Ze zákulisí: Mottem letošního kandidáta na post MANAŽER ROKU 2022 Jaroslava Mikoláše je – “Jít si za svým cílem!” Tedy jdeme na to!

Ze zákulisí: Mottem letošního kandidáta na post MANAŽER ROKU 2022 Jaroslava Mikoláše je – “Jít si za svým cílem!” Tedy jdeme na to!

8 srpna, 2023

 

V rámci letošního jubilejního ročníku soutěže MANAŽER ROKU 2022, která se řadí mezi první svého charakteru, Vám postupně představujeme jednotlivé manažery, kteří se rozhodli vystoupit z tzv. komfortní zóny a ukázat nejen členům Hodnotitelské komise, ale také celé České republice své manažerské schopnosti. Mezi nominovanými je letos i pan Jaroslav Mikoláš, jednatel a spolumajitel společnosti LUPOFYT s.r.o., který věří, že nic není nemožné a umí si jít za svým cílem!

 

  • V jaké historické době byste chtěl být manažerem a proč ?

Každá doba má svá specifika. Je důležité ve správný čas správně reagovat na dané podmínky. V každé době jsem měl často pocit, že už jsem na vrcholu a že mně už nemůže nic překvapit. Ze svých dlouholetých zkušeností musím konstatovat, že jsem rád, že mohu být manažerem právě v této době. Je to doba velice turbulentní, plná výzev a skutečného dobrodružství. Je to doba, kdy mohu uplatnit své celoživotní znalosti a zkušenosti. Nutí člověka žít s otevřenýma očima, rychle reagovat na změny a neustále se učit. Do výrobního procesu se zapojují stále mladší lidé a jejich energie je pro mne velkou výzvou a motivací.


 

  • Jaký životní okamžik Vás posunul nejdále ?

V mém životě bylo několik zlomových událostí, které mne vždy posunuly tím správným směrem.

  • Zásadní bylo setkání s mojí skvělou ženou, která je již 46 let mojí největší oporou a rádkyní. Některá zásadní rozhodnutí s ní konzultuji a ona svým lidským pohledem a sociálním cítěním usměrňuje moje kroky.
  • Druhá zásadní událost bylo setkání a dlouhodobá spolupráce s doc. Františkem Čubou, zakladatelem Agrokombinátu Slušovice. Úspěšně aplikoval myšlenky Tomáše Bati, dále je rozvíjel a přizpůsobil dané době. Myslím si, že většina zásad platí i pro dnešní dobu, jenom je jinak jmenujeme.
  • Třetí zásadní událost bylo získání Mezinárodní automobilové licence na závody na okruzích F1 a pravidelná účast v seriálu mezinárodních závodu Porsche Sports Cup Deutschland. Je to zásadní odreagování od všech problémů a maximální „ vyčištění hlavy“. Učí mne to rychlé a správné rozhodování, rychlé vyhodnocování situace, pracovat na sobě a vytvářet pozitivní vztah k životu.
  • Velice mi ovlivnila život i těžká nehoda na motorce, kdy jsem se 15 měsíců léčil a měl jsem čas si utřídit hodnoty a ujasnit priority.
  • V mém manažerském životě sehrála důležitou úlohu i účast a úspěch v soutěžích Manažer roku, kdy jsem se mohl srovnávat s ostatními účastníky, potkávat se s výraznými osobnostmi podnikatelského prostředí a formovat si názory na různé oblasti podnikání.

  • Na co byste jako hodnotitel soutěže dával největší důraz při výběru MANAŽERA ROKU?

MANAŽER ROKU by měla být vyvážená osobnost s vynikajícími odbornými znalostmi, manažerskými schopnostmi, morálními vlastnostmi, sociálním cítěním a společensky odpovědným přístupem.

 


Motto na závěr:

“Jdi za svým cílem, nic není nemožné.”


Děkujeme za příjemný rozhovor a těšíme se na další spolupráci nejen v rámci soutěže MANAŽER ROKU 2022,

Česká manažerská asociace