Management 21. století v pojetí Brose Excelence

Management 21. století v pojetí Brose Excelence

20 října, 2019

Niclas Pfüller, vítěz kategorie zahraniční manažer soutěže MANAŽER ROKU 2018, ve spolupráci s Českou manažerskou asociací, otevřel 16. října 2019 brány do vysoce progresivní a dynamicky se rozvíjející se společnosti Brose CZ sídlící v kopřivnickém regionu.

Již samotný příběh, který je s touto společností spjat, srdce angažovaného týmu a novodobý pohled na management ze slov Niclase Pfüllera, byl unikátní pozvánkou a očekáváním, ve kterém se nesl duch celé této inspirativní akce.

Již od roku 2004, kdy přišel Niclas Pfüller do společnosti Dura, následně v roce 2009 do společnosti Brose CZ a začal působit na českém manažerském poli, byl jako manažer svým stylem výjimečný. Jeho odlišnost tkvěla ve vysoké míře profesionality napříč obory od controllera přes operations manager až po general managera.
To, co se ovšem vždy neslo v duchu jeho profesionality, byl především jeho přístup a práce s týmem.

Jako jeden z hlavních pilířů, prezentovaného chrámu – Vize 2025, je právě „top team“, který vznikl jak jinak, než týmovou prací na společných workshopech.
Co jsme si mohli pod tím představit, nebyl jen způsob náboru nových zaměstnanců, ale také to jak se v rodinné firmě Brose se zaměstnanci pracuje a jak je podporována jejich angažovanost vůči společnosti – tréninková centra pro nové zaměstnance, výukové prostory pro žáky škol, Kids Club pro děti zaměstnanců nebo fyzioterapeutická centra až po multiprofesnost na manažerských pozicích – model klíčového pochopení všech pozic a aspektů společnosti. Dle slov Niclase Pfüllera není prioritou, aby určité profese byly 100% odborníky pouze v jedné oblasti. Je klíčové, aby chápali i souvislosti a poznali chod společnosti i z jiného úhlu – např. aby výrobní manažer chápal i HR.

Takovýto model ovšem vyžaduje určitou míru rozvojového plánu a nastaveného vzdělávacího systému, ať už přes specializovaná školení nebo coaching doplněný o profesionální mentoring.
Proto se i Niclas Pfüller angažuje v těchto oblastech, který pomůže tým nasměřovat tím správným směrem.

Budoucí směr managementu vyjádřil Niclas Pfüller jako kombinaci zaběhlých organizačních struktur ve spojení s agilními přístupy. I přes změny v přístupech vedení týmů či manažerského řízení bude stále klíčové, abychom si uvědomili naši roli ve společnostech, a tou je posouvat laťku excelence vždy o kus dále. V tomto duchu se nesla i následující brainstormingová diskuze.

Velmi podnětným bodem celého dne a také pro nás jako manažery, je si mnohdy uvědomit a vyhodnotit klíčová témata, směry či uvažování o tom, co je nejlepší cestou našeho tažení a co nás bude nadále dělat konkurenčně odlišnými. Na tyto otázky vycházející z kritérií celostátní soutěže Manažer roku odpověděl Niclas Pfüller následovně:

  • Zvyšování výkonnosti touhou nebýt nikdy s ničím spokojeni a být pronikavý,
  • Trvalé zlepšování stavět na důvěře lidí a snažit se být odlišný – dělat věci jinak,
  • Leadership budovat na neustálém vzdělávání, rozvoji a otevřenosti
  • Budoucnost a strategii společnosti tvořit tak, abychom byli schopni se jí držet a společně udělat maximum proto, abychom jí naplnili.

Daná slova a myšlení jsme měli možnost poznat i při prohlídce závodu Brose CZ v Kopřivnici.

Automatizace a digitalizace byla viditelná na každém kroku, včetně vysoce výkonného skladování, které bylo svou rychlostí až dech beroucí. Podotýkáme, že plně automatizované.

I přes míru těchto technologií jsme měli možnost nasát i kulturu prostředí v jakém Niclas vede svůj tým okolo 3 100 zaměstnanců. Jeho autentický přístup, otevřenost a pozitivní nálada se projevovala na každém potkání se se zaměstnanci.

A právě to jsou prvky, které nás jako manažery mohou inspirovat, rozvíjet dále a dělat odlišnými – autentický leadership, otevřenost, býti neustále hladoví po možnostech posouvat se dopředu, myslet kreativně a býti schopni přemýšlet v souvislostech.

Nebýt pouze dirigentem, ale součástí daného orchestru a vytvářet tak úžasnou symfonii jakou je skvěle fungující tým.

Za všechny zúčastněné mohu říci, že dané setkání bylo velmi působivé a inspirující. A o tom všem jsou právě pořádané akce našeho klubu – ukázat výjimečnost, provést si srovnání a zamyslet se nad budoucností.

Děkujeme za toto setkání Niclasovi Pfüllerovi a celému jeho týmu!!!

Budeme se těšit na další inspirativní setkání. Tentokráte u pana Tomáše Elise v měsíci lednu 2020.

Adam Liška a Petr Kazík za ČMA Moravskoslezský kraj