soutěže MANAŽER ROKU

Ing. Bořivoj Kačena

V roce 1965 promoval na ČVUT Praha – stavební fakultě. Kariéru v dopravním stavitelství zahájil nástupem do Staveb silnic a železnic, s. p. Zaměstnanci podniku ho zvolili v roce 1988 ředitelem SSŽ, v roce 1992 pak generálním ředitelem a předsedou představenstva. Pod jeho vedením SSŽ prošly transformací a v roce 2000 byly začleněny do největší dopravně-stavební korporace světa, francouzské VINCI.

Vrcholové řídící funkce v SSŽ (dnešní EUROVIA CS, a. s.) vykonával až do roku 2008. Po ukončení kariéry v exekutivě se v roce 2008 stal zakládajícím členem Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, kde zastává funkci předsedy představenstva. Byl členem dozorčí rady KB, viceprezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví a členem Správní rady ČVUT.

V roce 2002 získal titul Manažera roku. V dubnu 2018 byl vyhlášen jedním z 10 Manažerů čtvrtstoletí.

Francouzský prezident Chiraque mu v roce 2002 udělil vyznamenání „Rytíř řádu za národní zásluhy“ za rozvoj Česko francouzských vztahů a titul „Osobnost stavitelství a architektury v ČR“ získal v roce 2007, který uděluje SIA ČR a byl předán předsedou Senátu PČR. Je také držitelem Ceny hejtmanky Středočeského kraje 2021 za dlouhodobý přínos ve stavitelství a budování dopravní infrastruktury.

Ing. Libor Witassek, MBA

Český kybernetik, podnikatel, manažer a politik (nar. v roce 1965). Začínal jako programátor analytik rozsáhlých ekonomických informačních systémů, poté působil v manažerských funkcích, především v privátním sektoru v oblasti řízení prodeje a poskytování rizikového kapitálu. V oblasti veřejného sektoru řídil mezinárodní rozvojové programy v regionu severní Moravy a Slezska v Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě.

V roce 2004 působil jako poradce Wharton University of Pennsylvania pro programy podnikání ve střední Evropě. V roce 2010 byl jmenován Prezidentem (Chairman of Managing Partners) přední evropské poradenské skupiny Allied Consultants Europe. Je autorem metodiky LEAN LEADERSHIP, která byla oceněna národní cenou kvality v roce 2010 Národním vzdělávacím fondem, British Council Praha a Nadací Tomáše Bati. V roce 2013 obržel ocenění Vynikající manažer malé firmy v soutěži MANAŽER ROKU jako jednatel DC VISION  a předseda představentva Allied Consultants Europe. V letech 2015–2016 působil ve vrcholovém managementu jako transformační manažer ve švédské GCE Group a v letech 2016–2017 pracoval v pozici generálního ředitele a předsedy představenstva strojírenského koncernu VÍTKOVICE.

Je významnou osobností českého i nadnárodního byznysu, jako jeden z mála dokázal podnikatelskému prostředí ukázat, že i krize je skvělou příležitostí. To jsou mimo jiné důvody, proč se jej rozhodla ČMA uvést do funkce svého ambasadora. Podílel se na vytvoření kritérií pro hodnocení finalistů soutěže MANAŽER ROKU dle japonské metody Hoshin Kanri, kombinované s evropskou EFQM.

Ing. Soňa van Deelenová

Přes deset let je generální ředitelkou Svazu českých a moravských výrobních družstev, který vedle zastupování zájmů svých členů poskytuje řadu konkrétních služeb – právní, daňové a účetní poradenství, zpracování dotačních projektů, marketingové služby, společné účasti na veletrzích a výstavách, hromadné nákupy řady komodit a služeb.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a vedle dlouhé praxe ve výrobním družstevnictví pracovala rovněž jako finanční ředitelka a členka představenstva dceřiné společnosti České pojišťovny.

Účastní se jednání řady pracovních týmů pro podporu podnikání, mj. Výboru pro malé a střední podnikání a výrobních družstva při MPO, pracovního týmu RHSD pro hospodářskou politiku, pracovních týmů pro operační programy a dalších. Také působila v hodnotitelských komisích projektů při agentuře CzechInvest.

Mgr. Ladislava Fialová

Od roku 1996 podniká v oblasti personálního poradenství, vlastní poradenskou společnost ALTRO Management Consultants. s.r.o.   Mimo této oblasti se věnuje mentorinku a podpoře začínajících manažerů a podnikatelů. 

Motto „ Chceš-li být úspěšný, musíš být první nebo jiný

Je korporátním členem ČMA, členem Pražského klubu a podílí se na Elite Klubu.

Mgr. Olga Kupec, Ph.D.

