Šetření mezi manažery: Neměňte tolik zákony, škodí to byznysu

Šetření mezi manažery: Neměňte tolik zákony, škodí to byznysu

9 dubna, 2014

Dokázali jsme ochránit naši firmu před negativními důsledky ekonomické krize. A navíc jsme vytvořili předpoklady k tomu, že firma bude růst a prosperovat. Tak vidí svůj největší profesní úspěch za uplynulé tři roky takřka tři čtvrtiny (73 %) tuzemských manažerů. Současně volají po tom, aby skončil kolotoč neustálých legislativních a daňových změn, což jim komplikuje podnikání. Takový závěr vyplynul z aktuálního šetření mezi finalisty 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, jehož vítězové budou vyhlášeni 24. dubna v pražském Paláci Žofín.

   I.

Následující vyjádření několika manažerů – finalistů dokreslují zmíněné téma největšího profesního úspěchu: „Převedli jsme naši společnost přes krizi roku 2009 a nastartovali její růst, při vyrazné změně výrobkového portfolia, k dlouhodobé prosperitě. Radost mi v poslední době dělaly všechny návštěvy, které si všímaly pozitivity a energie, která z většiny kolegů vyzařuje,“ uvedl Miroslav Ostrý, generální ředitel a předseda představenstva firmy HESTEGO, a. s. „Vypořádali jsme se s krizí, zeštíhlili firmu, zjednodušili firemní strukturu a centralizovali výrobu do hlavního závodu,“ shrnul své aktivity Miloslav Čermák, předseda představenstva a generálni ředitel firmy Sněžka, vyrobni družstvo Nachod.

K profesnímu úspěchu se vyjádřil také Miroslav Šole, jednatel společnosti EUREST, člena skupiny Compass Group: „Změnili jsme hospodářský vysledek v Compass Group RUS. Společnost jsem převzal před pěti lety. Do té doby byla vysoce ztrátová a legislativně problematická, což se mi během roku podařilo změnit. Jak v ČR v roce 2012, tak i v Rusku v roce 2013 jsme nastartovali a dokončili akvizici, což je vrcholem manažerského snažení.“ O úspěchu hovoří i Martin Pavliš, jednatel firmy Mias OC spol. s r.o.: „Stabilizovali jsme a rozvíjeli firmu po odkupu od německého vlastníka. To nejdůležitější byl pro nás vstup na německý trh a technologické inovace spolu s nárůstem odborného personálu,“ uvedl.

Vedle zajištění stability, růstu a rozvoje považují manažeři za druhý největší úspěch vytvoření složení dobrého a produktivního týmu. V této souvislosti shnula svůj názor Ludmila Ledecká, generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti EUROPA Union Service a.s., následovně: „Vytvořili jsme úžasný pracovní tým, na který se můžu stoprocentně spolehnout“.

Za úspěch manažeři považují i získaná ocenění, fungující spolupráci, ale i aktivity v oblasti CSR.

   II.

Šetření se zaměřilo i na názor manažerů na stav a kvalitu politického a podnikatelského prostředí. Na otázku, co by prioritně uvítali v této souvislosti, odpověděla polovina z nich, že stabilní podnikatelské a daňové prostředí. „Jako největší změnu bych uvítal, pokud by se chvíli konečně nic neměnilo. Nejpřátelštější prostředí pro byznys je stabilita. Stabilita jak ve formě legislativy, daní nebo směnných kursů. V poslední době i často dobře míněné změny vedou k zhoršování situace,“ shrnul názory řady respondentů Jiří Polman, generální ředitel a jednatel Sandvik Chomutov Precision Tubes spol. s.r.o.

Manažeři se vyjadřovali i k politickému systému a chování politiků. Za klíč ke změně považuje 40 % z nich schopné a odborně zdatné politiky. „Česká politika potřebuje odvážné osobnosti, které překročí hranice svých partikulárních zájmů a začnou nesobecky přemýšlet v horizontech delších než je volební období,“ zní jeden z mnoha názorů.

   III.

S kvalitou podnikatelského a politického prostředí souvisí i téma konkurenceschopnosti. Na otázku ohledně receptu na zvýšení konkurenceschopnosti odpověděli manažeři následovně:

60 % respondentů uvedlo, že receptem na konkurenceschopnost je kvalitně odvedená práce a kvalitní produkty. Přibližně 30 % respondentů zmiňuje nezbytnost inovativnosti a kreativity a 10 % považuje za klíč k úspěchu fair play přístup.

