soutěže MANAŽER ROKU

Předseda Hodnotitelské komise Ing. Petr Kazík, Ph.D.

Má za sebou bohaté zkušenosti předsedy Hodnotitelské komise soutěže MANAŽER ROKU. Vystudoval ekonomii a půlku svého profesního života vykonával manažerské funkce v oblasti obchodu, marketingu a TOP managementu. Tento finalista soutěže MANAŽER ROKU 2014 před dvaceti lety založil vzdělávací a poradenskou společnost AHRA. Působil jako konzultant, lektor a kouč ve více než dvou stech významných společnostech ČR. Od roku 2007 působí na Fakultě sociálních studií a Lékařské fakultě Ostravské univerzity a od roku 2018 a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Systematicky se věnuje problematice hodnocení kvality a rozvoji excelence. V roce 2005 absolvoval Výcvikový kurz hodnotitelů – Model excelence EFQM České společnosti pro jakost. Působil v několika projektech, kdy nejrozsáhlejší byl IPN KVALITA MŠMT pod vedením prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA. Zaměřen byl na podporu zajišťování a komplexní hodnocení kvality ve sféře terciárního vzdělávání (TV).

Je aktivním členem prezidia České manažerské asociace a Rady expertů ČMA.

Ing. Libor Witassek, MBA

Český kybernetik, podnikatel, manažer a politik (nar. v roce 1965). Začínal jako programátor analytik rozsáhlých ekonomických informačních systémů, poté působil v manažerských funkcích, především v privátním sektoru v oblasti řízení prodeje a poskytování rizikového kapitálu. V oblasti veřejného sektoru řídil mezinárodní rozvojové programy v regionu severní Moravy a Slezska v Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě.

V roce 2004 působil jako poradce Wharton University of Pennsylvania pro programy podnikání ve střední Evropě. V roce 2010 byl jmenován Prezidentem (Chairman of Managing Partners) přední evropské poradenské skupiny Allied Consultants Europe. Je autorem metodiky LEAN LEADERSHIP, která byla oceněna národní cenou kvality v roce 2010 Národním vzdělávacím fondem, British Council Praha a Nadací Tomáše Bati. V roce 2013 obržel ocenění Vynikající manažer malé firmy v soutěži MANAŽER ROKU jako jednatel DC VISION  a předseda představentva Allied Consultants Europe. V letech 2015–2016 působil ve vrcholovém managementu jako transformační manažer ve švédské GCE Group a v letech 2016–2017 pracoval v pozici generálního ředitele a předsedy představenstva strojírenského koncernu VÍTKOVICE.

Je významnou osobností českého i nadnárodního byznysu, jako jeden z mála dokázal podnikatelskému prostředí ukázat, že i krize je skvělou příležitostí. To jsou mimo jiné důvody, proč se jej rozhodla ČMA uvést do funkce svého ambasadora. Podílel se na vytvoření kritérií pro hodnocení finalistů soutěže MANAŽER ROKU dle japonské metody Hoshin Kanri, kombinované s evropskou EFQM.

Ing. Miroslav Konvičný

Vystudoval VUT v Brně, obor Konstrukce automobilů. Celý svůj profesního život vykonával manažerské funkce v oblasti strojírenství, cestovního ruchu, či vzdělávání. Od roku 1995 soukromě podnikal v hotelnictví, provozoval v té době největší hotelový komplex v Beskydech. Dodnes působí ve správních a poradních orgánech destinačních managementů v Moravskoslezském Kraji. Od roku 2005 podnikání ze zdravotních důvodů ukončil.  Od té doby působí jako konzultant, lektor a kouč. V této oblasti má za sebou zkušenosti z více jak 250 firem a organizací v ČR.

Systematicky se věnuje rozvoji osobního potenciálu a excelence, problematice work-life balance. V roce 2005 absolvoval Výcvikový kurz hodnotitelů – Model excelence EFQM České společnosti pro jakost. Byl členem koordinačního týmu v projektu IPN KVALITA MŠMT, který byl zaměřen na podporu zajišťování a komplexní hodnocení kvality ve sféře terciárního vzdělávání (TV).

Mgr. Olga Kupec, Ph.D.

