Manažeři roku 2019: Jan Juchelka a Hana Šmejkalová

Manažeři roku 2019: Jan Juchelka a Hana Šmejkalová

3 prosince, 2020

V 27. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, vyhlašovaném Českou manažerskou asociací, zvítězili generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky Jan Juchelka a místopředsedkyně představenstva East Bohemian Airport Hana Šmejkalová.

 

Praha, 3. 12. 2020     Nejlepším manažerem v České republice za rok 2019 se stal Jan Juchelka, generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky. Manažerkou roku 2019 se stala Hana Šmejkalová, místopředsedkyně představenstva East Bohemian Airport. Vítězové obdrželi nejvíce bodů od Hodnotitelské a Národní komise ČMA, která sledovala čtyři okruhy aktivit manažerů – jejich minulost, zlepšování a schopnost motivovat lidi, využití příležitostí a řešení hrozeb a vytváření udržitelné budoucnosti a benchmarking.

Do finále 27. ročníku postoupilo 38 osobností, z nichž Hodnotitelská komise a Národní komise vybrala vítěze jednotlivých kategorií a TOP 10 manažerů. Vedle klasických oborů ČMA ocenila osobnosti např. v kategorii Manažer digitálního věku, Vizionář a Manažer malého a středního podniku. Oznámeni byli i vítězové Ceny Inovace pro udržitelný rozvoj CBCSD.

Výsledky byly vyhlášeny oproti plánovanému dubnovému a říjnovému termínu 3. prosince, a to v pražské centrále ČMA za účasti několika vítězů a hodnotitelů. Žezlo soutěže předal svému nástupci vítěz předchozího ročníku prof. Vladimír Mařík, CIRC ČVUT.

Nehledě na komlikace provázející soutěž kvůli opakovanému nouzovému stavu výsledky potvrzují vysoký společenský význam tohoto dlouhodobého projektu napříč obory vyhledávat a zviditelňovat úspěšné manažerské osobnosti a vizionáře,“ uvedl Petr Kazík, předseda Hodnotitelské komise a prezident ČMA. Ten současně vyhlásil 28. ročník soutěže MANAŽER ROKU 2020.

Další informace, včetně medailonků, videomedailonků a osobního vyznání vítězů a finalistů, najdete na webu soutěže www.manazerroku.cz

 

Vítězové 27. ročníku MANAŽER ROKU 2019

MANAŽER ROKU

Jan Juchelka Komerční banka a.s.

MANAŽERKA ROKU

Hana Šmejkalová East Bohemian Airport, a.s.

 

Vítězové kategorií

Hausenblas Martin akcionář ADLER Czech, a.s. Vizionář
Klečka David CEO Yieldigo, s.r.o. Mladý manažerský talent
Klíma Josef

 

Předseda družstva ELAP výrobní družstvo Manažer digitálního věku
Kolouch Petr Ředitel Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy Nezisková sféra
Kurčík Jaroslav Předseda představenstva a generální ředitel PENAM, a.s. Zemědělství
Lukl František Starosta města Kyjov Předseda svazu města a obcí ČR Veřejná správa
Marethová Halka Předsedkyně družstva KOVOS družstvo Teplice Manažer malého a středního podniku
Stehno Vladimír Předseda představenstva COOP družstvo HB Služby
Svozil Cyril Ředitel a majitel FENIX Trading, s.r.o. Průmysl a návazné obory

Vítězové jsou uváděni dle abecedního pořadí.

  

TOP 10 nejúspěšnějších manažerů

Dočkal Vít Vedoucí projektové kanceláře a strategických projektů Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT
Juchelka Jan GŘ a předseda představenstva Komerční banka a.s.
Klečka David CEO Yieldigo, s.r.o.
Klíma Josef Předseda družstva ELAP výrobní družstvo
Knap Roman Generální ředitel Česká pošta, s.p.
Kurčík Jaroslav Předseda představenstva a generální ředitel PENAM, a.s.
Lukl František Starosta města Kyjov Předseda svazu města a obcí ČR
Stehno Vladimír Předseda představenstva COOP družstvo HB
Svozil Cyril Ředitel a majitel FENIX Trading, s.r.o.
Šmejkalová Hana Místopředsedkyně představenstva EBA a.s. East Bohemian Airport, a.s.

Vítězové jsou uváděni dle abecedního pořadí.

 

Cena Inovace pro udržitelný rozvoj

Veselý Radek Kategorie: Chytrá energetika ADLER Czech, a.s.
Semerák Karel Kategorie: Průmysl SENSE Vital s.r.o.

 

Každoročně soutěž přináší vedle profilů a videovizitek také osobní vyznání finalistů ve formě odpovědí na otázky, včetně manažerských počinů. Analýza vyznání finalistů 27. ročníku zjistila, že zhruba 30 procent z nich vstoupilo do soutěže s tím, že se jim podařilo vybudovat „tým spokojených, kreativních a inovativních lidí, kteří vytvářejí prosperující společnost“. Podobně početná skupina finalistů zmiňovala „změnu způsobu řízení a transformaci“. Přibližně třetina

respondentů hovoří o manažerském úspěchu v souvislosti s inovacemi, například přechodem na automatizovaný provoz, s investicí či rozběhnutím start-upu. Menší skupina finalistů poukazuje na „stabilní hospodářské výsledky v dobách bouřlivých změn na domácím či světovém trhu“.

VÍCE O JEDNOTLIVÝCH MANAŽERECH

 

O soutěži MANAŽER ROKU

Již 27 let soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo 1600 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 65 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Další informace najdete na www.manazerroku.cz

 

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA až 80 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. V roce 2020 asociace oslavila 30 let od svého vzniku. Vzhledem k omezené možnosti pořádání standardních akcí, asociace založila Studio ČMA a její aktivita se tak převážně přesunula do online prostředí. ČMA je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem asociace manažerů CEC European Managers, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.

 

Kontakt pro média

Milan Mostýn
tiskový mluvčí
Česká manažerská asociace
Václavské náměstí 21/831, 113 60 Praha 1
www.cma.cz
e-mail: mostyn@cma.cz
mobil: +420 739 452 816

Generální partner

Hlavní partner

Partner