O soutěži

Poslání soutěže

Soutěž o MANAŽERA ROKU byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v České republice. Je prezentací moderních metod firemního řízení, jejich vývoje a trendu. Umožňuje ocenit osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky.

 

Organizace a průběh soutěže

Soutěž je veřejná, návrhy na účast v soutěži mohou podávat právnické osoby, podnikající fyzické osoby, ministerstva, svazy měst a obcí, zastupitelstva všech stupňů, banky, investiční fondy, zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní svazy, asociace, unie, hospodářské komory, správní nebo statutární orgány firem, družstev, nominátoři (odborníci na management, účastníci minulých ročníků soutěže, profesoři vysokých škol, výkonní manažeři), případně další instituce. Zaměstnavatelské svazy, asociace, regionální hospodářské komory atd., sledující manažery v okruhu své působnosti, provedou jejich výběr na základě podmínek a kriterií soutěže. Všechny přihlášky, které budou splňovat předepsané náležitosti, budou zařazeny do soutěže.

Podmínky a kritéria

 • Soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice.
 • Manažerské funkce vykonává v České republice nejméně po tři roky (nemusí být občanem České republiky).

Podání písemné přihlášky do soutěže MANAŽER ROKU, která obsahuje vyjádření souhlasu s účastí v soutěži, závazek k uhrazení vložného (15 000 Kč s DPH) a prohlášení o oprávnění používat osobní údaje.

Dále musí vyhovovat těmto kritériím:

 • má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy
 • má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení
 • využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením
 • zda svoji manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách evropského ekonomického prostoru
 • dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera

Kritéria soutěže

Při hodnocení bude přihlédnuto k:
 • osobnosti a způsobilosti manažera
 • osobnímu přínosu manažera pro firmu
 • podnikatelským výsledkům a konkurenceschopnosti firmy čelit krizi
 • celospolečenským přínosům firmy – výrobky a služby
 • pracovně-sociálním a vzdělávacím aktivitám
 • environmentálnímu přístupu
Řídící výbor 2015
 • JUDr. Rostislav DVOŘÁK – předseda
 • Ing. Daniel BENEŠ, MBA
 • Mgr. Zuzana CERALOVÁ PETROFOVÁ
 • Ing. Ivo GAJDOŠ
 • Ing. Jaroslav HANÁK
 • Ing. Pavel KAFKA, dr.h.c.
 • Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.
 • Ing. Ludmila KOUTSKÁ
 • Ing. Rudolf KOZÁK
 • Ing. Dagmar KUCHTOVÁ
 • Vítězslav KULICH
 • Dr. Rastislav LUKOVIČ
 • PhDr. Milan MOSTÝN
 • Ing. Jan MÜHLFEIT
 • Ing. Jan PRECLÍK, M.I.M.
 • PhDr. Ing. Jaroslav ŠUBRT
 • Jan WIESNER
 • Dr. Jan ZIKEŠ
Hodnotitelská komise 2015
 • Ing. Jan PRECLÍK, M.I.M. – předseda
 • PhDr. Dana ČAPKOVÁ
 • Ing. Pavel FRANEK
 • PhDr. Marie JÍRŮ
 • Prof. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D.
 • Ing. Pavel KAFKA, dr. h. c.
 • Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.
 • Ing. Ludmila KOUTSKÁ
 • Ing. Eva MATOUŠKOVÁ
 • PhDr. Mgr. Štefan MEDZIHORSKÝ
 • Ing. Jaroslav NYKL
 • Ing. Jitka PANTŮČKOVÁ, CSc.
 • Doc. Ing. Adolf RYBKA
 • Ing. Karel SKLENÁŘ, CSc.
 • JUDr. Ing. Robert SZURMAN
 • Ing. Milan SVAŠEK,M.I.M.
 • Ing. Antonín  ŠINGÁL
 • PhDr. Ing. Jaroslav ŠUBRT
 • Ing. Zdeněk ULMANN
 • Ing. Jaromír ZAJÍČEK, MPA
Národní komise 2015
 • Ing. Jaroslav HANÁK – předseda
 • Ing. Daniel BENEŠ, MBA
 • Mgr. Zuzana CERALOVÁ PETROFOVÁ
 • JUDr. Rostislav DVOŘÁK
 • Ing. Pavel KAFKA, dr. h. c.
 • Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.
 • Ing. Rudolf KOZÁK
 • Vítězslav KULICH
 • JUDr. Hana MACHAČOVÁ
 • Ing. Jan PRECLÍK, M. I. M.
 • Lubomír STOKLÁSEK
 • JUDr. Ing. Robert SZURMAN
 • PhDr. Ing. Jaroslav ŠUBRT
 • Jan WIESNER
 • Ing. Jaromír ZAJÍČEK, MPA

Vyhlašovatelé a organizátor