Setkání s Manažerem roku 2018 prof. Ing. Vladimírem Maříkem

Setkání s Manažerem roku 2018 prof. Ing. Vladimírem Maříkem

21 října, 2019
Původní pozvánka

 

POZVÁNKA NA KLUB MANAŽERŮ ROKU

Jménem Klubu Manažerů roku České manažerské asociace vás srdečně zveme na inspirativní setkání s Manažerem roku 2018 prof. Ing. Vladimírem Maříkem, DrSc., dr.h.c., který je vědeckým ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.

Setkání se uskuteční v zasedací místnosti v 10. patře CIIRC – prosklené přednáškové místnosti na střeše budovy CIIRC s nádherným výhledem na Prahu.

Adresa: Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6

Datum a čas: úterý, 3. prosince 2019 od 14 do 16:30 hodin

 

Předběžný program:

  1. Uvítání, zahájení
  2. Představení CIIRC ČVUT – (15 min.)
  3. Představení Prof. Maříka a jeho činnosti (15 min.)
  4. Diskuse (20-30 min.)
  5. Návštěva laboratoří a unikátního testbedu v menších skupinách s odborným výkladem (60 min.)
  6. Volná diskuse, občerstvení

Akce je pro pozvané hosty zdarma. Prosíme však o rychlé potvrzení vaší účasti do doby naplnění kapacity na gajdos@cma.cz

S přátelským pozdravem
Ing. Petr Choulík, Prezident
CSc. Ing. Ivo Gajdoš, Viceprezident a výkonný ředitel

 

Krátký profil:

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. (*1952)
Videa: Radiožurnál; Konference Průmysl 4.0
Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor Technická kybernetika (1975). Na této fakultě působil v letech 1975 až 2015 postupně jako odborný asistent, docent, profesor (jmenován v roce 1990), vedoucí katedry kybernetiky – EU centra excelence (1999-2013). Byl zakladatelem a v letech 2013 až 2018 prvním ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC).
Nyní působí jako vědecký ředitel CIIRC a odpovědný řešitel rozsáhlého EU projektu RICAIP.
Jeho vědecká práce se orientuje na kybernetiku, robotiku a umělou inteligenci. Je autorem či spoluautorem 10 knižních monografií, 160 odborných článků a 5 amerických patentů.
Byl iniciátorem národní iniciativy Průmysl 4.0.
V letech 1993 – 2009 paralelně působil jako ředitel Výzkumného centra Rockwell Automation Praha, od roku 2010 je předsedou představenstva firmy CertiCon, a.s.
Od roku 2014 působí též jako viceprezident společnosti IEEE System, Man, and Cybernetics. Je členem RVVI a Výzkumné rady TA ČR.
Oceněn Československou státní cenou (1989), rakouským Čestným křížem za vědu a umění (2003), medailí Za zásluhy o stát I. stupně (2017). Stal se Manžerem roku 2018.

Setkání se uskuteční s laskavou podporou Správy silnic a železnic Pardubického kraje.

 

O České manažerské asociaci
Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Asociace vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností svých členů, v roce 2019 například v rámci projektu Grow with Google či prostřednictvím tříletého projektu zaměřeného převážně na zlepšení soft skills manažerů. Ročně pořádá ČMA velké konference na celostátní úrovni, například Kam kráčí management, ale i desítky akcí v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem prestižní soutěže MANAŽER ROKU, v letošním roce soutěž vstoupila do 27. ročníku. ČMA je spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD. Od května 2019 se ČMA stala členem evropské asociace manažerů CEC European Managers, která sdružuje přes milion manažerů.