Manažeři v česku vidí největší bariéry v rostoucí byrokracii a častých změnách legislativy

Manažeři v česku vidí největší bariéry v rostoucí byrokracii a častých změnách legislativy

12 dubna, 2017

Celá fotogalerie ZDE

Brožura ManažerRoku

Prezentace TK ManažerRoku

O titul Manažera a Manažerky roku 2016 v letošním 24. ročníku soutěže MANAŽER ROKU bojuje 71 finalistů. Největší zastoupení ve finále mají manažeři působící v oblasti zpracovatelského průmyslu a zemědělství. Uspět mohou i zástupci IT a komunikace, textilního průmyslu, veřejné správy nebo dalších sektorů dle klasifikace CZ-NACE. Soutěž vyhlašují společně Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Česká manažerská asociace (ČMA).

“Naši manažeři pravidelně prokazují své schopnosti a jsou průkopníky řady odvětví u nás i ve světě. I díky nim se ekonomika stále posouvá dopředu a český průmysl roste. Proto jsem rád, že je můžeme každoročně za jejich usilovnou práci ocenit,” uvedl prezident SP ČR a předseda Národní komise soutěže MANAŽER ROKU Jaroslav Hanák.

Vyhlašovatelé se rozhodli nově ocenit manažery zvláštní cenou „Za inovace pro udržitelný rozvoj“, aby podpořili tak inovativní projekty, které mají ekonomické, sociální i environmentální přínosy pro všechny. „Zavedením této ceny chceme soutěž MANAŽER ROKU oživit a zároveň podpořit úsilí vlády o udržitelný rozvoj. Souvisí s tím i očekávané přijetí Strategického rámce Česká republika 2030 vládou České republiky v dubnu 2017,“ vysvětlil prezident ČMA Pavel Kafka.

Slavnostní vyhlášení výsledků všech kategorií 24. ročníku soutěže MANAŽER ROKU proběhne pak ve čtvrtek 20. dubna 2017 v Paláci Žofín za přítomnosti více než 400 významných hostů.

V letošním roce odpovídali finalisté na sedm anketních otázek týkajících se jejich manažerských úspěchů a vzorů, ale i definování bariér pro manažerskou práci a podnikání či zvyšování konkurenceschopnosti.

Rostoucí počet předpisů a narůstající požadavky státu, enormně časté změny legislativy a nedostatek pracovních sil jsou největšími bariérami práce manažerů a jejich podnikání. “Výsledky ankety potvrzují, co dlouhodobě tvrdíme. Firmám a jejich vedení vadí rostoucí byrokracie a jsou přehlceni právními normami a předpisy,” konstatoval Jaroslav Hanák. Více než pětina manažerů pak považuje za klíčovou bariéru nedostatek zaměstnanců, zejména technických profesí. “V Česku chybí dostatek kvalitních a motivovaných lidí, proto by většina manažerů také uvítala získávání více pracovníků ze zahraničí,” dodal Hanák.

“Maximální kvalita, výrazné inovace a motivovaný tým pracovníků je podle tuzemských manažerů hlavní recept na zvýšení  konkurenceschopnosti,” okomentoval výsledky jedné z otázek prezident KZPS Jan Wiesner. Novým zjištěním je, že takřka pětina manažerů považuje spolupráci firem s jinými podniky nebo vědecko-výzkumnými organizacemi a sdílení příkladů dobré praxe za klíčové.
Vyhlašovatelé soutěže:

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Česká manažerská asociace Za své manažerské vzory považují finalisté i své současníky z řad podnikatelů z České republiky v daleko větší míře než v předcházejících ročnících soutěže. Více než 40 % manažerů tedy považuje za svůj vzor úspěšné, ale hlavně čestné a slušné osobnosti, které jsou rozhodné a názorově konzistentní.

S cílem vychovávat a motivovat nové generace manažerů i letos uspořádali organizátoři pro studenty vysokých škol „Soutěž o nejlepší studentskou esej“. Studenti se ve svých pracích zamýšleli nad tématem Digitální společnost, které je více než aktuální. Do finále postoupilo šest studentů z VŠE v Praze a zastoupení mezi finalisty má i Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Hradec Králové nebo PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu v Praze.

KATEGORIE UDĚLOVANÉ V RÁMCI 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE MANAŽER ROKU:

  • Manažer odvětví
  • Vynikající manažer malé a střední firmy
  • Manažerský talent
  • O nejlepší studentskou esej
  • Cena “Za inovace pro udržitelný rozvoj”
  • TOP 10 nejlepších manažerů a manažerek
  • Manažer a Manažerka roku 2016

Slavnostní vyhlášení 24. ročníku soutěže MANAŽER ROKU můžete sledovat i v živém přenosu na webových stránkách www.manazerroku.cz, kde najdete i další informace o soutěži i finalistech.

 

Původní zpráva v PDF

 

KONTAKT
KATEŘINA PAVLÍKOVÁ
tisková mluvčí soutěže Manažer roku
E-MAIL: KPAVLIKOVA@SPCR.CZ
MOBIL: 731 688 674