Většinový názor shrnuje Josef Bára, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EuroAgentur Hotels & Travel, a.s., následujícími slovy: „Mým receptem jsou zaměstnanci a investice do nich. Investujeme samozřejmě do technologií a vybavení. Pakliže však obchod, servis, IT a další služby nebudou řídit, ovládat a vykonávat korektní, výkonní a schopní zaměstnanci, žádné další hmotné investice se stoprocentně nikdy efektivně nezhodnotí“. Podobně recept vidí Karel Feix, generální ředitel Kapsch Telematic Services spol. s r.o.: „Vzdělanost a vzdělávání. V naší společnosti kladený důraz na dobré vzdělání se velmi osvědčil. Kapsch stojí na špičkových technologiích, které vyžadují od zaměstnanců nejen vysokou kvalifikaci, ale i schopnost dál se vzdělávat a udržovat krok s technickým vyvojem“.

Část respondentů zmiňuje i fair play přístup. Ještě v loňském a předloňském šetření byl však podíl respondentů jej zmiňujících ěkolikanásobně vyšší. Z toho se dá usuzovat, že priorita se za poslední dva roky poněkud posunula od volání po poctivé práci a čestnému jednání bez korupce směrem ke kvalitní práci a produktům a inovacím. Názory na poctivý přístup shrnuje ve svém pohledu Zdeněk Bílek, MBA, generální ředitel společnosti Sika CZ s.r.o.: „Jde o dlouhodobé budování důvěry v obchodním vztahu, založeném na seriozním chování firmy“.

   IV.

Jedním z největších problémů tuzemských podnikatelů je dlouhodobě nedořešený nedostatek technicky vzdělaných pracovníků a také nedostatečná znalost praxe vysokoškolských absolventů, což potvrdilo napříkald šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR z roku 2008. Změnila se ale situace k lepšímu? Zdá se, že z pohledu manažerů, co se týká absolventů, příliš ne.

Až 70 % účastníků šetření uvedlo, že vysokoškolští absolventi jsou sice použitelní ve firmách, ale musí se s nimi ještě pečlivě pracovat a musí se vzdělávat. Manažeři současně uznávají, že absolventi jsou flexibilní, plní entuziasmu a přirozeného pracovního nadšení. Poměrně kritický názor řady respondentů shrnul Jiří Žák, předseda představenstva FARMAK, a. s.: „Bohužel velmi často jsou nepoužitelní. Jednou za pět let získáme schopného absolventa – chemika díky tomu, že náš vedoucí R&D přednáší na univerzitě, vede studenty a jejich diplomové práce, učí doktorandy. Ve firmě máme propracovaný systém firemního vzdělávání… Také Jiří Šmondrk, generální ředitel společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. poukazuje na význam vzdělávání, a to i absolventů. „V našem byznysu je těžké získat na trhu práce vhodné a zkušené pracovníky. Proto přichází v úvahu druhá možnost a tou je výchova mladých nastupujících absolventů. Mnoho z nich začínalo v naší společnosti jako trainee. Po nástupu do pracovního poměru tak již byli schopni zastat požadované pozice“.

   V.

Jaké mají tuzemští manažeři vzory? Již dlouhodobě dominují úspěšní podnikatelé z konce 19. a první poloviny 20. století, působící v naší zemi. Zcela jasně pomyslnou první příčku zaujímá Tomáš Baťa. V letošním šetření ho označilo jako vzor 30 % respondentů. Vedle něj uvádějí respondenti celou plejádu zahraničních manažerů, jako je například Jack Welch nebo Steve Jobs.

Co je však novým trendem, který v posledních letech začíná postupně sílit, je uvádění novodobých žijících symbolů úspěšných manažerů – podnikatelů. V letošním šetření se mezi nimi ocitli shodně s téměř desetinou hlasů (cca 9 %)Andrej Babiš, majitel agrochemického holdingu Agrofert a současný ministr financí, a Zbyněk Frolík, spolumajitel firmy LINET a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Se sedmi procenty hlasů se za nimi umístil Petr Kellner, majoritní vlastník PPF Group.

Zmiňováni byli i podnikatelé jako Jan Světlík, vítěz soutěže MANAŽER ROKU z loňského roku, nebo Radim Jančura.

   VI.

Finalisté soutěže MANAŽER ROKU se svěřovali také s důvody své účasti v soutěži. Tím nejpádnějším je podle nich prestiž a vstup do rodiny úspěšných manažerů. Za přínosné považují také možnost setkávat se v rámci udělování cen a při následných akcích s ostatními manažery. Důvodem účasti je zviditelnění, prezentace a ocenění jak manažera, tak i celé firmy a pracovního týmu. Zároveň jde o prostor pro inspiraci a sebereflexi.

Další informace o soutěži MANAŽER ROKU naleznete zde.

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

 

Kontakty pro média

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace a tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz, Rastislav Lukovič, tajemník soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, tel./fax: +420 241 431 149, e-mail: lukovic@cma.cz