Názory účastníka 27. ročníku MR Cyrila Svozila

Názory účastníka 27. ročníku MR Cyrila Svozila

19 července, 2020

Cyril Svozil – zakladatel a rozhodující vlastník skupiny Fenix Group, kterou založil v roce 1990. Zabývá se výrobou elektrických topných systémů. Za třicet let se Fenix Group rozrostla, zaměstnává 325 lidí, z toho na Českou republiku připadá 180 zaměstnanců. Cyril Svozil se přihlásil do 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2019. Představujeme vám jeho názory na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže.

Ing. Cyril Svozil
Ředitel a majitel
FENIX Trading, s. r. o.

 

Krédo: Žij a pracuj tak abys sám sobě mohl každý večer pohlédnout do tváře.

 V roce 1990 založil skupinu Fenix, jako jednu z prvních soukromých společností u nás. Prvními produkty, které společnost vyráběla, byly úspěšně prodávané elektrické sálavé topné panely. Nyní jde o holdingovou společnost, tvořenou jedenácti obchodními společnostmi. Své produkty vyváží do více než 70 zemí. Po absolvování VŠB Ostrava pracoval jako vedoucí výroby v Rudných doly Jeseník, byl 1. místopředsedou představenstva OHK Jeseník.

Manažerský počin: Prosazení a realizace konceptu plně elektrifikovaného domu s téměř nulovou spotřebou energie.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Zcela nepochybně je to design, prosazení a realizace konceptu plně elektrifikovaného domu s téměř nulovou spotřebou energie jako aktivního prvku smart grids. Projekt kancelářského centra OC Fenix byl realizován ve spolupráci s ČVUT a pod dohledem odborné komise složené ze zástupců MPO, MŽP, ERU,ČEZ distribuce a ČEPS. Nyní se v rámci programu CAMEB realizuje opět ve spolupráci s ČVUT obdobný projekt rodinného domku.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení?

Nedomnívám se, že by v tomto směru docházelo k nějakým výjimečným změnám. Důležité vlastnosti jsou flexibilita, otevřená mysl, aktivní vyhledávání nosných myšlenek a schopnost je patřičně zpracovávat do srozumitelné podoby. Důležité je i ekonomické zázemí a schopnost analýzy rizik a přínosů. Z hlediska řízení kolektivu je to potom důraz na otevřenost a osobní příklad.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Modní reskilling není nic jiného než již zmíněná flexibilita, a ta je, a vždy byla, jádrem úspěchu. Digitalizace je pouze jednou z částí pokračujícího vývoje společnosti.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost?

Obávám se, že se zrodila nová ideologie a mám skutečné obavy z jejích dopadů. Jsem přesvědčen, že skutečným cílem této nové ideologie není životní prostředí ale západní vyspělá civilizace a svoboda. Tím samozřejmě nepopírám, že skutečná ochrana životního prostředí je důležitým prvkem jakékoliv lidské aktivity. Je naprosto evidentní, že výrazně lépe k této agendě přistupují v zemích, kde trh a kapitalismus vytvářejí dostatečné zdroje.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Když jsem byl v této věci osloven, pojal jsem tuto příležitost jako výzvu a to i když jsem při vstupním pohovoru uvedl, že se cítím především podnikatelem a až poté manažerem. Mezi těmito dvěma pozicemi vidím poměrně významné rozdíly, nicméně obecně platí, že každý úspěšný podnikatel musí být současně i dobrým manažerem.