Olga Kupec je majitelkou společnosti Abydos v Karlovarském kraji. Za své manažerské dovednosti získala v roce 2013 titul Manažerka roku 2012. Je členkou několika odborných svazů a asociací. Olga Kupec získala také mnohá další ocenění, a to zejména za personální a exportní politiku. Ve firmě Abydos řídí téměř dvě stovky zaměstnanců. Kovové odlitky, jejichž finální úpravou se firma zabývá, dodává do předních automobilových a průmyslových koncernů po celé Evropě. Olga Kupec se také významně podílí na podpoře rozvoje regionu. Vystudovala fyziku a podnikovou ekonomii na univerzitě v Regensburgu a v Hagenu, doktorský titul obhájila na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Bořivoj Kačena

V roce 1965 promoval na ČVUT Praha – stavební fakultě. Kariéru v dopravním stavitelství zahájil nástupem do Staveb silnic a železnic, s. p. Zaměstnanci podniku ho zvolili v roce 1988 ředitelem SSŽ, v roce 1992 pak generálním ředitelem a předsedou představenstva. Pod jeho vedením SSŽ prošly transformací a v roce 2000 byly začleněny do největší dopravně-stavební korporace světa, francouzské VINCI.

Vrcholové řídící funkce v SSŽ (dnešní EUROVIA CS, a. s.) vykonával až do roku 2008. Po ukončení kariéry v exekutivě se v roce 2008 stal zakládajícím členem Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, kde zastává funkci předsedy představenstva. Byl členem dozorčí rady KB, viceprezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví a členem Správní rady ČVUT.

V roce 2002 získal titul Manažera roku. V dubnu 2018 byl vyhlášen jedním z 10 Manažerů čtvrtstoletí.

Francouzský prezident Chiraque mu v roce 2002 udělil vyznamenání „Rytíř řádu za národní zásluhy“ za rozvoj Česko francouzských vztahů a titul „Osobnost stavitelství a architektury v ČR“ získal v roce 2007, který uděluje SIA ČR a byl předán předsedou Senátu PČR. Je také držitelem Ceny hejtmanky Středočeského kraje 2021 za dlouhodobý přínos ve stavitelství a budování dopravní infrastruktury.

Ing. Jaromír Zajíček, MPA

Narozen 1951 v Novém Boru. Vystudoval střední a následně Vysokou školu zemědělskou, obor mechanizace. Studium ukončil v roce 1975. Zprvu působil v drůbežářském průmyslu v různých funkcích, naposledy na pozici ředitele závodu. Dále pracoval tři roky ve spotřebním družstvu Jednota Nový Bor a od roku 1991 šest let jako ředitel pobočky Agrobanky Praha v Novém Boru. Působil u potravinářského holdingu MILLBA a.s. v Ústí nad Labem na pozici finančního ředitele s ročním obratem firmy cca 5 mld. Kč. Od roku 2000 přešel do veřejné správy, zprvu na pozici vedoucího kanceláře přednostky Okresního úřadu Česká Lípa, pak vedoucího kanceláře ředitele Krajské správy silnic v Liberci. Od roku 2003 je na pozici vedoucího úřadu Magistrátu města Děčín.

Již 13 let vykonává funkci předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, je členem Rady vlády pro veřejnou správu, předsedou 2. senátu Akreditační komise MV ČR, zastupitelem města Nový Bor a lektorem Institutu pro veřejnou správu Praha.

V roce 2009 byl oceněn jako vítěz kategorie odvětví veřejné správy v soutěži MANAŽER ROKU a od té doby se věnuje nominaci dalších účastníků v této soutěži a této kategorii. Je předsedou klubu pro veřejnou právu ČMA.

Ing. Soňa van Deelenová

Přes deset let je generální ředitelkou Svazu českých a moravských výrobních družstev, který vedle zastupování zájmů svých členů poskytuje řadu konkrétních služeb – právní, daňové a účetní poradenství, zpracování dotačních projektů, marketingové služby, společné účasti na veletrzích a výstavách, hromadné nákupy řady komodit a služeb.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a vedle dlouhé praxe ve výrobním družstevnictví pracovala rovněž jako finanční ředitelka a členka představenstva dceřiné společnosti České pojišťovny.

Účastní se jednání řady pracovních týmů pro podporu podnikání, mj. Výboru pro malé a střední podnikání a výrobních družstva při MPO, pracovního týmu RHSD pro hospodářskou politiku, pracovních týmů pro operační programy a dalších. Také působila v hodnotitelských komisích projektů při agentuře CzechInvest.