Vyznání účastníka 27. ročníku Petra Poledňáka

Vyznání účastníka 27. ročníku Petra Poledňáka

30 září, 2020

Mgr. Petr Poledňák MBA, jednatel společnosti Seminaria, s.r.o. je finalistou 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU.

Mgr. Petr Poledňák,  MBA
Jednatel a ředitel
Seminaria, s.r.o.

 

Krédo:  Již pětadvacet let se mi líbí slogan newyorských popelářů Ready, Willing and Able.

 V roce 2014 založil vzdělávací společnost Seminaria. Od roku 2007 nepřetržitě pracuje v branži odborného vzdělávání profesionálů. Podílel se na koncipování a vývoji produktových typů pro klienty jako jsou elektronická školení formou webinářů, elektronické přezkušování, case studies aj. Od roku 2007 působil na pozici ředitele Nakladatelství FORUM, od roku 2005 byl na pozici obchodního ředitele v Barrandov Studio. V roce 1995 byl jmenován do funkce ředitele Českého centra v New Yorku.

Manažerský počin: Vybudování týmu spokojených, kreativních a inovativních zaměstnanců, kteří vytvořili prosperující společnost.

Krédo: Před pětadvaceti lety se mi zalíbil slogan newyorských popelářů „Ready, Willing and Able“. Od té doby ho používám jako své krédo.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Vybudování týmu spokojených, kreativních a inovativních zaměstnanců, kteří vytvořili prosperující společnost.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

Kdysi přišly Southwest Airlines se sloganem „Zaměstnanci na prvním místě a zákazníci až na druhém“. Vyvolalo to pobouření, ale úspěch Southwest dokázal, že jen spokojení zaměstnanci mohou dát zákazníkům ten nejlepší servis a že se to firmě vyplatí. Jakákoli měkká dovednost stará nebo nová, která vede k posílení motivace a odpovědnosti zaměstnanců, je svatým grálem.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Je krásné, že jsem obklopen mladšími zaměstnanci, kteří již vyrostli na online technologiích, takže otázku bych pootočil: Jak mohou zaměstnanci přispět k reskillingu top managementu a majitelů firem? Pokud špičky firem pochopí, že věci nelze dělat jako dříve, se zaměstnanci bude už ten nejmenší problém.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost/instituce?

Kdysi dávno mi jeden guru firemního vzdělávání řekl, že téma životního prostředí a udržitelné budoucnosti je pouhým luxusem a že firmy se o něj budou zajímat jen tehdy, pokud je k tomu budou nutit zákony. Není to už naštěstí pravda. I my o tom uvažujeme a zařazujeme do našeho programu stále větší podíl vzdělávacích aktivit v oblasti ekologii a udržitelného rozvoje. Zájem roste i bez hrozby zákonů, sankcí a pokut, což je nejcennější poznatek.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Rád soutěžím a mám rád příběhy o podnikatelském úspěchu. Nabízím svůj vlastní a rád se při tom seznámím s příběhy ostatních finalistů.