Průzkum mezi finalisty soutěže MANAŽER ROKU: Z administrativních překážek manažery drtí zejména kontrolní hlášení

Průzkum mezi finalisty soutěže MANAŽER ROKU: Z administrativních překážek manažery drtí zejména kontrolní hlášení

29 února, 2016

Několik ředitelů velkých firem podnikajících v oborech jako gumárenství, chemie, radiokomunikace či sklářský průmysl, předseda družstva vyrábějícího oděvy, generální ředitelka největšího domácího prodejce ojetých aut, tajemník radnice statutárního města, ředitel soukromé vysoké školy – tito všichni se nezávisle na sobě shodnou na nepříjemném zjištění – administrativní zátěže v České republice navzdory opakovaným ujišťováním z úst vládních činitelů stále neubývá. Stejný názor zastává dalších 80 procent respondentů ankety mezi finalisty loňského 22. ročníku prestižní soutěže MANAŽER ROKU.

Počet byrokratických překážek podnikání v ČR podle nich naopak stále roste. Co je pro firmy, školy a další organizace nejpalčivějším problémem počátkem letošního roku? Odpověď je jednoznačná: „Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2016 a nová povinnost podávat měsíční hlášení správci daně,“ uvedl předseda oděvního družstva Moděva Konice Leo Doseděl. „Novou zátěží jsou například kontrolní hlášení k DPH a nesmyslně krátké lhůty k vyřízení v případě zjištění,“ potvrzuje ředitel Severochemy Liberec Roman Hrnčíř.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) na četná úskalí kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty opakovaně poukazoval. Výsledky ankety potvrdily, že se obavy jeho expertů naplnily – z respondentů ankety právě kontrolní hlášení k DPH jako největší administrativní překážku pro podnikání jmenovalo více než polovina respondentů – finalistů loňské soutěže MANAŽER ROKU.

Vyhlašovatelem soutěže, jehož vítězi budou oceněni 21. dubna v pražském Paláci Žofín, je právě Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Českou manažerskou asociací, která je současně jejím realizátorem. Součástí soutěže je i oslovování finalistů a ankety mezi nimi na aktuální témata, a to i ohledně administrativní zátěže.

Jako další zbytečné systémové obtíže, které musí při své práci překonávat, špičkoví manažeři jmenovali nedostatky stavebního zákona, pomalou elektronizaci státní správy, příliš vysoké náklady firem na zavádění legislativních novinek do praxe či nutnost administrativně zvládnout v účtárnách agendu exekucí týkající se jejich zaměstnanců.

Z účastníků ankety jich drtivá většina konstatovala zhoršení byrokratické zátěže, alespoň částečné zlepšení situace jich zaznamenala zhruba pětina. I optimisté mezi respondenty však uvádějí, že stát má v otázce administrativní zátěže stále co zlepšovat. „Bylo by třeba, aby zákony byly každému srozumitelné se všemi důsledky a lidé je mohli běžně plnit s minimálním úsilím a bez pomoci vzdělaných odborníků,“ dodala ředitelka krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ivana Křečková.

Další informace lze najít v příslušné sekci, kde jsou uvedeny jak zprávy ze setkávání manažerů, tak i informace o samotné soutěži a o možnosti, jak se do ní zapojit.

  

Poslání soutěže a její tradice:

Soutěž MANAŽER ROKU byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v ČR. Je prezentací moderních metod řízení, vývoje a trendů. Umožňuje ocenit osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky a společnosti. Postupně byla rozšířena i na další oblasti – kulturu, sport a veřejnou správu.

 

Harmonogram soutěže:

Nominační období:                      říjen 2015 – únor 2016

Zpracování a podání přihlášek:     listopad 2015 – polovina března 2016

Hodnocení:                                prosinec 2015 – březen 2016

Slavnostní vyhlášení výsledků:     21. duben 2016

 

Kontakt pro média:
Milan Mostýn
tiskový mluvčí soutěže MANAŽERROKU
ředitel Sekce komunikace
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Mobil: 739 452 816
E-mail: mmostyn@spcr.cz

Ludmila Koutská
Ředitelka projektové kanceláře MANAŽERA ROKU
Mobil: 731 482 447
E-mail: koutska@cma.cz