Úvodní slovo prezidenta České manažerské asociace Pavla Kafky při slavnostním zahájení oceňování nejlepších manažerů v České republice za rok 2018 v pražském Paláci Žofín dne 25. dubna 2019.

Úvodní slovo prezidenta České manažerské asociace Pavla Kafky při slavnostním zahájení oceňování nejlepších manažerů v České republice za rok 2018 v pražském Paláci Žofín dne 25. dubna 2019.

25 dubna, 2019

Vážení hosté,

rád bych Vás jménem České manažerské asociace, jako vyhlašovatele 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU co nejsrdečněji přivítal na jeho vyvrcholení – na vyhlášení výsledků a ocenění těch nejlepších.

Opakovaně říkám, že oceňujeme nejen kvalitu řídících pracovníků, ale i jejich sportovního ducha, který je vedl k přihlášce do soutěže. Zároveň si vážíme toho, že prostřednictvím nejen této soutěže, ale i celé řady následných akcí budou své zkušenosti a znalosti předávat dále. Je to z hlediska společenské odpovědnosti velmi významné a chvály hodné.

Tato země nemá srovnatelný projekt oceňující přes 25 let řídící pracovníky napříč velkou částí společnosti. Velmi si proto vážíme těch, kteří nám pomáhají, a zároveň nabízíme spolupráci všem platformám, které jsou k ní připraveny. Oceňujeme mediální spolupráci s vydavatelstvím Economia, kterou jsme loni ve Španělském sále za přítomnosti premiéra Andreje Babiše ztvrdili přípitkem s jejím tehdejším generálním ředitelem Romanem Latuske. Náš dík, patří ale všem dalším, kteří nám tak či onak pomáhají.

Před rokem jsme ve Španělském sále Pražského hradu za přítomnosti 270 hostů uzavřeli první čtvrtstoletí projektu soutěže MANAŽER ROKU vyhlášením Manažerů čtvrtstoletí.

Na tomto krásném, slavnostním večeru jsem ocenil laureáty jako ty, co nesli na bedrech transformaci ekonomiky z centrálně plánované na tržní. Zároveň jsem poukázal na to, že nastupující generace manažerů stojí také před velkým úkolem – vyvést ekonomický rozvoj země na kvalitativně vyšší úroveň, protože možnosti extenzívního růstu jsou vyčerpány.

Když prezidium České manažerské asociace uvažovalo o aktualizaci a modernizaci zaměření soutěže, vždy jsme si uvědomovali, že v kvalitativním rozvoji se naší zemi ne zcela daří, a proto se také v mezinárodním žebříčku konkurenceschopnosti (podle Světového ekonomického fóra WEF) dlouhodobě pohybujeme na hranici třetí a čtvrté desítky zemí. Také jsme brali v úvahu, že největší bariérou růstu celospolečenské produktivity práce jsou oblasti mimo sektor byznysu. Proto prezidium ČMA rozhodlo věnovat zvýšenou pozornost oblastem nesoucím největší šance pro budoucnost této země, a to i sektorům mimo byznys. Jsem proto velmi rád, že se pro letošní ročník podařilo získat záštitu nejen premiéra Andreje Babiše, ale nad jednotlivými dílčími kategoriemi i ministrů průmyslu, vnitra a zdravotnictví a pro Cenu za inovace pro udržitelný rozvoj i ministra životního prostředí.

Soutěž jsme v dílčích bodech aktualizovali, ale její hlavní kvalitativní prvek – hodnocení dvěma nezávislými komisemi: Hodnotitelskou a Národní, zůstal zachován. O vyhlášení finalistů a vítězů kategorií rozhoduje odborná Hodnotitelská komise a o tom nejsložitějším porovnání nejlepších napříč všemi kategoriemi, tj. TOP 10 a Manažerovi a Manažerce roku, rozhodují obě komise společně.

Česká manažerská asociace má za sebou úspěšný rok plný nových zajímavých událostí. O uzavření prvního čtvrtstoletí soutěže MANAŽER ROKU jsem hovořil, následně jsme s nakladatelstvím Mladá fronta vydali publikaci věnovanou příběhům nejlepších manažerů se lvíčkem pod názvem 100 let od zahájení svobodného podnikání v Československu a pokřtili ji v den 100tého výročí založení republiky symbolicky v pražském  Obecním domě. Knihu si můžete zakoupit v přízemí.

Zahájili jsme dlouhodobou spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR uspořádáním první konference pro zahraniční manažery působící v České republice, proběhla počátkem dubna 2019.

V průběhu posledního roku jsme také s vedením evropské manažerské asociace CEC European Managers finalizovali jednání o našem plnohodnotném vstupu. Stane se tak 20. května na výročním Kongresu CEC. Je to významné z toho důvodu, že CEC s milionem členů, je oficiálně uznaným sociálním partnerem Evropské komise. Naše republika tak získá další z možných kanálů do Bruselu. Uznání našich dlouhodobých aktivit v rámci české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj CBCSD se nám dostalo minulý týden ve formě návštěvy jejího prezidenta Petera Bakkera v Praze. Připomínám, že tuto mezinárodní platformu byznysu založilo před 30 lety 200 generálních ředitelů globálních firem a má v současné době přes 30.000 členských firem z celého světa.

 

Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.
Praha, palác Žofín, 25. dubna 2019