Veřejnost vnímá tuzemský průmysl hlavně jako tradici

Více než polovina občanů ČR (51 %) se domnívá, že předností tuzemského průmyslu je jeho tradice a síla značek a také kvalitní výrobky (45 %). Další téměř třetina vidí pozitivum v pracovnících s adekvátní kvalifikací. Naproti tomu manažeři poukazují na flexibilitu a adaptabilitu průmyslu (57%) a na cenovou konkurenceschopnost. Vyplývá to z průzkumu, který v březnu 2015 uskutečnila společnost Ipsos pro soutěž MANAŽER ROKU.

 

V české společnosti nadále převládá při hodnocení tuzemského průmyslu hledisko tradice. Více než polovina občanů (51 %) se totiž domnívá, že předností průmyslu je právě jeho vazba na historii a síla značek. Poměrně velká skupina respondentů (45 %) spojuje však průmysl s kvalitními výrobky. Poměrně velká část respondentů (téměř třetina) vidí jeho přednost v pracovnících s adekvátní kvalifikací.

Jistě pozitivní je zjištění, že čtvrtina občanů vidí hodnotu průmyslu v jeho modernosti a inovativnosti. Další zhruba stejný podíl občanů poukazuje na cenovou konkurenceschopnost. Pětina oslovených občanů připomíná jako plus zapojení našich firem do mezinárodní spolupráce.

Co se týká hodnocení z pohledu manažerů, ti oceňují u tuzemského průmyslu jeho flexibilitu a adaptabilitu (57%) a také cenovou konkurenceschopnost (41%). Teprve s poměrně značným odstupem zmiňuje zhruba čtvrtina manažerů vývoj technologií a inovace a cenovou konkurenceschopnost.

To že, tuzemští manažeři nahlížejí na průmysl zdaleka ne tradičními brýlemi, svědčí skutečnost, že za nejčastěji zmiňovaným vzorem pro české manažery Tomášem Baťou se objevil majitel společnosti LINET Zbyněk Frolík. Následován je takovými osobnostmi jako jsou Jiří Hlavatý, Jan Světlík či Otto Wichterle.

Ovšem za nejdůležitější osobnost českého byznysu je manažery považován Andrej Babiš následován Zbyňkem Frolíkem a Petrem Kellnerem a Daliborem Dědkem.

V případě bariér se laická veřejnost (39 %) shoduje s manažery (71 %) v tom, že průmyslu v ČR jeho rozvoji škodí špatná legislativa a přehnaná byrokracie. Manažeři upozorňují na to, že chybí jasně daná průmyslová politika (47 %) a že průmysl omezuje nedostatek technicky vzdělaných pracovníků.

Právě nedostatek technicky vzdělaných pracovníků se stalo centrálním tématem letošního Roku průmyslu a technického vzdělávání. Proč nechtějí dávat rodiče své děti na technické obory, částečně vysvětluje následující odpověď. Asi čtvrtina populace (26 %) se totiž domnívá, že jejich děti mají jiné předpoklady a zájmy. Další více jak pětina (21 %) vysvětluje svůj odmítavý postoj k technickému vzdělávání lepší možností širšího uplatnění v praxi a necelá šestina vidí budoucnost v jiných oborech.

Pokud by rodiče a děti měli volit obor zaměřený na techniku, upřednostnili by informační a komunikační technologie (30 %). Česká populace ho vnímá jako nejperspektivnější obor s přímým vlivem na ostatní průmyslová odvětví. Elektrotechnický a automobilový průmysl by shodně zvolilo 11 % občanů, energetiku 5% a chemický průmysl 3 % občanů.

V této souvislosti apelují manažeři na nutnost změnit systém financování současného školství. Podle dvou třetin z nich by vzdělávací systém měl lépe reflektovat potřeby trhu práce a pružněji reagovat na poptávku po jednotlivých oborech technického vzdělávání.

V souvislosti s poměrně příznivým vývojem ekonomiky se postupně zvedá i dobrá nálada mezi podnikateli. Českým manažerům optimismus dodává zejména úspěch českých firem ve světě (57 %), rovněž oceňují mladou generaci (31 %) a úspěchy českých sportovců (29).

Podrobné informace o průzkumu najdete na webové stránce soutěže MANAŽER ROKU: www.manazerroku.cz


Co je soutěž MANAŽER ROKU

Každoročně soutěž vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Česká manažerská asociace (ČMA), která je současně jejím realizátorem. Jejím cílem je vyhledat a zviditelnit špičkové manažery (včetně zahraničních) působící minimálně tři roky v ČR a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a ekonomiky. Od roku 1993 prošlo soutěží přes 1200 finalistů a titulem MANAŽER – MANAŽERKA ROKU bylo oceněno 53 osobností. Letošním mottem soutěže je „Prestiž-inspirace-úspěch v Roce průmyslu a technického vzdělávání“.

Rok průmyslu a technického vzdělávání vyhlásil letos SP ČR a připojili se k němu vyhlašovatelé soutěže i řada manažerů. Vedle toho SP ČR a ČMA slaví letos čtvrtstoletí svého vzniku.

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního, již 22. ročníku soutěže, proběhne 23. dubna 2015 v pražském Paláci Žofín. Hlavními partnery soutěže jsou Česká spořitelna, a.s. a EUROVIA CS, a.s.

 

Tajemník soutěže MANAŽER ROKU
Rastislav Lukovič, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 731 471 621, e-mail: lukovic@cma.cz

Tiskový mluvčí soutěže MANAŽER ROKU
Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 739 452 816, e-mail: mmostyn@spcr.cz

PR podpora soutěže MANAŽER ROKU
Miroslav Dočkal, tel.: +420 608 573 798, e-mail: mirekdockal@volny.cz