Do finále soutěže MANAŽER ROKU 2014 postoupilo 77 osobností

Do finále soutěže MANAŽER ROKU 2014 postoupilo 77 osobností

8 dubna, 2015

Na tiskové konferenci 8. dubna byli představeni manažeři působící v České republice, kteří postoupili mezi finalisty 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2014. Sedm a sedmdesát finalistů koncem března vybrala Hodnotitelská komise. Národní komise z nich vybere vítěze, jejichž slavnostní vyhlášení proběhne 23. dubna v rámci Dne úspěšných manažerů a firem v pražském Paláci Žofín za účasti předních představitelů českého politického i ekonomického života. Galavečer je součástí letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání.

 

Soutěž MANAŽER ROKU každoročně vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Česká manažerská asociace (ČMA), která je současně jejím realizátorem. Jejím cílem je vyhledat a zviditelnit špičkové manažery (včetně zahraničních) působící minimálně tři roky v ČR a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a ekonomiky. Od roku 1993 prošlo soutěží přes 1200 finalistů a titulem MANAŽER – MANAŽERKA ROKU bylo oceněno 53 osobností. Letošním mottem soutěže je „Prestiž-inspirace-úspěch v Roce průmyslu a technického vzdělávání“.

Rok průmyslu a technického vzdělávání vyhlásil letos SP ČR a připojili se k němu vyhlašovatelé soutěže i řada manažerů. Vedle toho SP ČR a ČMA slaví letos čtvrtstoletí svého vzniku.

 

Jak se hodnotí finalisté a vítězi

„MANAŽER ROKU“ se odlišuje od řady jiných soutěží precizně vypracovaným systémem objektivního hodnocení uchazečů, kteří musí odpovídat přísným kritériím /přehled níže/. Soutěžící jsou hodnoceni dvoukolově, dvěma nezávislými komisemi.

Manažer se nemůže nominovat sám, do soutěže může být nominován právnickými osobami, státními a veřejnými institucemi, bankovními domy, zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy, správními nebo statutárními orgány firem, družstev, a také vítězi minulých ročníků soutěže. Kandidát musí se svou nominací souhlasit.

Na průběh soutěže dohlíží Řídící výbor, složený ze zástupců vyhlašovatelů a partnerů soutěže, vrcholových manažerů a odborníků z oblasti managementu. Nominované hodnotí a finalisty vybírá Hodnotitelská komise jmenovaná Řídícím výborem, která zpracuje podklady pro Národní komisi. Ta je rovněž jmenována Řídícím výborem a je složena z významných osobností managementu, odborníků delegovaných jednotlivými svazy, Manažerů roku oceněných v minulých letech a partnerů soutěže. Národní komise materiály podle schválených zásad vyhodnotí a hlasováním zvolí vítěze soutěže v jednotlivých kategoriích.

 

Jaké jsou soutěžní kategorie

Podle zaměření svých firem či institucí jsou finalisté zařazeni do 23 odvětví, vítězové v nich získají titul Manažera odvětví. Podle věku a velikosti firmy mohou finalisté zvítězit v kategoriích Mladý manažerský talent, Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců a Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců.

Nejlepších deset finalistů je vybíráno do žebříčku TOP 10 MANAŽER ROKU, z nichž vzejdou absolutní vítězové: MANAŽERKA a MANAŽER ROKU.

Zvláštní kategorií za celoživotní práci je Uvedení do Síně slávy.

 

Galavečer a Gender Gap 2015

Letošní novinkou v rámci Dne úspěšných manažerů a firem je dopolední tříhodinová konference ČMA „Gender Gap 2015: Žena – klíčový faktor úspěchu řízení společnosti a businessu“. Moderátorem konference je Ing. Jan Mühlfeit a její garantkou Ing. Renata Mrázová, mluvčí světové platformy „Lean in“. Mezi vystupujícími budou významné ženy z obchodu i politiky jak v českém, tak i světovém měřítku.

Odpoledne proběhne Hyde Park finalistů, uváděný stejně jako vyhlášení samotné moderátorkou Marcelou Augustovou. V Hyde Parku představí patroni jednotlivých odvětví finalisty, kteří budou diskutovat s představiteli vyhlašovatelů soutěže – prezidentem SP ČR Jaroslavem Hanákem, prezidentem ČMA Pavlem Kafkou a předsedou KZPS Janem Wiesnerem a také Manažerem roku 2013 Karlem Žďárským a Manažerkou roku 2013 Jaroslavou Valovou. Ti také při následném vyhlášení vítězů předají pomyslné žezlo svým nástupcům.

