Klub Manažerů roku: setkání s hejtmanem Moravskoslezského kraje

Posted on Posted in Novinky a Tiskové zprávy

Vážená paní, vážený pane,

hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a Klub Manažerů roku ve spolupráci s Českou manažerskou asociací a jejím Regionálním klubem Morava Vás zvou na společné inspirativní setkání, které se uskuteční v pondělí 17. září 2019 od 13:30 hodin v místnosti č. D200 v sídle Krajského úřadu MSK, 28. října 117, 702 18 Ostrava. (Pokračování textu…)

Výsledky 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

Posted on Posted in Novinky a Tiskové zprávy

Výsledky 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

Česká manažerská asociace ocenila 25. dubna v pražském paláci Žofín nejúspěšnější manažery v České republice za rok 2018. Předkládáme seznam vítězů dle jednotlivých kategorií, speciálních kategorií, TOP 10 nejlépe bodově hodnocených manažerů členy Hodnotitelské komise a členy Národní komise, Manažera roku a Manažerku roku. Níže najdete profily vítězů a jejich osobní vyznání ve formě odpovědí na sedm anketních otázek.

 

(Pokračování textu…)

Úvodní slovo prezidenta České manažerské asociace Pavla Kafky při slavnostním zahájení oceňování nejlepších manažerů v České republice za rok 2018 v pražském Paláci Žofín dne 25. dubna 2019.

Posted on Posted in Novinky a Tiskové zprávy

Vážení hosté,

rád bych Vás jménem České manažerské asociace, jako vyhlašovatele 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU co nejsrdečněji přivítal na jeho vyvrcholení – na vyhlášení výsledků a ocenění těch nejlepších.

(Pokračování textu…)