Ze zákulisí: Představujeme Vám kandidáta na post MANAŽER ROKU 2022 Zdeňka Uhlíka, tajemníka Městského úřadu v Tachově

Ze zákulisí: Představujeme Vám kandidáta na post MANAŽER ROKU 2022 Zdeňka Uhlíka, tajemníka Městského úřadu v Tachově

1 srpna, 2023

 

Přípravy benchmarkové soutěže MANAŽER ROKU jsou v plném proudu! Termín pro podání přihlášek je uzavřeny a Hodnotitelská komise má již ve svých rukou první soutěžní přihlášky. 

V rukou hodnotitelů je již také přihláška JUDr. Zdeňka Uhlíka, tajemníka Městského úřadu v Tachově, který zabojuje o post MANAŽER ROKU 2022 i o vítězství v  soutěžní kategorii Veřejná správa. Pana Uhlíka jsme se zeptali na tři nesoutěžní otázky, které i Vám bezesporu vnesou vhled do současnosti, ale také do minulosti tohoto finalisty 30. ročníku soutěže.


 

  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč? 

Vzhledem k tomu, že pracuji ve veřejné správě, zůstal bych v době současné. Veřejná správa se neustále rozvíjí, dochází k postupné modernizaci, rozšiřování elektronických úkonů, zavádění nových procesů. Přesto bych uvítal ze strany státu rychlejší zavádění zákonných norem upravujících výkon státní správy a samosprávy. Stejně tak bych uvítal rychlejší elektronizaci procesů ve státní správě. Pokud mohu, chtěl bych jako výrazně lepší zmínit dobu předcovidovou. Myslím, že byla lepší politická kultura, lidé se k sobě chovali lépe, vstřícněji, bylo méně zloby a nenávisti, společnost nebyla rozdělena tak jako dnes. Věřím ale, že se dalším vývojem ve společnosti dostaneme opět k lepším mezilidským hodnotám a vztahům a vzájemné úctě.

  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále?

Myslím, že takovým okamžikem bylo mé zvolení do funkce starosty cca pětisethlavé obce v roce 1998. Opustil jsem tím sféru podnikatelskou a finanční a vstoupil do veřejné správy. Začal jsem dělat práci, která mě naplňuje a baví a proto ve veřejné správě pracuji již 25 let. Poznal jsem a poznávám mnoho lidí, jejich charaktery i osudy. Vedoucí pracovník ve veřejné správě musí být při práci s občany diplomat. Musí umět naslouchat lidem, nacházet společné kroky při řešení jejich záležitostí a současně někdy odolávat různým snahám o navrhované nepřijatelné řešení situace.  Jako manažer úřadu a při řízení podřízených zaměstnanců musím dbát na dodržování zákonů a předpisů. Samozřejmě někdy musím rozhodnout i direktivně.

 

  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

Zaměřil bych se na charakterové vlastnosti kandidáta, jeho přístup k lidem, způsob řízení podřízených a dosažené výsledky v manažerské pozici. Určitě bych hodnotil i skutečnost, jak je manažer vnímán a hodnocen v prostředí, ve kterém žije.

 

Motto na závěr:

“Poctivost – Slušnost – Spravedlnost!”


 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou nejen během slavnostního udílení cen 20. září 2023,

Česká manažerská asociace