Nejlepší manažeři o vládě ČR

V minulém, 20. ročníku soutěže MANAŽER ROKU hodnotilo v naketě 90 % z 86 finalistů negativně opatření české vlády. Třemi nejčastěji zmiňovanými negativy byly chybějící dlouhodobá koncepce státu, nestabilita právního prostředí přinášející nejistotu pro podnikání a časté personální změny na vládních postech. (Pokračování textu…)