Finalisté 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU: KDO JSOU?

Finalisté 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU: KDO JSOU?

9 dubna, 2014

Již 24. dubna budou známi vítězové 21. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, kteří budou oznámeni za přítomnosti čtyř stovek dalších manažerů, politiků a médií na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Jejími vyhlašovateli jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

„Nejlepší manažeři této země jsou nositeli úspěchu a šiřiteli zkušeností a optimismu. Vidím jako zcela zásadní vyzdvihnout a zviditelnit je prostřednictvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat,“ řekl k soutěži Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Myslím, že právě v této nelehké ekonomické situaci – která se oproti nedavné minulosti určitě podstatně nezlepšila – je potřeba ocenit ty, kdo udržují zaměstnanost v naší zemi a celou naši ekonomiku v chodu. Zaslouží si, abychom jim dali najevo, že si jejich práce vážíme,“ uvedl dále Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

„Za jednu z hlavních charakteristik soutěže MANAŽER ROKU považuji dvoukolové hodnocení soutěžících dvěma nezavislými komisemi, Hodnotitelskou a Narodní. I to přispivá k prestiži této nejpropracovanější manažerské soutěže v České republice,“ uvedl Pavel Kafka, prezident Česká manažerská asociace.

Celkově se do závěrečného kola soutěže dostalo během 21. ročníků 1270 finalistů. Letos je to 72 manažerů – finalistů, z nichž bude den před slavnostním vyhlášením vítězů vybírat Národní komise. Kdo jsou letošní finalisté, napoví níže uvedená fakta:

Celkově do soutěže postoupilo:

 • 72 finalistů z 22 odvětví
 • 7 žen a 64 mužů
 • 22 finalistů (tedy cca 30 %) se soutěže již zúčastnilo

Jaké je věkové složení finalistů

 • věkový průměr finalistů je 51,3 roku
  • věkový průměr finalistek je něco přes 48 let
  • věkový průměr finalistů-mužů dosahuje 52 let
  • věk do 35 let má 5 finalistů
  • 61 a více let má 14 finalistů
 • nejmladší finalista má 27 let (P. Hobža, firma Petr Hobža)
 • nejstaršímu je 76 let (Jiří Žák, Farmak, a.s.)

Na jakých pozicích finalisté působí a jaké zastávají funkce? (Někteří finalisté mají více funkcí uvádíme vždy tu nejvyšší)

 • 12 jednatelů
 • 22 předsedů (místopředsedů) představenstva
 • 17 generálních ředitelů
 • 14 ředitelů (výkonných ředitelů)
 • 5 předsedů družstev
 • 4 primátoři/tajemníci městského úřadu

Jaké je zastoupení finalistů podle krajů?

Praha 18
Jihomoravský 9
Královéhradecký 8
Plzeňský 6
Středočeský 5
Moravskoslezský 5
Vysočina 5
Olomoucký 4
Jihočeský 4
Pardubický 3
Ústecký 3
Zlínský 1
Liberecký 1
Karlovarský 0

Jaká je struktura firem, v nichž finalisté působí, z hledíska velikosti:

 • 72 finalistů pracuje ve firmách, které zaměstnávají celkem 33 tisíc zaměstnanců
 • 28 finalistů řídí střední firmy do 250 zaměstnanců
 • 11 finalistů řídí malé firmy do 50 zaměstnanců

Jaké finalisté zastupují firmy a instituce z hlediska právní subjektivity?

 • 28 akciových společností
 • 26 společností s ručením omezením
 • 10 družstev
 • 8 ostatní společnosti

Další informace o soutěži MANAŽER ROKU naleznete zde.

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

Kontakty pro média

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace a tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz, Rastislav Lukovič, tajemník soutěže MANAŽER ROKU, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, tel./fax: +420 241 431 149, e-mail: lukovic@cma.cz