Vyznání účastníka 27. ročníku MR Hany Šmejkalové

Ing. Hana Šmejkalová, ředitelka společnosti East Bohemian Airport, a.s. – provozovatele civilního letectví v Pardubicích, je další finalistkou 27. ročníku soutěže MANŽER ROKU. Od září 2015 šéfuje pardubickému letišti, přes dvě dekády řídila zahraniční a obchodní divizi ČSA. Už se jí podařilo postavit nový terminál za čtvrt miliardy korun, čelí ale zásadní výzvě: Přilákat aerolinky v době, kdy dopravci ruší linky kvůli koronavirové krizi. V loňském roce řešila problém uzemněným letadlel Boeing. 

Ing. Hana Šmejkalová
Místopředsedkyně představenstva EBA a.s.
East Bohemian Airport, a.s.

 

Krédo: Chci, mohu, dovedu, vytrvám, cíle dosáhnu.

Od roku 2015 buduje společnost jako provozovatele civilního letectví v Pardubicích s cílem zařadit letiště mezi konkurenceschopné regionální mezinárodní letiště. Své zkušenosti získala u ČSA na ředitelských pozicích zahraničních zastoupení po dobu 10 let, kdy řídila aktivity v celkem 14 zemích. V roce 2017 se společnost EBA dostala mezi 100 nejlepších firem v ČR. Do roku 2018 hospodařila s kladným výsledkem. Od března do května 2020 letiště zabezpečovalo humanitární lety s Čínou.

Manažerský počin: Postavit letištní terminál na zelené louce, nastavit procesy, vybudovat profesionální tým, přivést dopravce do Pardubic.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Po úspěšném profesním završení etapy v letecké přepravě u Českých aerolinií buduji od září roku 2015 společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT, a.s. jako provozovatele civilního letectví v Pardubicích s cílem zařadit letiště Pardubice mezi moderní, vysoce profesionální, konkurenceschopné regionální mezinárodní letiště, které patří mezi 5 páteřních letišť České republiky.

Za dobu 5 let se mi podařilo nastavit všechny procesy, vybudovat vysoce profesionální tým, přivést nové dopravce do Pardubic a hlavně postavit nový letištní terminál v hodnotě 272 mil. Kč.

Letiště i společnost se velice rychle zapsaly do podvědomí leteckých profesionálů a v roce 2017 se společnost EBA dostala se mezi 100 nejlepších firem v České republice. Jako první v republice jsme obdrželi certifikát evropské komise pro bezpečnost EASA. I v současné krizi vyvolané koronavirem otevíráme nové linky na Ukrajinu společně s novým dopravcem, společností Wizzair, která patří mezi evropskou špičku.

Do roku 2018 společnost hospodařila s kladným hospodářským výsledkem Ebitda bez finančích dotací a podpor. Bohužel díky uzemnění letadel typu Boeing MAX v roce 2019 a letošní pandemii se vyrovnává s poklesem letecké přepravy. Přesto se nevzdáváme. Od března do května 2020 naše letiště zabezpečovalo humanitární lety mezi Čínou a Českou republikou a pomáhalo zajišťovat přepravu roušek a dalších ochranných prostředků do policejních skladů v Opočínku.

Za svůj manažerský úspěch rozhodně považuji vybudování nového terminálu na „zelené louce“ a jeho zprovoznění během 30 dnů. Vybudování společnosti, která se dynamicky rozvíjí, reaguje operativně na poptávku a na vysoké požadavky na bezpečnost. Ale to nejdůležitější, co ve společnosti mám, jsou kolegové, zaměstnanci naší firmy. Profesionálové, kteří si poradí v každé situaci, skvělý tým, pro který je letectví srdcovou záležitostí.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

V mé profesi, ale i v osobním životě využívám měkké dovednosti, mezi které řadím komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, řízení času (time management) a efektnivní řešení konfliktů.

Vždy se snažím jít svým kolegům příkladem. Moje zkušenosti, zvláště z desetiletého pobytu v zahraničí (Maďarsko, Ukrajina, Kazachstán) mi umožňují předávat všechny poznatky dál a implementovat je do každodenního pracovního života. Základem toho je úspěšná komunikace a individuální přístup ke každému ze zaměstnanců. Prošla jsem řadou speciálních školení , ale největší školou mi byla moje praxe. Manažer musí být příkladem, team leaderem, který se nebojí jakékoliv práce, a který hlavně své práci rozumí. Jinak si respekt a úctu těžko získá.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Bez speciálních školení a neustálého vzdělávání se v letecké přepravě pracovat nedá. Každý pracovník musí každoročně absolvovat řadu školení, bez kterých by svou práci nemohl a nesměl vykonávat. A současná doba si žádá zvládat vysoce sofistikované technologie a hardwary. Letectví, odbavovací procesy cestujících i letadel se bez nejmodernějších programů a zařízení neobejdou.  Digitalizace nám urychluje a zlepšuje práci. Vítáme ji a plně implementujeme..

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje Vaše společnost/instituce?

Obor letectví se v poslední době plně věnuje enviromentální politice, a to zvláště z hlediska využívání energie z obnovitelných zdrojů, biopaliva pro snižování emisí a využívání techniky, která je poháněna elektrickou energií. Pro odvoz zavazadel k letadlům se smí používat pouze elektrické tahače. Vozidla pohybující se na letištní ploše jsou měněna za elektrická. Hledáme možnosti využití voltaiky. Zajišťujeme ekologickou likvidaci odpoadu z letadel. Přihlásila jsem naše letiště do programu Green airport. A v tomto duchu jsem nechala vytvořit i novou vizualizaci, která představuje naše letiště v budoucnosti. Do budoucna to znamená vyměnit zásobníky paliva za nové z důvodu zavádění biopaliv do letadel.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijala nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Nominaci beru jako ohodnocení mé celoživotní práce, které jsem věnovala celý svůj profesní život. A to často i na úkor osobního. Naštěstí mám skvělou rodinu, která mě v mé práci podporuje. Každé ohodnocení je i další výzvou k vytrvalosti, houževnatosti a kreativitě. Bez těchto vlastností se těžko dosahuje náročných cílů, které si nastavuji. Ale bez lásky k letectví, letecké dopravě a leteckému businesu se taková práce ani dělat nedá. Nominace si velice vážím a se vší pokorou za ni děkuji.