Nejlepší manažeři o vládě ČR

Nejlepší manažeři o vládě ČR

29 listopadu, 2013

V minulém, 20. ročníku soutěže MANAŽER ROKU hodnotilo v naketě 90 % z 86 finalistů negativně opatření české vlády. Třemi nejčastěji zmiňovanými negativy byly chybějící dlouhodobá koncepce státu, nestabilita právního prostředí přinášející nejistotu pro podnikání a časté personální změny na vládních postech. Za významný problém označili manažeři i korupci: osobně se s ní setkala polovina dotazovaných, 70 % z dotazovaných má ve své firmě zpracován etický nebo antikorupční kodex. Vyhodnocení ankety provedla agentura Ipsos v dubnu 2013. Zda se situace nějak změnila, se dozvíme po dalším, 21. ročníku soutěže, jejíž nominace byly zahájeny v říjnu letošního roku a budou uzavřeny 15. února 2014. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 24. dubna 2014 v pražském paláci Žofín. Další informace naleznete na webové stránce www.manazerroku.cz.

Co je soutěž MANAŽER ROKU

– nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která je zároveň jejím organizátorem.

Kontakty pro média

Milan Mostýn, ředitel Sekce komunikace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany, tel.: +420 225 279 111, e-mail: mmostyn@spcr.cz

Rastislav Lukovič, ředitel Projektové kanceláře, Česká manažerská asociace, Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1, tel.: +420 224 109 301, 434, tel./fax: +420 241 431 149, e-mail: lukovic@cma.cz