Manažery ohodnotí kvalitní tým odborníků

Manažery ohodnotí kvalitní tým odborníků

13 prosince, 2019

Ing. Petr Kazík, Ph.D. má za sebou loňské vedení Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU. I pro aktuální 27. ročník se tento zkušený kouč a konzultat, pedagog a lektor opět chopil funkce jejího předsedy. V souvislosti s prvními nomimacemi a přihláškami do soutěže jsme mu položili několik otázek.

 

1. Právě probíhají nomimace a přihlašování do 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Do jakých kategorií se zájemci mohou přihlásit?

Kategorií je tak široké spektrum, že každý tam může najít to svou. Navíc je v posledních letech organizátoři z řad České manažerské asociace aktualizují, obměňují, aby lépe vystihovaly měnící se ekonomiku, společnost, management. Základních kategorií je deset, další, zvláštní, je Inovace pro udržitelný rozvoj. Stojí za zmínku, že pro tento ročník máme nové kategorie – Manažer digitálního věku, tam má šanci ten, kdo řídí organizaci zaměřenou na nové technologie. A je to i manažer, který úspěšně dokázal aplikovat moderní technologie ve své společnosti či organizaci. Rozhodli jsme se také podpořit a zviditelnit manažery v menších firmách v kategorii Manažer malého a středního podniku. S velkým napětím čekáme na přihlášky do kategorie Vizionář. Ale těšíme se na všechny přihlášené, kteří postoupí do finále. Podrobné informace o kategoriích najdete na webu soutěže www.manazerroku.cz.

 

2. Můžete prozradit jak a kým jsou uchazeči hodnoceni?

Systém hodnocení finalistů probíhá na základě 4 kvadrantů japonské metody Hoshin Kanri, kombinované s kriterii dle Modelu excelence EFQM. Z těchto dvou principů vznikly 4 kritéria s 5 otázkami, které vedou přihlášeného k vytvoření sebehodnotící zprávy, která je součástí přihlášky. Loni jsme toto nové hodnocení zavedli a ukázalo se jako validní. Hodnocení přihlášek provádí Hodnotitelská komise složená z odborníků. Jejich přehled najdete opět na webu soutěže ZDE. Vždy dva hodnotitelé hodnotí jednu přihlášku, předseda komise dělá supervizi kalibrace hodnocení.

 

3. Jakou roli hraje vedle Hodnotitelské komise také Národní komise?

O konečném pořadí spolurozhoduje Národní komise složená z vyhlašovatelů soutěže, odborníků, partnerů. TOP 15 finalistů, kteří od Hodnotitelské komise obdrží nejvyšší počet bodů, budou pozváni k osobní prezentaci. Každý z navržených TOP 15 manažerů odprezentuje svůj manažerský příběh. Poté proběhne diskuze k prezentacím. Hodnotitelská a Národní komise následně zvolí tajným hlasováním vítěze soutěže.

 

4. Na co se při hodnocení nanažerů těšíte?

Smyslem soutěže, jakožto i posláním ČMA, je sdílení dobré manažerské praxe. Hodnotící kritéria jsou jen vodítkem. Jejich konrétní naplnění manažerskou praxí dává obrázek o manažerských schopnostech přihlášených. Vždy mě překvapí, kolik úžasných manažerů tato země má. Jen je problém, že se o nich dostatečně neví. Proto soutěž a její publicita. A pak, že se tyto výsledky málo sdílí. Oproti nejvyspělejším zemím je u nás benchmarking stále málo používaný nástroj rozvoje manažerů. Proto zakládáme Akademii manažerské excelence, kterou ČMA chce postkynout a kde sdílí své úspěchy ocenění manažeři.

 

5. Co byste popřál uchazečům v roce 2020?

Doporučuji všem manažerům nahlédnout do vzorové přihlášky (k otevření ZDE), která vznikla kompilací fragmentů nejzajímavějších odpovědí loňských finalistů. Po přečtění buď dojdou k závěru, že věcí dělají lépe, pak ať se přihlásí. Pokud to neudělají, ať začnou a přihlásí se třeba za rok. Přeji všem, co se mají čím pochlubit, ať dokážou svou excelenci dobře popsat, ať zaujmou hodnotitele a jejich příbězích zazní 29. dubna 2020 na Žofíně.

 

Děkuji vám za rozhovor
Milan Mostýn
mluvčí České manažerské asociace
mostyn@cma.cz