V dubnu se na Žofíně rozdá „manažerské zlato“

20 let testuje soutěž MANAŽER ROKU kvalitu manažerů. Většina manažerů, nominovaných do jubilejního 20. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, komentuje svoji účast „jako možnost otestovat své kvality, porovnat se s kolegy z branže, inspirovat se, setkat se s nejlepšími manažery České republiky a zlepšit prestiž své profese.“ Vnímají ji jako exaktní a sofistikovaný projekt s desítkami parametrů a kritérií, nesrovnatelný s ostatními soutěžemi a anketami.

„Poslední tři roky počet nominací vyrovnaně stoupá, nyní máme 195 nominací,“ hodnotí  závěr nominačního období Rastislav Lukovič z Projektové kanceláře České manažerské asociace. „Pro soutěž máme po celé České republice ustaveno asi 300 nominačních míst, která musí kvalifikovaně a srozumitelně vyhodnotit, proč nominaci danému manažeru udělují. Letos přišlo tradičně nejvíce nominací z Prahy (51) a ze Středočeského kraje (18). Pozadu však nezůstávají ani další regiony jako např. jihomoravský (21), královehradecký (15) a moravskoslezský (13), také pardubický (12) a nebo kraj Vysočina (13). Už to, že manažer s úspěchem projde nominací a pak náročným několikastupňovým hodnocením a stane se finalistou soutěže, mu přidá na důvěryhodnosti a prestiži a přiřadí ho k lize těch nejlepších v zemi,“ říká R. Lukovič.

Velké finále bude 25. dubna

Soutěž je otevřená a o účast projevují zájem i manažeři-cizinci, kteří u nás dlouhodobě pracují. 25. dubna budou v rámci DNE ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM slavnostně vyhlášeni vítězi jednotlivých kategoriích: MANAŽER ROKU, MANAŽERKA ROKU, TOP 10, VYNIKAJÍCÍ MANAŽER STŘEDNÍ FIRMY, VYNIKAJÍCÍ MANAŽER MALÉ FIRMY, MLADÝ MANAŽERSKÝ TALENT DO 35 LET či Manažeři odvětví.

Hlavním argumentem důvěryhodnosti projektu je, že manažeři nejsou hodnoceni jen podle nominací, či čísel, argumentů a výsledků na přihlášce, ale že uvedená fakta jsou prověřována v praxi – a to formou manažerského auditu přímo na pracovišti. „Každý finalista si musí projít mnohastupňovým náročným hodnocením a jednou jeho součástí je právě audit,“ uvádí Jan Preclík, předseda Hodnotitelské komise. „Například když komise expertů s hodnoceným manažerem prochází fabriku a vidí, že se s většinou kolegů a zaměstnanců zdraví jménem, tak to vypovídá nejen o dobré atmosféře v podniku, ale i o jeho manažerském přístupu a metodách – a nebudou to jen fráze na papíře,“ poznamenává J. Preclík.

DEN ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ A FIREM

Dlouhodobě je den slavnostního vyhlášení výsledků soutěže odbornou veřejností vnímán jako svátek manažerů. V pražském paláci Žofín je pro ně tradičně připraven atraktivní odborný i prestižní program.

Letošní manažerský den, 25. duben, začíná mezinárodní konferencí České manažerské asociace: „NENECHME SI UJET VLAK – úloha manažerů v první polovině 21. století“. Na ni vystoupí domácí i zahraniční esa managementu a bude ji moderovat jeden z nejúspěšnějších českých manažerů, který nyní pracuje na světové úrovni, Jan Mühlfeit z Microsoft. Program dále pokračuje panelovou diskuzí s politiky – cílem této diskuze je přenést závěry konference do povědomí české politické scény a naservírovat politikům to, co od nich manažeři při rozvoji ekonomiky a konkurenceschopnosti očekávají. Např. kritický postoj mají nominovaní na úroveň korupce ve společnosti. Z  některých výpovědí vyplývá, že ve svých firmách již zavádějí etické kodexy, zapojují se také např. do hnutí  PodnikameBezKorupce.cz nebo do Koalice pro transparentní podnikání a neakceptují zakázky za tzv. provize. U některých oborů existuje již řadu let standardní postup výběrových řízení formou elektronických aukcí, kterých se účastní dodavatelé z celého světa a jejichž systém eliminuje korupci. Na druhé straně se s korupcí mnozí čeští manažeři setkávají téměř denně. „Jednou podáš prst a už nejsi svobodný“, říká jeden z hodnocených. A jedním dechem dodává, že korupci odmítá, protože chce být svobodný, aby mohl být konkurenceschopný.

Projekt MANAŽER ROKU vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. Jeho hlavním cílem je ocenit a vyzdvihnout vynikající manažerské osobnosti jako příklad pro ostatní. „Ukazuje se, jak významnou roli manažeři plní a jak se jejich výkon podepisuje na konkurenceschopnosti firem i celé země,“ vysvětluje jeden z vyhlašovatelů soutěže, prezident ČMA, Pavel Kafka.