Názory účastníka 27. ročníku MR – Ivo Hanáčka

Názory účastníka 27. ročníku MR – Ivo Hanáčka

1 června, 2020

Ing. Ivo Hanáček, generální ředitel společnosti Precheza se přihlásil do 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Představujeme vám jeho názory na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže.

Ing. Ivo Hanáček
Generální ředitel
PRECHEZA a.s.

 

Krédo: Nic není zadarmo! Vše si musíte zasloužit.

Od roku 2011je generálním ředitelem a místopředsedou představenstva společnosti PRECHEZA. Manažerské zkušenosti získal na nejvyšších ředitelských postech, působil celkem v deseti společnostech. Byl členem představenstva CENTROPROJEKT GROUP a také PTDT Co., Ltd., Anhui, China i generálním ředitelem FATRA. Ve svém profesním životě prošel řadu funkcí jako technický ředitel, výrobní ředitel, byl výzkumným pracovníkem.

Manažerský počin: Stabilní hospodářské výsledky v dobách bouřlivých změn na světovém trhu.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský úspěch v posledních letech?

 

Stabilní hospodářské výsledky v dobách bouřlivých změn na světovém trhu.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení.

 

Doba vyžaduje od manažerů flexibilitu, schopnost reagovat na nové výzvy a rizika. Obchodní války a nové regulace totálně mění trh. Co platilo včera, zítra platit nebude. Umění reagovat na změny a přizpůsobit se jim, umožní společnosti v budoucnu přežít.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

 

Moderní společnosti trpí nedostatkem kvalifikované pracovní síly na trhu. Pokud se chtějí udržet na špici v oboru, musí neustále investovat do rozvoje technologií a jejich řízení. Neustálé převzdělávání zaměstnanců se stává naprostou nezbytností. Vzdělávání zaměstnanců řešíme jak vlastními silami, tak i ve spolupráci s externími poskytovateli.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost?

 

Naše společnost se přihlásila k iniciativě Responsible Care v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Aplikujeme nejlepší dostupné technologie s cílem omezit negativní působení na okolí. Zároveň se však potýkáme s nesmyslnými regulacemi přicházejícími z EU, které často vnikají pod nátlakem nevládních organizací. Tyto regulace zásadním způsobem ovlivňují podnikatelské prostředí v Evropě a snižují konkurenční schopnost Evropského průmyslu na světových trzích.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

 

I ten nejlepší manažer se neobejde bez schopných spolupracovníků. Nominaci do soutěže MANAŽER ROKU proto chápu jako ocenění výsledků celého našeho týmu. Skvělé hospodářské výsledky posledních let jasně ukazují, že náš tým fungoval skvěle.