Samotné vyhlášení nejlepších manažerů České republiky bude zahájeno vystoupením swingového a jazzového zpěváka Jana Smigmatora s orchestrem, kteří po skončení oficiální části večera zahrají ještě jednou: k poslechu a tanci v letní zahradě Paláce Žofín.

Společně s vítězi soutěže MANAŽER ROKU budou v Paláci Žofín vyhlášeny i výsledky studentské soutěže na témata „Jak se konkrétní česká firma vyrovnala s krizí“ a „Příběh úspěšné spolupráce konkrétní firmy se školou/školami, nebo příběh talentovaného studenta, který své dovednosti úspěšně uplatnil ve firmě“. Soutěž byla vyhlášena spolu se studentskou organizací AIESEC a společností StudentaMedia. Práce vyhodnotil tým odborníků Vysoké školy ekonomické v Praze a mezi TOP desítkou nejlepších vybrala tři vítěze komise, složená se zástupců vyhlašovatelů a partnerských organizací. Autoři prvních tří nejlepších prací získají tablety společnosti Samsung.

Samotným vyhlášením soutěž MANAŽER ROKU nekončí: vítězní manažeři absolvují setkání s krajskými hejtmany či médii. Vítězové se vedle toho sdružují v Klubu Manažera roku (KMR), který má několik regionálních poboček a celoročně pořádá odborné i společenské akce.

 

Hodnotitelská komise MR 2014:

 • počet členů HK: 20
 • ze 135 nominací projednala, zhodnotila a navrhla 77 finalistů ve 23 odvětvích

Soutěžní kategorie:

Manažer Odvětví

 1. Zemědělství
 2. Potravinářská výroba
 3. Výroba a prodej textilu, oděvů a tkanin
 4. Výroba pro sklářský průmysl
 5. Výroba a zpracování dřeva
 6. Zpracování plastů a gumy
 7. Chemie
 8. Výroba kovů a hutních výrobků
 9. Výroba součástek pro strojní zařízení
 10. Výroba a distribuce energií
 11. Výroba modelů, nástrojů a nářadí
 12. Výroba strojů a zařízení
 13. Výroba elektrických přístrojů a zařízení
 14. Výroba komponentů pro stavebnictví
 15. Obchod a cestovní ruch
 16. Doprava a letectví
 17. Bankovnictví a pojišťovnictví
 18. Informační technologie a vzdělávání
 19. Zdravotnictví a sociální služby
 20. Veřejná správa – tajemník
 21. Veřejná správa – představitel
 22. Služby pro podnikatele – zemědělství
 23. Služby pro veřejnost – kultura a sport

Mladý manažerský talent: 11 finalistů

Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců: 14 finalistů

Vynikající manažer střední firmy do 250 zaměstnanců: 22 finalistů

Soutěž O nejlepší studentskou esej: 10 finalistů

Síň slávy soutěže MANAŽER ROKU

TOP 10 MR 2014

Manažerka roku 2014

Manažer roku 2014

 

Soutěž je veřejná a soutěžící musí vyhovovat těmto kritériím:

 • má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy
 • má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení
 • využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením
 • svoji manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách globálního ekonomického prostoru
 • dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy
 • vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera, uvedeným na webových stránkách České manažerské asociace www.cma.cz

Při hodnocení je dále přihlédnuto k:

 • osobnosti a způsobilosti manažera
 • osobnímu přínosu manažera pro firmu
 • podnikatelským výsledkům a konkurenceschopnosti firmy čelit krizi
 • celospolečenským přínosům firmy
 • výrobkům a službám
 • pracovně-sociálním a vzdělávacím aktivitám
 • environmentálnímu přístupu

 

Co je soutěž MANAŽER ROKU

Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Hlavními partnery soutěže jsou Česká spořitelna, a.s. a EUROVIA CS, a.s. Slavnostní vyhlášení výsledků letošního, již 22. ročníku soutěže, proběhne 23. dubna 2015 v pražském Paláci Žofín.

Další informace naleznete zde 

 

Tajemník soutěže MANAŽER ROKU
Rastislav Lukovič, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 731 471 621, e-mail: lukovic@cma.cz

Tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU
Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

PR podpora soutěže MANAŽER ROKU
Miroslav Dočkal, tel.: +420 608 573 798, e-mail: mirekdockal@volny.cz