Olga Kupec je majitelkou společnosti Abydos v Karlovarském kraji. Za své manažerské dovednosti získala v roce 2013 titul Manažerka roku 2012. Je členkou několika odborných svazů a asociací. Olga Kupec získala také mnohá další ocenění, a to zejména za personální a exportní politiku. Ve firmě Abydos řídí téměř dvě stovky zaměstnanců. Kovové odlitky, jejichž finální úpravou se firma zabývá, dodává do předních automobilových a průmyslových koncernů po celé Evropě. Olga Kupec se také významně podílí na podpoře rozvoje regionu. Vystudovala fyziku a podnikovou ekonomii na univerzitě v Regensburgu a v Hagenu, doktorský titul obhájila na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Bc. Jan Lát

Jan Lát je od roku 2012 vedoucím ekonomického týmu rodinné společnosti společnosti BENEŠ a LÁT a.s.,  ve které se mu podařilo vybudovat efektivní controllingové oddělení.  Od roku 2002 se věnoval oblasti nákupu, v roce 2004 se stal vedoucím nákupního týmu a o tři roky později mu k vedení nákupu přibylo zajištění finančních zdrojů a pojištění. Věnuje se rozvoji aditivních technologií se vztahem ke slévárenství a strojírenství. Od roku 2011 je Kolektivním členem České manažerské asociace. V neposlední řadě získal ocenění MANAŽER ROKU 2021, a také proto jsme rádi, že jsme ho letos mohli uvítat mezi členy Hodnotitelské komise.

René Sion

Ředitel společnosti Dallmayy ČR ví, že skvělá káva nevznikne bez zkušeného baristy a ani nejlepší nápojový automat se neobejde bez zodpovědného člověka. Ze sídla firmy udělal galerii a vymyslel praktický Cafédock. Na českém trhu dokázal nastavit laťku kvality kávy velmi vysoko. „Za všechno ve svém životě vděčím tvrdé práci a štěstí, které mě životem doprovází. Štěstí přeje připraveným,“ říká René Sion.

Společnost Dallmayr je dlouholetým Kolektivním členem České manažerské asociace a v rámci nejen slavnostních udílení cen MANAŽER ROKU jsou akce provoněné lahodnou právě touto kávou.

Bc. Vladimír Staněk

Generální ředitel a jednatel společnosti ARAMARK, s.r.o. Tu restrukturalizoval do současné podoby lídra trhu firemního stravování. V průběhu uplynulých let firma více než zdvojnásobila svůj obrat a v oboru se stala jedničkou. V rámci celé skupiny ARAMARK je jednou z nejrychleji rostoucích mezi 28 zeměmi na světě. Úsilí o stálé zlepšování je patrné ze všech procesů řízení. Významnou roli má práce s nadšenými jednotlivci, snaha měnit jídelníček podle trendů moderního stravování, zájem o českou kuchyni i uplatňování zdravého selského rozumu. Vladimír Staněk je finalistou soutěže MANAŽER ROKU 2018.

Ing. Hana Šmejkalová

bývalá ředitelka společnosti East Bohemian Airport, a.s. – provozovatele civilního letectví v Pardubicích, je vítězkou 27. ročníku soutěže MANŽER ROKU. Od září 2015 šéfovala pardubickému letišti, přes dvě dekády řídila zahraniční a obchodní divizi ČSA a v současné době je manažerkou ve společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. S Českou manažerskou asociací je v aktivním spojení a díky tomu jsme rádi, že souhlasila se svou nominací mezi členy Hodnotitelské komise.

Ing. Jaromír Zajíček, MPA

Narozen 1951 v Novém Boru. Vystudoval střední a následně Vysokou školu zemědělskou, obor mechanizace. Studium ukončil v roce 1975. Zprvu působil v drůbežářském průmyslu v různých funkcích, naposledy na pozici ředitele závodu. Dále pracoval tři roky ve spotřebním družstvu Jednota Nový Bor a od roku 1991 šest let jako ředitel pobočky Agrobanky Praha v Novém Boru. Působil u potravinářského holdingu MILLBA a.s. v Ústí nad Labem na pozici finančního ředitele s ročním obratem firmy cca 5 mld. Kč. Od roku 2000 přešel do veřejné správy, zprvu na pozici vedoucího kanceláře přednostky Okresního úřadu Česká Lípa, pak vedoucího kanceláře ředitele Krajské správy silnic v Liberci. Od roku 2003 je na pozici vedoucího úřadu Magistrátu města Děčín.

Již 13 let vykonává funkci předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, je členem Rady vlády pro veřejnou správu, předsedou 2. senátu Akreditační komise MV ČR, zastupitelem města Nový Bor a lektorem Institutu pro veřejnou správu Praha.

V roce 2009 byl oceněn jako vítěz kategorie odvětví veřejné správy v soutěži MANAŽER ROKU a od té doby se věnuje nominaci dalších účastníků v této soutěži a této kategorii. Je předsedou klubu pro veřejnou právu ČMA.