Vyznání účastníka 27. ročníku MR Svatopluka Březíka

Posted on Posted in Novinky a Tiskové zprávy

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Zlín a.s., je dalším finalistou 27. ročníku soutěže MANŽER ROKU.

Svatopluk Březík, manažer, životní optimista a od února 2015 i předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, získal titul inženýr. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti strategického řízení firem, projektového managementu a budování týmů, patnáct let řídil úspěšnou obchodní společnost Impromat v ČR. Představujeme vám názory Svatopluka Březíka na níže uvedené otázky, ale i vysvětlení, proč vstoupil do soutěže.

 

Motto: Všechno je o lidech, všechno je o týmu a všechno je o vizi!

 

  1. Co považujete za Váš největší manažerský (profesní) úspěch v posledních letech?

Změnili jsme status společnosti z ušmudlané Popelky do Popelky princezny. Docílili jsme změnu výkonnosti společnosti promítnutou do čísel, vybudovali jsme společenskou prestiž u odborníků i veřejnosti. Jsme ekonomicky, odborně i mediálně konsolidovanou společností.

 

  1. Jaké vidíte v současnosti nejdůležitější změny ve stylu řízení (měkké dovednosti).

Výsledky společnosti jsou důsledkem změny způsobu řízení, jiného vedení obchodního jednání s našimi partnery i akcionáři a jiného stylu komunikace. Podařilo se mi motivovat lidi k vysokému pracovnímu nasazení, dát jim pozitivní vizi a jít společně za ní.

 

  1. Jak řešíte potřebu převzdělávání (reskillingu) managementu a pracovníků vzhledem k nástupu digitalizace.

I v našem oboru je permanentní tlak na zaměstnance v souvislostí se zaváděním nových technologií, řešení a aplikací.  Všichni se musíme stále učit, vzdělávat a doškolovat. Digitalizují se mapové podklady, dokumenty, spouští se nové webové aplikace o odstávkách vody, digitálně jsou prováděny odpočty vodoměrů a otvíráme nový moderní dispečink. Takže školení a učení.

 

  1. Hlavní rizika naší planety se vztahují k ochraně životního prostředí a udržitelné budoucnosti. Jak je vnímáte a jak na ně reaguje vaše společnost?

Toto téma je pro všechny a pro vodárenskou společnost obzvláště zásadní. Mohu říci, že se nám na tomto poli daří.  Zajišťujeme dostatek kvalitní vody pro 170 tisíc obyvatel (posilujeme zdroje), zlepšujeme její kvalitu (zavádíme state of art technologie), staráme se o ochranu vodních zdrojů a děláme ekologické projekty k ochraně životního prostředí rekonstrukce ČOV Luhačovice a ČOV Kašava za téměř 100 mil korun) – to je náš příspěvek pro budoucnost, pro zlínský region. Watter for all.

 

  1. Váš nejpádnější důvod, proč jste přijal nominaci do soutěže MANAŽER ROKU?

Domnívám se, že výsledky naší práce v posledních letech jsou mimořádné a že si zaslouží ocenění. Již prostřednictvím nominace se dostává velké prestiže nejen mně, ale hlavně celé společnosti a týmu, který mi pomáhá.