O soutěži MANAŽER ROKU

Přirozená autorita a schopnost vést tým lidí k dosažení společného cíle jsou předpokladem každého úspěšného manažera. Nároky na správný výkon této funkce neustále rostou, manažeři čelí stále novým výzvám a jejich osobnostní a profesní předpoklady ovlivňují, jak firma nové situace a okolnosti zvládne.

Manažer je klíčovým prvkem k dosažení úspěchu a jeho kvalitně odvedená práce si zasluhuje uznání a respekt. Svým rozhodováním ovlivňuje míru zaměstnanosti v podniku, a tím i rodiny svých zaměstnanců a kvalitu života obyvatel v regionu, kde působí. Olga Girstlová, prezidentka ČMA.

Sdílení příkladů dobré praxe a ocenění nejlepších manažerů jsou podstatou soutěže MANAŽER ROKU. Již 30 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů, lídrů a vizionářů napříč odvětvími, profesemi a regiony. Soutěž oslovuje i mladé manažery a reaguje na nové ekonomické a společenské trendy vyhlášením nových soutěžních kategorií a témat.

Soutěž MANAŽER ROKU se řadí mezi TOP 10 nejuznávanějších soutěží v České republice.

Koncept, podmínky a kategorie oceňované v soutěži MANAŽER ROKU najdete zde.

V září 2021 byli v pražském Paláci Žofín oceněni nejlepší manažeři v České republice.

Historie soutěže

První ročník soutěže MANAŽER ROKU se konal v roce 1993 a už o rok později se do ní přihlásily čtyři tisíce zájemců. Prestiž soutěže a zájem manažerů o účast v ní a s tím spojený benchmarking a příležitost upozornit na svou práci je stále velký.

Přestože tři dekády trvání soutěže přinesly nové výzvy i přístup k řízení firem a lidí, potvrzuje se, že úspěšně obstojí jen ti manažeři, kteří mají pro svou práci nejen profesní, ale i osobnostní předpoklady.

Za 29 let vyhlašování MANAŽERŮ a MANAŽEREK ROKU získalo tento titul 67 osobností. Do finále postoupilo na 1600 úspěšných manažerů.

Přínosy účasti v soutěži

  • Srovnání s nejlepšími manažery v České republice.
  • Propagace, zviditelnění vítězů i všech finalistů v komunitě manažerů a v médiích.
  • Nové obchodní i osobní kontakty – networking, benchmarking.
  • Zveřejnění profesního příběhu manažerů v pravidelné publikaci Manažeři s lvíčkem.
  • Členství v prestižním Klubu manažerů.
  • Inspirace a nové impulsy k další práci.

Řekli o soutěži

Ivo Gajdoš
Výkonný ředitel ČMA

Díky soutěži MANAŽER ROKU se nám již 30 let daří nacházet zajímavé manažerské osobnosti s jejich životními příběhy. Společně takto pomáháme inspirovat další schopné vedoucí pracovníky. 

Tanja Vainio
MANAŽERKA ROKU 2018

Mám ráda výzvy. Věřím, že moje účast v soutěži přinese nové příležitosti jak mně osobně, tak naší společnosti.

Vladimír Mařík
MANAŽER ROKU 2018

Chtěl jsem ukázat, že i ve velmi neobvyklých podmínkách vysokoškolského výzkumného prostředí s limitovanými zdroji a akademickou atmosférou je možné úspěšně uplatnit moderní manažerské řízení.

Hana Šmejkalová
MANAŽERKA ROKU 2019

Je správné upozornit na výjimečné manažery, kteří něco dokázali a kteří prokázali své osobní kvality vložené do společnosti. Podílíme se takto na vytváření pozitivních vzorů pro budoucí generace.“