O soutěži

O soutěži MANAŽER ROKU

Soutěž České manažerské asociace a partnerů již 29 let vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky a úspěšné osobnosti z řad podnikatelů, lídrů. Řadí se mezi TOP 10 nejuznávanější soutěží v České republice.

Jedinečná je v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů.

Do finále se za čtvrtstoletí dostalo 1600 osobností, nejvyšším titulem Manažer roku a Manažerka roku bylo oceněno 65 z nich.

V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí.

Přínosy pro účastníky soutěže

  • Srovnání s nejlepšími manažery v České republice
  • Benchmarking odborníků
  • Propagace, zviditelnění vítězů i všech finalistů
  • Networking
  • Účast na slavnostním galavečeru vyhlášení vítězů
  • Manažer a Manažerka roku se stávají členy prestižního Klubu manažerů roku

V říjnu 2020 byli v pražském paláci Žofín oceněni nejlepší manažeři v České republice.

Co o soutěži říkají

Manažeři čtvrtstoletí – videoohlédnutí ze křtu knihy o manažerech v Obecním domě v Praze 28. října 2018. (VIDEO ZDE)

Manažerka roku a Manažer roku 2018

Tanja Vainio

Mám ráda výzvy. Věřím, že moje účast v soutěži přinese nové příležitosti jak mě osobně, tak naší společnosti.

 

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

Chtěl jsem ukázat, že i ve velmi neobvyklých podmínkách vysokoškolského výzkumného prostředí s limitovanými zdroji a akademickou atmosférou je možné úspěšně uplatnit moderní manažerské řízení.

Partneři soutěže

Organizátor soutěže, Česká manažerská asociace, spolupracuje při nominacích úspěšných manažerů s dalšími asociacemi, svazy, zahraničními komorami. Mezi partnery patří sesterská Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD), Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), Svaz chemického průmyslu (SCHP), Zemědělský svaz ČR (ZS ČR), Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS), Svaz měst a obcí ČR (SMOCR), ale i Rada kvality (Rada), vysoké školy, soukromé, státní a veřejné instituce. Každoročně soutěži udělují záštitu předseda vlády a členové vlády, zejména ministr průmyslu a obchodu a ministr zahraničních věcí. Soutěž dlouhodobě zaštiťují prezidenti České republiky.

 

O vyhlašovateli soutěže

Česká manažerská asociace je dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Jejím posláním je působit na rozvoj odborných schopností manažerů. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je spoluzakladatelem české pobočky České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem  asociací manažerů CEC European Managers, která sdružuje přes milion manažerů napříč Evropou.

Historie a budoucnost soutěže

Doba byla hladová po osobnostech a úspěšných manažerech. Psala se 90. léta a například v roce 1994 se do soutěže přihlásilo čtyři tisíce zájemců. Doba 21. století je jiná díky úžasným technickým pokrokům, digitálním technologiím a soumraku klasického způsobu managementu. Někteří mluví v paralele k Průmyslu 4.0 o Managementu 2.0. I díky soutěži MANAŽER ROKU se potvrdilo, že úspěchu se dopracovali ti, kteří kromě vynikající znalosti manažerského řemesla měli zásadní vlastnost navíc – schopnost vést své firmy a instituce s vizí, strategií podpořenou nesmírnou pílí a houževnatostí. Takové řídící pracovníky vyhledávala a nadále nachází v nových podmínkách soutěž MANAŽER ROKU, z nichž drtivá většina se směle může měřit se špičkami v zahraničí. Soutěž se obrací i na mladé manažery a reaguje na nové ekonomické a společenské trendy vyhlášením nových soutěžní kategorií.

Ocenění Manažerů čtvrtstoletí

Slavnostní atmosféra ve Španělském sále Pražského hradu a ocenění nejlepších manažerů čtvrtstoletí bude neodmyslitelně patřit ke kulatému 25. ročníku soutěže MANAŽER ROKU a k završení úspěšného soutěžního období. Vyhlášeni byli laureáti 19. dubna 2018 za přítomnosti stovek vzácných hostů, manažerů, vládních politiků, akademiků a novinářů.

Desítku nejlepších vybrala Národní komise ČMA z 59 Manažerů a Manažerek roku a 1500 finalistů, kteří se v soutěži za prvních 25 let dostali do cílové rovinky jako absolutní vítězové. Zahraničním hostem galavečera byl Ludger Ramme, prezident evropské asociace manažerů CEC European Managers, sdružující přes milion manažerů v celé Evropě. V rámci slavnostní události se přítomní ohlédli za pestrou historií soutěže a za okamžiky, které ukázaly špičkové manažerské osobnosti, jež se zasloužily o rozvoj byznysu a společnosti v ČR. Ceny předávali prezident ČMA Pavel Kafka, předseda Národní komise Rostislav Dvořák a další osobnosti.

Video ze slavnostního galavečera na pražském Hradě (VIDEO ZDE)

Manažerská esa dostala knihu k výročí vzniku republiky

Bylo to skutečně symbolické. V Obecním domě v Praze, v místě, kde se rodila novodobá historie Československa, a přesně sto let od vzniku republiky 28. října 2018, pokřtila Česká manažerská asociace (ČMA) publikaci pod názvem 100 let od začátku svobodného podnikání v Československu s podtitulem Manažeři se lvíčkem. Asociace byla u samotného nápadu vydat knihu ve spolupráci s autorem Kamilem Miketou a stala se jejím generálním partnerem.

Kniha přibližuje osudy největších podnikatelů a manažerů první republiky jako jsou Tomáš Baťa, Emilv Kolben a další osobnosti. Tehdy bylo Československo manažerskou velmocí, v roce 1924 se v Praze uskutečnil První mezinárodní kongres vědeckého řízení. Popisuje i vývoj slavných značek, jako jsou TATRA či PETROF, které překlenují podnikání do dnešních dnů.

Obrazově bohatá publikace nabízí i příběhy úspěšných manažerů, kteří v soutěži MANAŽER ROKU uspěli. Z nich někteří obdrželi titul Manažer čtvrtstoletí. A právě oni křtili tuto hodnotnou publikaci. Na slavnostní křest navázalo v Grégrově sále Obecního domu divadelní představení studia Ypsilon s názvem Říjen 1918 – den po dni. Křtilo se ještě dvakrát – v rámci Pražského manažerského klubu ČMA a v Ostravě při slavnostním galavečeru Moravskoslezského kraje Region pro sebe 2018. Na oba křty dorazili další manažeři zmínění v knize.

Video ze křtu knihy o manažerech v Obecním domě v Praze (VIDEO ZDE)