jinak velká a zabývá se jiným sortimentem. Manažer roku je jediná soutěž, která se snaží vyhodnotit manažery napříč obory. Cítím to jako velkou čest, že se této soutěže můžu účastnit a obrovské potěšení, že jsem se dostal až do finále.