Ze zákulisí: Nominaci přijala také Mgr. Renata Dvořáková, MBA ze společnosti Oracle Czech s.r.o.

Ze zákulisí: Nominaci přijala také Mgr. Renata Dvořáková, MBA ze společnosti Oracle Czech s.r.o.

22 srpna, 2022

Soutěž Manažer roku má za sebou už téměř tři dekády a během těchto let jí prošla celá řada zajímavých, schopných a inspirativních manažerů a leaderů. Každý, kdo se stal jejím účastníkem, si odnáší cennou zkušenost nejen ve formě benchmarkingu.

Již za necelý měsíc budeme znát finalisty prestižní ankety Manažer roku 2021, ve které jsme letos mohli přivítat i paní Mgr. Renata Dvořáková, MBA ze společnosti Oracle Czech s.r.o. Paní Dvořáková přijala nominaci do soutěže, a tím vystoupila z tzv. komfortní zóny, abychom se i díky ní mohli dozvědět o schopných manažerkách a inspirujících ženách. Inspirace a předávání dobré praxe je to, co může společnost pozitivně posouvat dál.

  • Proč myslíte, že byste se měla stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Rok 2021 byl pro mě a pro celý Oracle velmi úspěšný. Po náročném prvním covidovém roce 2020 jsme byli znovu schopni najít optimismus a motivaci dotáhnout rozpracované projekty, které se „zasekly“ kvůli covidu. Jsem pyšná na to, jak výborně nám fungovala interní spolupráce mezi jednotlivými teamy i přesto, že jsme všichni pracovali z domova. Titul Manažer roku 2021 bych považovala za ocenění nejen mojí práce, ale i za ocenění celého teamu. Jsem přesvědčena, že by tento titul také mohl povzbudit další ženy, aby se nebály aspirovat na vedoucí pozice.

  • Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Velkou změnou pro nás byl přesun z kanceláří na home office. Technicky jsme byli velmi dobře připraveni. Museli jsme najít způsob, jak efektivně řídit porady a komunikovat přes Zoom, Slack a další digitální platformy. Největší pokrok jsme udělali v práci s dokumenty. Přestali jsme téměř používat papírové dokumenty a velkou většinu smluv podepisujeme a uchováváme v digitální podobě.

Také školení nováčků jsme přesunuli do digitálního režimu. Školení, která se týkají všech nových zaměstnanců, jsme pořádali přes Zoom. Novým kolegům jsme následně přidělovali zkušenější kolegy jako mentory a díky tomu se nám nováčky podařilo dobře začlenit do teamů.

 

  • Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Pevně doufám, že se podaří využít miliardy korun z Evropské unie, které byly pro Česko alokovány v rámci evropského Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF). Národní plán obnovy představuje velkou příležitost realizovat reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Česká republika má šanci stát se konkurenceschopnější a udržitelnou ekonomikou. S kolegy z evropských zemí sdílíme informace o projektech, které se začínají v EU implementovat a já se těším, že i my budeme moci brzy zahraniční kolegy inspirovat IT projekty zahájenými v Česku.

Krédo na závěr: „Chovej se k ostatním tak, jak si přeješ, aby se chovali k tobě.“

 

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou 20. září 2022 v Paláci Žofín,

Česká manažerská asociace