Ze zákulisí: Představujeme Vám Bc. Jana Láta ze společnosti BENEŠ & LÁT, který letos zabojuje o post Manažera roku 2021

Den Manažerů (20. září 2022), jehož součástí je mimo jiné i slavnostní vyhlášení vítězů dnes již tradiční soutěže Manažer roku, se blíží a celý organizační tým České manažerské asociace je z letošní účasti příjemců nominací nadšený. Letošní, již 29. ročník prestižní ankety, přivítá mezi finalisty mnoho skvělých, inspirativních a schopných lidí. 

Nominaci do letošního ročníku přijal i Bc. Jan Lát ze společnosti BENEŠ & LÁT a.s., a to v kategorii: “Průmysl a navázané obory.” Ve své funkci ekonoma/CFO je doslova ve svém živlu a bezesporu tomu napomáhá i citát od jednoho z velikánů, jako je jmenovec pana Láta — Jan Werich: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“  (Jan Werich)

 

  • Proč myslíte, že byste se měl stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Myslím si, že s celým BENEŠ a LÁT týmem ukazujeme, že podnikání lze dělat poctivě, s pohledem daleko do budoucnosti bez nutného akcentování rychlého zisku. Že podnikání je poslání, které má spojovat generace.

 

  • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Musím říci, že mi největší radost v té prapodivné době udělalo to, že jsme vlastně nemuseli zásadně měnit nic. Byli jsme velmi dobře připraveni. Jen jsem existující funkční řešení lehce upravili, ale žádné překážky jako nepřipravenost na práci z domova, nebo pomalá reakce na změny nákupního chování zákazníků nás nepostihly. Ano významně vzrostl podíl práce z domova, ale veškeré zdroje jsme k tomu měli. Ano významně narostl objem zakázek na našem e-shopu stavebnic, ale škálovat jsme zvyklí s ohledem na sezónnost, a tak jsme opět neměli problém reagovat.

Samozřejmě každá takováto celospolečenská změna otestuje fungování firem a přinesla i nám nový pohled na to, jaké kotrmelce nás mohou potkat.

Jan Lát

  • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Česká republika je zemí, kde žijí šikovní a pracovití lidé. Nemám obavu o jejich osud. Kde vidím velká rizika je růst preferencí různých populistů, kteří by svou štědrou politikou dokázali státní kasu zadlužit na generace dopředu. Chci věřit, že šikovní a pracovití lidé také vezmou rozum do hrsti a vyberou si méně líbivá hesla, náročnější, ale poctivější cestu, abychom dokázali „chytit za pačesy“ druhou transformaci a opravdu český průmysl, technologie a znalosti opět dostali na světové výsluní.

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na shledání, 20. září 2022 v Paláci Žofín, během slavnostního vyhlašování finalistů již 29. ročníku soutěže Manažer roku,

Česká manažerská asociace

 

Ze zákulisí: Kandidátem o prestižní post Manažer roku 2021 se stává doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA

Už za několik dní proběhne již 29. ročník prestižní soutěže Manažer roku, ve kterém jeho vyhlašovatelé vyhlásí nejen hlavní ocenění za Manažera a Manažerku roku 2021, ale i finalisty v jednotlivých soutěžních kategoriích. Každý soutěžící má před sebou jednu až dvě soutěžní kategorie, během kterých před hodnotiteli prezentuje své výkony, schopnosti, inovativnost, a to jak ve sféře manažerské, tak i v té osobní, lidské. Soutěžní disciplíny nejsou brány na lehnou váhu, čemuž odpovídá i jejich zadání. 

Nominaci do soutěže, která trvá již téměř tři dekády, přijal i doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, výkonný ředitel Newton University Group, který nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám ho můžeme lehce přiblížit. Jako soutěžní kategorii si zvolil: „Manažer malého a středního podniku“.

Motto Jiřího Koleňáka je: „Když něco opravdu chceš, zvedni zadek a jdi si za tím,“ a bezesporu se i díky tomu, že jim řídí, vypracoval na pozice, ve kterých dnes je. Takže proč nezvednout zadek!

 

  • Proč myslíte, že byste se měl stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Již několikátý rok se mi daří tvořit systém managementu v akademické instituci. Díky němu dosahujeme postupné změny ve vnímání soukromých vysokých škol jako institucí, kde se může uplatňovat proklientský přístup a kde výsledky zkoumání a poznání mají krátkou cestu k uplatnění v praxi.

Ukazuji, že vedení organizace pomocí jasně vymezených a dobře odkomunikovaných záměrů a cílů, nepatří jen do korporátní oblasti a businessu.

Získání titulu by mi umožnilo být uvěřitelnějším pro mé spolupracovníky a ještě silněji propagovat myšlenky, nástroje a techniky managementu v akademickém prostředí i u široké veřejnosti. Zároveň bych se mohl stát inspirací pro veřejnou správu a neziskový sektor.

 

  • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Pandemie covid-19 ohrozila samu podstatu toho, co děláme. Zamezila setkávání lidí a tím paralyzovala veškeré akademické i administrativní procesy. Naše reakce zahrnovala implementaci nových nástrojů podpory výuky a následný rozvoj veškerého personálu tak, aby byl schopen nové nástroje nejen využívat, ale i proměnit v konkurenční výhodu. Z přednášejících se tak v krátké době stali profesionální televizní moderátoři spravovaných témat. Semináře, konzultace i další aktivity společné práce byly rovněž převedeny do digitálního prostoru, kde se ukázala jejich značná efektivita a v důsledku pandemie vznikla řada projektů jako je digitální multimediální knihovna NEWTON Universe nebo televizní studio NEWTON TV, které v současnosti svým významem přesahují hranice University.

Všechny tyto aktivity umožnily vysokou školu otevřít nejen studentům, ale i odborné veřejnosti a řadě dalších

zájmových skupin, jako jsou např. rodiče studentů, kteří i díky tomu pochopili význam rychlosti adaptace na nové podmínky při zachování kvality poskytovaných služeb. Toto vše nám umožnilo vytvořit ambici expandovat do zahraničí a vzdělávat lidi z celého světa za pomoci moderních technologií kombinovaných s kompetentním akademickým personálem.

 

  • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Češi byli vždy mimořádní svojí pracovitostí spojenou se zdravým selským rozumem a úžasnou schopností se přizpůsobovat. Proto vidím Česko jako významného světového hráče na poli intelektuálního kapitálu. Ať už se jedná o oblasti fintech, informačních technologií a vývoje softwaru, vzdělávání nebo rozvoje inovačního potenciálu, Česko má potenciál stát se světovou velmocí.

Zatěžkávací zkouškou projdou průmyslové podniky, kterým se, vzhledem k událostem ve světě, zásadním způsobem změní podmínky jejich podnikání. Do podnikatelského prostoru začne také významněji promlouvat nastupující tzv. generace Z s naprosto odlišnými preferencemi v oblasti pracovní zátěže, motivace i žebříčku hodnot. Nastane také masivní generační obměna vlastníků malých a středních firem a živností založených v 90. letech a na počátku milénia. Je tedy řada témat, které budou rezonovat a kterým by tedy měla být věnována pozornost.

Děkujeme za inspirativní rozhovor a těšíme se nejen na setkání 20. září 2022 během vyhlašování vítězů Manažera roku 2021, ale i na další spolupráci,

Česká manažerská asociace