Názory účastníka 27. ročníku MR Vladimíra Stehna

Názory účastníka 27. ročníku MR Vladimíra Stehna

25 srpna, 2020

Vladimír Stehno, předseda představenstva COOP družstvo HB, je dalším z účastníků 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Představujeme vám jeho názory na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže.

Ing. Vladimír Stehno
Předseda představenstva
COOP družstvo HB

 

V roce 1991 byl zvolen předsedou představenstva, na této pozici působí dodnes. Jako absolvent VŠE Praha nastoupil do Jednoty SD Havlíčkův Brod, kde se stal manažerem řízení prodejen. Ve svém profesním životě působil jako poradce šéfů organizací jako je SOCR ČR. Za svou činnost obdržel řadu ocenění, Zlatý COOP či Marketér roku. Aktuálně je COOP družstvo HB největším a nejúspěšnějším družstvem v ČR.

Manažerský počin: Stabilizace družstva, trvalý růst výkonů, vysoký podíl zisku na realizovaných výkonech, zisk třetím rokem přesahující částku 100 mil. Kč/rok, trvalý růst mezd.

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Stabilizace COOP družstva HB, trvalý růst výkonů, velmi vysoký podíl zisku na realizovaných výkonech, zisk třetím rokem přesahuje částku 100 mil. Kč/rok, trvalý růst mezd ve všech kategoriích

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení.

Hlavním cílem je prosazovat osobní odpovědnost na všech stupních řízení spojenou s Vysokým stupněm motivace, minimalizace stupňů řízení.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

Pravidelným doškolováním, účastí na seminářích, ve spolupráci s Manažerským Institutem SČMSD, ale i externími servisními firmami.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reagujete?

Striktní řešení ve svozu veškerého odpadu (papír, plasty, igelity aj.). Zavádění ekologických obalů, ekologických tašek s opakovaným využitím aj. Instalace solárních panelů na střechách skladů ale i větších prodejen, instalace tepelných čerpadel na malých prodejnách.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

COOP družstvo HB, kde působím jako předseda představenstva, je dlouhodobě největším družstvem v rámci ČR z pohledu většiny ukazatelů: nejvyšší objem výkonů, nejvyšší zisk i poměr zisku k výkonům, nejvyšší mzdy, nejvyšší hodnota vlastního kapitálu, nejvyšší míra investic aj. V roce 1993 bylo COOP družstvo HB z tohoto pohledu na cca 30. příčce v rámci Svazu českých a moravských družstev. Díky naší práci, managmentu i všech pracovníků jsme se dostali do čela v rámci SČMSD, ale i do dvacítky největších obchodních společností v ČR a do popředí největších obchodních firem , kde majitelem jsou občané ČR.

Za úspěch považuji i velmi korektní vztahy s většinou obcí a měst, kde působíme. Za velký úspěch považuji i to, že se nám podařilo zvládnout krizovou situaci COVID 19, bez větších problémů.